AĞIR VASITA TECRÜBE

AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ SEVİYE-5 MYK
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ SEVİYE-5 MYK
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ SEVİYE-5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Değişik formatlarda indirebileceğiniz dokümanlarda aşağıdaki soruların cevaplarını bulabileceksiniz.
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterliliğinin amacı nedir?
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterliliğine kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri nelerdir?

AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterlilik sınavına giriş için aranan şartları nelerdir?
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterliliğinin öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri nelerdir?
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri nelerdir?
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartları nelerdir?
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterliliğini geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi hangileridir?
AĞIR VASITA TECRÜBE
SÜRÜCÜSÜ yeterliliğini geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi hangileridir? yeterliliğini geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi hangileridir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir