TCDD Makinistlik Mesleğinde Kursiyer Alıyor

tcdd makinist kursiyer

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra birimlerine alınacak işçi makinist personelin “ Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında mesleki yeterliliğe dayalı eğitimi istihdam öncesinde uygulamaya konulacaktır. Yeterliliğe dayalı tren makinist kursu Kars, Erzincan, Adana, Malatya, İzmir, Eskişehir ve İstanbul illerinde açılacaktır. BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ                                 :21 Şubat 2018

ÖNGÖRÜLEN MÜLAKAT TARİHLERİ        : 05 Mart -06 Nisan 2018

KPSS 93 puan türünden en az 60 puan alan adaylar arasından başvurulan ildeki puan sıralamasına göre ilk 60 aday (Eskişehir İlinde 2 ayrı sınıf olarak açılacağından 126 aday) mülakata çağrılacaktır.

 

KURSLARIN  PLANLANAN UYGULAMA TARİHLERİ

Kursun Açılacağı il                                           Başlama Tarihi                  Bitiş Tarihi

Eskişehir, Adana                                             24 Nisan 2018                    19 Ekim 2018

İzmir, Malatya                                                  07 Mayıs 2018                   02 Kasım 2018

Kars, Erzincan                                                   21 Mayıs 2018                   16 Kasım 2018

İstanbul, Eskişehir                                          04 Haziran 2018                 30 Kasım 2018

tcdd makinist kursiyer
tcdd makinist kursiyer

 

İŞKURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
Elektrik
Elektrik-Elektronik
Makine
Motor
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENECEK BELGELER

 • Aranacak Şartlar
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • 2016 KPSS Ön Lisans puan (P93) türü üzerinden 60 ve üzerinde puan almış olmak
 • Erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya 31.12.2018(dâhil) olmak üzere tecilli olmak.
 • Yukarıda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmak
 • Sağlık durumu makinist olarak görev yapmaya uygun olmak
 • Kursiyer Seçimlerinde İstenecek Belgeler
 • Nüfus cüzdanı
 • Diploma fotokopisi
 • 2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
 • Kursiyer Seçimlerinden Sonra İstenecek Belgeler
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi
 • 2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
 • C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı
 • Asıl listede yer alan adaylardan sağlık kurulu raporu
  1. Sağlık kurulu raporu, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden alınmış olacaktır. Sağlık raporunda;
   1. Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
   2. Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
 • İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 DB olmalıdır. )
 1. Alınan raporlar, sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olup olmadığını belirlemek üzere; Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden almış oldukları sağlık raporları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip çalışabileceği sağlık grupları belirlenecektir. Sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olduğu belirlenenler, psikoteknik muayeneye gönderilecektir. Sağlık ve psikoteknik muayene ücretleri aday tarafından karşılanacaktır. Sağlık ve psikoteknik muayenesi sonucunda makinist çalışamayacağı belirlenen adayların yerine, yedek adaylar sıra ile davet edilecektir.

 

İŞKUR TARAFINDAN AÇILACAK MAKİNİST KURSUNA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 • Kurs istihdam garantisiz açılacaktır.

 

 • Farklı illerde açılacak olan kurslara şartları taşıyan herkes ikamet şarttı aranmaksızın başvuru yapılabilecektir. Ancak kursa katılım için yalnız bir il için başvuru yapılacaktır.
 • KPSS Önlisans puan (P93) türüne göre puan üstünlüğü dikkate alınarak başvuran adayların İŞKUR tarafından sıralanmasına müteakip, eğitime alınacak kursiyerlerin 3 katı kadar aday kursiyer seçimi için davet edilecektir.
 • Kursiyer seçimleri TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Komisyonca Ankara’da yapılacaktır. Kursiyer seçimlerine istenildiği takdirde İŞKUR İl Müdürlüğünden veya İŞKUR Genel Müdürlüğü birimlerinden personel görevlendirile bilinecektir.
 • Kursiyer seçim tarihleri daha sonra TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
 • Daha önce İŞKUR iş birliği ile açılan Tren Makinisti Kursuna katılan, 15 Ocak 2018 tarihinde ve 29 Ocak 2018 tarihlerinde başlayan kurslara katılmaya hak kazanan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • İŞKUR tarafından açılacak kursu tamamlayanlar, sertifika vermeye yetkili kurumdan 11UY0035-Tren Makinisti – (Seviye 4) belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi almayanlar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açılacak iş ilanına başvuru yapamayacaktır.
 • 11UY0035-Tren Makinisti – (Seviye 4) sınav ve belgelendirme ücreti adaylar tarafından karşılanacaktır.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş.’de işe başlayan adaylar, özür nakilleri dahil en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
 • İşe alınacak adaylar 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışacaktır.
 • İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu makinist olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.
 • İşe başladıktan sonra 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
 • Makinist İşçiliği Görev Tanımı aşağıda açıklanmıştır.

 

MAKİNİST İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI

 

1) Kullanmaya yetkili oldukları cer aracını (lokomotif, manevra lokomotifi, tren seti ve tren ısıtma vagonu) en iyi bir şekilde işletme talimatlarına uygun olarak kullanmak. Yolcu ve yük tren lokomotiflerini atölye/depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 60 dakika önce (Bölgelerin yapıları, iklim şartları ve trenlerin özelliğine göre bu sürenin arttırılması veya azaltılması Bölge Müdürünün oluruna bağlıdır.), transit geçen yolcu trenleri ile lokomotifi değiştirilmeden devam eden yük trenlerinin yanı sıra banliyö trenlerinde görevli olmaları ve banliyö trenlerini Atölye/Depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 30 dakika önce görevli oldukları trendeki cer aracını hazırlamaya gelmek. Serviste olan manevra ve banliyö trenlerinde görevli olmaları durumunda ise;  personel değişim yerlerinde zamanında bulunmak. TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönergesinde öngörülen resmi elbise, alet ve avadanlık çantası ile göreve gelmek.

2) Bağlı bulundukları iş yerlerince günlük, haftalık, aylık görev çizelgelerinde belirtilen görevleri (Tren temini, Depo ve Gar Manevrası, Depo ihtiyat, Tren Isıtma, Ateşçi, diğer depolarda vekâlet gibi) yapmak.

3) Depo hizmetlerinde görevlendirilmişlerse, görev çizelgelerinde belirtilen saatlerde iş yerinde bulunmak.

4) Resmen göreve başlamış olmak için işyerine geldiklerinde, görev takip modelini (4011 model) nöbetçi depo şefine imzalatmak.

5) Göreve geldiklerinde, emirler (evamir) defterindeki yeni emirleri okumak ve bilgi aldıklarına dair defteri imzalamak.

6) Görevli oldukları trenin cer aracının tamirat defterine yazılan arızaların karşılarına düşülen notları kontrol etmek, eksik kalan işlemi tamamlattırmak.

7) Görevli oldukları trenin cer aracının lokomotif faaliyet modelini (2088 model) almak. Gerekli bölümlerin uygun şekilde doldurulmasını sağlamak, kendilerinin doldurması gereken bölümleri de uygun bir şekilde doldurmak.

8) Görevli oldukları trenin cer aracındaki demirbaşların (ve yedek parça dolabının) eksiksiz olmasını ve kurşunlu olması gereken yerlerin kurşunlarını kontrol etmek.

9) Görevli oldukları trenin cer aracının gerekli teknik kontrolünü her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının ya da eğitimlerde öngörüldüğü şekil ve sıralandırma esaslarına göre yapmak. Emniyet sistemlerinin devrede ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek.

10) Görevli oldukları trenin cer aracı lokomotif ise, tren üzerine uygun bir şekilde yanaşıp koşum takımlarının ve hava irtibatının uygun bir şekilde bağlanmasını kontrol ettikten sonra tren havasını doldurup tam fren tecrübesini yapmak. Tam fren tecrübesinde tereddüde düşüldüğü takdirde bizzat tam fren tecrübesine iştirak etmek.

11) Görevli oldukları treni teknik olarak hazırladıktan sonra, trene ait trafik cetvelinin kendileriyle ilgili bölümünü imzalamak. Yanlarında bulunması gereken modelleri istasyon/gar görevlisinden teslim alıp incelemek.

12) Tren hareket etmeden önce cer aracının zaman saatinin ayarını kontrol etmek ve gerekli ise ayarlamak.

13) İstasyon/gar görevlisi veya sinyal bildirisi işaretiyle treni hareket ettirmek. Tren; tren teşkilinin yapıldığı veya manevra nedeniyle tren dizisinde kesip bağlama işlemi yapılan istasyon/gar makaslarını çıktıktan sonra, süratlenmeye başlamadan önce makinist musluğu ile yapılan frenlemeyle, trenin fren tesirini pratik olarak tren tipi gözetmeksizin kontrollerini yapmak.

14) Tren seyrini, cer aracı kullanma ve seyrüseferle ilgili tüm yönetmelik, talimat ve emirlere uygun olarak yürütmek.

15) Birlikte görev yaptıkları stajyer makinistlere görevleriyle ilgili konularda eğitici bilgiler vermek ve uygun şartlarda kendi sorumluluklarında onlara cer aracını kullandırmak.

16) Servis esnasında trende cerle ilgili olan aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerin, trafik cetveline doğru yazılmasını sağlayarak karşılığını imzalamak.

17) Servis yaparken diğer görevli elemanlarla iyi bir diyalog içinde olmak.

18) Servisleri esnasında trenin güzergâhında bulunan en yüksek rampada kullandıkları cer aracının teknik değerlerini, tamirat defterinin ilgili bölümlerine kaydetmek. Seyir esnasında cer aracından meydana gelen aksaklık ve eksikleri tamirat defterine yazmak.

19) Servisleri esnasında gerektiğinde tam veya basit fren tecrübesi yapmak.

20) Tren ısıtma mevsiminde görevli oldukları yolcu treninin ısıtılmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak. Tren ısıtmada görevlendirilmişlerse tren ısıtmada kullanılacak olan jeneratör vagonunu kullanma talimatlarına ya da eğitimlerde öngörülenlere uygun olarak kullanmak, bunları servise eksiksiz olarak hazırlayarak trene bağlanmasına nezaret etmek, trenin dış hava şartlarına uygun ve yolcu şikayetlerine meydan verilmeyecek şekilde ısıtılmasını yapmak.

21) Servis esnasında trende enerji ve malzeme tasarrufuna özen göstermek.

22) Servis esnasında cer aracında veya tren dizisinde bulunan vagonlarda meydana gelen arızanın bertaraf edilmesi için beraberindeki alet ve avadanlık çantasını kullanarak gerekli tamir ve ıslah çalışmasını yapmak, yedeğinde bulunan sağlam parçalarla arızalı parçaları tebdil etmek, acil müdahale ve tanzim yöntemlerini kullanmak, arıza ıslah edilemeyecekse cer aracını veya vagonları trenden çıkartmak veya imdat istemek.

23) Servis esnasında çeken araçta meydana gelen arıza giderilemiyor ise gerekiyorsa yük indirimi ile yoluna devam etmek veya rampa çıkışlarında yükü iki seferde çıkartmak.

24) Servis esnasında diğer birimlere ait seyrüseferle ilgili aksaklık ve eksiklikleri rapor etmek.

25) Servis esnasında trende meydana gelen aksaklıkları giderirken, bağlı bulundukları işyerleriyle iletişim kurmak için bulundukları istasyon ve garlardaki iletişim araçlarını kullanmak.

26) Görevleri esnasında, stajyer makinistlere görevleri ile ilgili her türlü emri vermek.

27) Servisin son bulduğu istasyon/garda, cer aracının trenden kesilmeden önce tam fren tecrübesini yapmak.

28) Kapalı olan yada tren teşkil memuru veya tren teşkil işçisi bulunmayan tüm işyerleri ile istasyonlarda; trenin, lokomotifin ve dizinin  istasyona/işyerine kabulü ve işyerinden veya istasyondan sevki için yapılması gereken makas tanzimlerini ve lüzumlu manevra hizmetlerini istasyon veya trafik kumanda merkezi ile mutabakatı sağladıktan sonra yapmak ve sonuçlandırmak, çeken veya çekilen cer aracının herhangi bir arızası durumunda (önce arızanın ıslahını sağlamak eğer arıza giderilemiyorsa) trene bağlamak ya da trenden ayırmak, çıkarılan cer aracını veya vagonu emniyete almak.

29) Kaza ve olaylarda iletişim araçlarını veya kendi kurumsal telefonunu kullanarak trafik kumanda merkezi ile mutabakatı sağladıktan sonra varsa tren şefi, yoksa diğer makinist ile birlikte yapılması gereken makas tanzimlerini ve lüzumlu manevra hizmetlerini yapmak (treni bağlamak) ve sonuçlandırmak.

30) Servisin son bulduğu istasyon/garda tam fren tecrübesinden sonra trenin trafik cetvelini inceleyerek, Trafik cetvelinde cer’le ilgili yazılan notların doğruluklarını kontrol etmek.

31) Servis sonunda görevli oldukları cer aracını depoya götürmek.

32) Cer araçlarının teslimlerini; her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının ya da eğitimlerde öngörüldüğü şekil ve sıralandırma esaslarına göre işyerinde görevli olan elemana teslim etmek.

33) Cer aracına ait, tamirat defteri ve faaliyet modelini depo görevlisine teslim etmek.

34) Servisin son bulduğu saatten sonra, 30 dakikalık teslim hizmetlerini de görev formlarına işleyerek görevlerinin bittiğini işyerinde bulunan yetkili personele imzalatmak. İstirahatlarını temin edip bir sonraki görevlerine dinlenmiş olarak gelebilmek için işyerinden ayrılmak.

35) Makinist görevi yanında Tren Şefliği de yapacak ise seyrüseferle ilgili görevleri;

 1. a) Göreve başladıklarında, görevlendirildikleri trenin trafik cetvellerini ve eklerini ilgili Gar/istasyon görevlilerinden alarak trafik cetveli ve eklerini kontrol etmek.
 2. b) Trafik cetvellerindeki kayıtlara göre teslim alacağı trenin teşkilinin, yönetmelikler ve emirler çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek. Seyrüsefere uygun olmayan aksaklık ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak. Seyrüseferi tehlikeye sokacak durumda olan vagon veya vagonların trenden çıkarılmasını sağlamak.
 3. c) Trafik cetvelindeki işlemlere göre, trenindeki vagonların yükünü kontrol etmek, fren ayar kollarını tren cinsine göre dolu-boş yolcu-yük konumuna ayarlamak. Tren teşkilinde yolcu vagonu olması durumunda yolcu vagonlarının temizliğinin yapılmış, aydınlatma ve ısıtma tertibatının çalışır olduğunu ve sularının doldurulmuş olduğunu kontrol etmek ve emrindekilere görevlendireceği vagonların numarası vermek.
 4. d) Tren ve personelin yanında bulundurması gereken işaretlerin tamam olduğuna bakmak.
 5. e) Trenleri; ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve eksikliklerinin giderilmiş olduğunu kontrol ederek teslim almak,
 6. f) Tam ve basit fren, fren denemelerini mevzuata uygun olarak görevli revizörün (vagon teknisyeninin) ya da hareket memurunun ve trende görevli makinist veya stajyer makinistin (kumandada fren yapıp çözmek için) katılımı ile yapmak ve trafik cetvelinin imzalanmasını sağlamak,
 7. g) Bir treni teslim aldığı sırada bulunan vagonları denetleyerek, vagonların yüklenme şekillerini, koşum takımlarının bağlanmasını, tamponların ray mantarından itibaren yüksekliğini, vagonların varış istasyonları itibariyle gurup halinde verildiğini, taşınan eşyanın taşınmasının yönetmeliklerde belirtildiği koşullara uygun olarak trene verildiklerinden, dolu kapalı vagonların pencerelerinin kapanmış olduğundan tamamen emin olmak, bu denetim sırasında trenin gidişine tehlike verecek bir düzensizliğin veya aksaklığın saptanmasında, derhal giderilmesini sağlamak, buna olanak yoksa taşınması tehlikeli görünen vagonu diziden çıkarmak,
 8. h) Taşıma evrakı ile sevk edilmesi gereken vagonların, evraklarını kontrol ederek teslim almak,

ı) Tren dizisinde bulunan mühürlü vagonların mühürlerini vagon üzerinden ve taşıma belgesinden kontrol etmek, mühürleri kopuk ya da farklı numara bulunan vagonlar hakkında gerekli işlemi yapmak ve yapılmasını sağlamak,

i)Trende görevli bulunan diğer personelin yönetmeliğin gerektirdiği şekilde görevlerini yapmasını sağlamak,

 1. j) Vagon servis teşkilatı veya görevli Vagon Teknisyeni olmayan istasyonlarda trene eklenecek vagonların yönetmelik ve emirler çerçevesinde kontrolünü yapmak. Vagonlar seyrüsefere uygunsa diziye bağlamak,
 2. k) Arızalanan trene, imdat olarak gönderilen tek lokomotif veya trenlerin duran trene çarpmaması için gerekli önlemleri almak,
 3. l) TMİ sisteminde bir işaret önünde veya anayolun herhangi bir yerinde trenin durması halinde, trenin gideceği istasyona varması gereken saatten itibaren personelinden birini görevlendirerek trenin önce işaretlerle arkadan korunmasını sağlamak, sonra telsiz veya telefonla durumu komşu istasyonlardan birine ve trafik kontrolorü bildirmek,
 4. m) İki istasyon arasında normal hızını yapamadığında veya normal seyir süresini 15 dakika geçtiği halde varacağı istasyona varamamışsa durumu vakit geçirmeden komşu istasyonlardan birine veya trafik kontrolorü bildirmek,
 5. n) Temin ettiği tren normal hızını yapamıyor ve istasyon veya blok mesafesi ile bir tren takip ediyorsa; bu trenin komşu istasyondan hareket saatinden itibaren trafik kontrolorü bildirerek vereceği emre göre hareket etmek, trafik kontrolorü yoksa veya trafik kontrolorü konuşulamıyorsa, demiryolunun sağ rayı üzerine 800 er metre ara ile iki adet kestane fişeği koyarak/koydurarak seyre devam etmek,
 6. o) Temin ettiği tren hareket ettiği istasyona çok yakın bir yerde normal hızını yapamaz duruma gelmiş ve büyük gecikme ile ilerdeki istasyona varacağı ve bu gecikmenin arkadan veya karşıdan gelecek trenlere büyük gecikme verdireceği anlaşılırsa, durumu hareket edilen istasyona veya TMİ ve TSİ sistemlerinde trafik kontrolörü bildirmek ve seyir konusunda verilecek emre göre, ileriye veya geriye seyir etmek,
 7. p) Temin ettiği trenin normal hızını yapamaması nedeniyle hareket ettiği istasyona geri dönecekse ve TSİ ve DRS sistemleri hariç telefon veya telsizle konuşmak mümkün olmazsa, trenin önünden fren mesafesinde bir personel görevlendirerek, giriş samaforu, ileri koruma işareti veya bu işaretler yoksa baş makasa 500 metre kalıncaya kadar geri götürmek ve buradan durumu istasyona bildirerek alacağı emre göre hareket etmek. Takip eden bir tren varsa bu trenin hareket saatinde temin ettiği tren durdurarak işaretlerle emniyete almak,

r)Temin ettiği tren herhangi bir nedenle anayolda arızalanarak durmak zorunda kalırsa, önce bu durmanın nedenini araştırmak. Tren yoluna devam edemeyecekse, TSİ ve DRS bölgeleri hariç, geriden başlamak üzere her iki yönden işaretlerle korumaya almak ve derhal TSİ ve TMİ sisteminde trafik kontrolörü, diğer sistemlerde komşu istasyonlara telefon, telsiz, telgraf veya başka şekilde bildirmek,

 1. s) Temin ettiği treni korumak için yol üzerine, trenin her iki ucundan başlanarak, eğime ve bölgenin özelliğine göre 750-850-1050 metre uzağa durma işareti olarak kırmızı bayrak, ortası kırmızı kenarı beyaz yuvarlak levha veya kırmızı ışıklı fener dikmek/diktirmek ve her iki durma işaretinden başlamak üzere 50’şer metre aralıkla üç kestane fişeği koymak/koydurmak. Bunları gelecek diğer bir trenin durumuna göre, birincisi sağ, ikincisi sol, üçüncüsü tekrar sağa gelecek şekilde sıra ile koymak/koydurmak, TSİ ve DRS sisteminde ise temin ettiği tren iki bloğu meşgul edecek şekilde kaldı ise treni yukarıda belirtilen şekilde fakat sadece arkadan emniyete almak,
 2. t) Temin ettiği trenin anayolda arızalanarak durmuş olması halinde trenin iki istasyon arasındaki duruşu 15 dakikayı geçecekse, telsiz veya telefonla trafik kontrolörü ve komşu istasyonları arayarak trenin ne kadar süre duracağını, durma nedenini, yola devam edilip edilemeyeceğini, durulan yerin kilometresini bildirmek,
 3. u) Kapalı olan veya hareket memuru bulunmayan istasyonlarda, gerekli durumlarda trafik kumanda merkezi ile görüşerek trenin sevk işlemlerini yapmak,

ü) Deray, kaza ve karambol gibi olaylarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere seri ve doğru olarak bildirmek,

 1. v) Varış istasyonunda, yönetmelik ve emirlerde belirtildiği şekilde tren belgelerini ve ilgili modelleri teslim etmek,
 2. y) Trafikle ilgili olarak, haberleşme araçları ile yaptığı tüm konuşmalarda, ilgili mevzuatta belirtilen konuşma usullerine uymak,

36) İş bu protokol tarihinden önce uygulanmakta olan yönetmelik ve emirlerle belirlenen ve görülen lüzum üzerine bu protokol tarihinden sonra yayınlanacak olan yönetmelik ve emirlerle belirlenecek görevleri yapmak,

37) Kaza/ olaylarda, görevli oldukları trenlerin beklemesi halinde,  yolun tekrar trafiğe açılmasını bekleyerek treni ilk teşkil garına kadar götürmek,

38) İşyerlerinde, zorunluluk olan hallerde ve boş zamanlarda meslekleri ile ilgili bilumum demonte, tamir, bakım ve monte işlerini yapmak.

39) Makinist işçilerden, 214 Numaralı Genel Emri gereğince; staj, kurs ve eğitim programlarında başarılı olan ve manevra lokomotifi kullanma belgesi almaya hak kazananlar, işverence trenlerde makinist olarak görevlendirilirler.

SİYASET BİLİMCİ NEDİR,NE İŞ YAPAR,NASIL OLUNUR,MAAŞI?

  

                           

SİYASET BİLİMCİ TANIM

Siyaset Bilimi alanında farklı sosyal bilimleri de kullanarak bilimsel çalışma

ve araştırma yapan, siyasal yaşamın işleyişiyle ilgili sorunlara çözüm üreten, siyaset bilimle ilgili teoriler ortaya koyan, siyasal kurumların yapılarını, toplum ve uluslararası ortamla ilişkilerini inceleyen, yaptığı araştırma sonuçlarını siyaset uygulayıcılarıyla ve toplumla paylaşan kişidir.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=B-jprj2M9fo[/embedyt]

A- GÖREVLER

 • Toplumun politik davranışlarını, politik kuruluşların yapısını, gelişmesini, faaliyetini ve karşılıklı ilişkileri konularında araştırmalar yapar,
 • Yaptığı akademik ve bilimsel çalışma sonuçlarını toplumla ve uygulayıcılarla paylaşır ve ülke yönetimine ilişkin fikir sunar.
 • Ülkenin ekonomik ve politik görüşlerinde söz sahibi olan kişi ve kuruluşlarla görüşür,
 • Yerli ve yabancı yayın organlarını izler,
 • Ülke yönetiminde söz sahibi olan partilerin yetkilileri ile temas ederek partinin ekonomik ve siyasal görüşünü tespit eder,
 • Elde ettiği bilgileri değerlendirerek kuruluş ve siyasi partilere önerilerde bulunur,
 • Bulunduğu ülkenin politik gelişmesiyle diğer ülkelerdeki durumu karşılaştırarak aynı ve farklı durumları tespit eder,
 • Halkın ekonomik, politik ve diğer toplumsal faaliyetleri ile ilgili anket uygulamaları yapıp, değerlendirerek halkın bilgisine sunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir,
 • Siyasi kurumların toplum ve uluslararası ortam ile ilişkilerini inceler,
 • İstenildiğinde yönetim kuruluna ya da kuruluşun yetkililerine rapor hazırlar,

KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

 • Kitap, makale, araştırma,
 • Ofis malzemeleri,
 • Bilgisayar,
 • Ders araç ve gereçleri,
 • İstatistik programları,
 • Projeksiyon cihazı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

 

Siyaset Bilimci olmak isteyenlerin;

 • Dikkatli, ayrıntıyı algılayan
 • Yazılı, sözlü, edebi ifade gücü olan,
 • Sosyal bilimler yeteneği yüksek,
 • Felsefe, psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve tarih alanlarına ilgili
 • Derinlemesine araştırma yapmaya yatkın,
 • Yaratıcı, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgörülü
 • Empati yapabilen,
 • Değişik görüşlere, yeniliklere ve eleştiriye açık kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Siyaset bilimcileri genelde üniversitede ders verdikleri, bilimsel çalışma yaptıkları veya danışmanlık hizmeti verdiklerinden çalışma yerleri ofis, derslik, kütüphane ve gerektiğinde laboratuvarlar olup, çalıştıkları ortamlar genellikle kapalıdır. Ayrıca, toplumsal alanda siyasal araştırmalar yapan siyaset bilimci toplumla temasa geçmek için saha araştırması yapmak amacıyla dışarıda da çalışır

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler fakültelerinde Siyaset Bilimi bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Siyaset Bilimi programında dersler beş temel alanda yoğunlaşmaktadır. Bunlar karşılaştırmalı siyaset, siyaset kuramı, Türk siyasi hayatı, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerdir. İlk iki yıl Uluslararası İlişkiler Programı ile ortak programdaki dersleri alan öğrenciler üçüncü yıldan itibaren zorunlu derslerin yansıra toplumsal cinsiyet, insan hakları, siyaset sosyolojisi gibi dersleri alarak uzmanlaşabilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitim başarıyla tamamlayanlara “lisans diploması” verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Siyaset bilimcilerinin iş bulma imkânı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak en az bir yabancı dil bilmeleri halinde meslekte işsiz kalma riski yoktur. Kamu ve özel üniversitelerde, araştırma kurumlarında, medyada, siyasi kurumlarda ve bağımsız olarak çalışabilirler.

 

Devletin yönetim kademelerinde bulunabilmenin yanında çeşitli televizyon kanallarında yorumcu olarak çalışmak, gazete ve dergilerde köşe yazıları yazmak Siyaset Bilimcisinin iş olanakları arasında yer almaktadır. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerin öğretim kadrolarında yer alabilmek de mümkündür.

Ayrıca, İşletmeler ve resmî kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Çalıştıkları işyerine ve kişisel tecrübelerine göre değişmekler birlikte ortalama asgari ücretin 3,5 katı civarındadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer (araştırma görevlisi, doçent, profesör) yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Kamu kurumlarında uzman yardımcısı olarak başladıktan sonra uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp mesleklerinde uzman olabilirler.

 

İş hayatında ilerlemeler, akademik çalışmalar, makaleler,                  konferanslar, kitap yazma gibi çalışmalarla olabilmektedir.

BENZER MESLEKLER

 • Uluslararası İlişkiler Bilimcisi,
 • Sosyolog,
 • Vali,
 • Müfettiş,
 • Büyükelçi,
 • Başkonsolos,

 

 1. H. EK BİLGİLER

 

GÖREV

 

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde

 

 

I- KAYNAKÇA

 

 

 

 

TELEVİZYON HABERCİSİ VE PROGRAMCISI NEDİR,NE İŞ YAPAR,NASIL OLUNUR,MAAŞI

 

        Televizyon programlarının ve haber programlarının üretiminde, çeşitli türlerde program oluşturma, metin yazarlığı, yönetmenlik, editörlük, muhabirlik, kurgu süreçleri, kamera, ses, ışık, stüdyo,  finansman gibi işleri yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

 • Program içeriği hazırlar.
 • Programlar için konuk seçer.
 • Konuşma metinleri hazırlar.
 • Çeşitli türlerde/tarzlarda program oluşturur.
 • Program akışını kontrol eder.
 • Röportaj tekniklerini bilir, röportaj yapar, akış hazırlar, rejiye girer,
 • Haber, haber yöneticiliği ve haberin editörlüğünü yapar,
 • Haber ajanslarını, basın bültenlerini, gazeteleri ve diğer haber kaynaklarını tarar, gündem belirler,
 • Ajans metinlerini televizyon haberi haline getirir,
 • Sunuculuk ve spikerlik görevinde bulunur.
 • Program yönetmenliği görevinde bulunur.
 • Program finansal yapısını, planlanan yapım takvimine göre belirler,
 • Alternatif haber kaynaklarını belirler,
 • Haber kaynağından gelen haberlerin redaktesinin yapar,
 • Haber için uygun görselleri seçer, çekilen görüntülerin kurgu süreçlerini yapar,
 • KJ metinlerini hazırlar,
 • Gündemi takip eder,
 • Patlama, terör, deprem gibi büyük felaketlerde özel yayınları hazırlar.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UbcBFMmby3k[/embedyt]

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 • Kamera, Monitor
 • Tripod (Üçayak)
 • Dolly
 • Spider(Örümcek)
 • a/b rolle dit ünitesi A74n
 • Video,Video (görüntü) kabloları
 • Reji Masası
 • Ses Mikseri
 • Hybrid (Canlı yayına telefon bağlayan cihaz)
 • CD oynatıcı, DVD player, Blu-ray player
 • Mikrofon (kablolu A27 yaka mikrofonları)
 • Bilgisayar Animasyon ve Kurgu Programları
 • Fotoğraf Makinesi
 • Audio
 • Çeşitli adaptörler(jack, BNC, XLR vb.)
 • Amplifikatör
 • Hoparlör, Işık Set
 • Objektif kontrol sistemi ve aksesuarları
 • Prompter

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

 

Televizyon Haberciliği ve Programcısı olmak isteyenlerin;

 • Araştırmaya meraklı,
 • Dışadönük,
 • Analitik düşünme becerisine sahip
 • İletişim becerileri güçlü,
 • İnsan ve toplumbilimlerine ilgi duyan,
 • Diksiyonu düzgün,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yeniliklere açık,
 • Estetik görüşe sahip, yaratıcı,
 • Dünyada olup bitenlere ilgi duyan,
 • Yabancı dil öğrenmeye ilgisi olan,

kişiler olması gereklidir.

 

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Meslek elemanları çalışmalarını hem kapalı mekanlar da hem de açık havada yürütürler. Stresi yoğun meslektir. Görevini diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak iş birliği halinde yürütmek durumundadır. Hem aletlerle hem de insanlarla hareketli ve değişken ortamlarda çalışılır. Uzun süreli çalışma saatleri için dayanıklı ve sabırlı bir yapıya sahip olmak durumundadır. Çalışma saatleri düzenli değildir.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Üniversitelerin İletişim fakültelerinin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı/ Basın ve Yayın, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimini almak için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS ( Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.  

 

Son yılda haber stüdyolarında uygulamalı dersler ağırlıktadır. İletişim Laboratuvarı ve diğer uygulamalı dersler ağırlıktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Programdan mezun olan kişilere “Televizyon Habercisi ve Programcısı”  ve/veya Basın ve Yayın lisans diploması verilir.

 

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Mezunlar, televizyon kuruluşları, elektronik ve yazılı basın ile habercilik sektöründe yer alan kuruluşlarda çalışabilecektir.

 

Serbest çalışma olanakları olarak kabul edilen video ve görsel malzeme paylaşım siteleri ise yeni iş olanakları olarak dikkat çekmektedir. Program format üretme ve geliştirme konusunda çalışan şirketler ya da devlet destekli girişimcilik eğitimleri ile kendi işlerini kurarak program formatları geliştirebilir, kamu ve özel sektöre dış yapım üretebilirler. Mezunların kamu ve özel kuruluşların iletişim ve halkla ilişkiler departmanlarında da kariyer yapma şansı bulunmaktadır.

 

Mezunlar, görsel medya, televizyon kuruluşları, elektronik ve yazılı basın ile habercilik sektöründe yer alan kuruluşlarda çalışabilirler. Bu kuruluşlar; televizyon kanalları, radyo kanalları, haber ajansları, internet televizyonu (Web TV yapım şirketleri, kamu kurumları, özel kurumlar, belediyeler ve üniversitelerde iş olanağı bulabilirler. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da iş bulma olasılığı yüksektir.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur.

Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücretin üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi becerisine ve deneyimine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki Eğitimde İlerleme

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Kişi özgün, ilgi çekici programlar hazırladıkça yüksek ücretle çeşitli görevlerde adını duyurma olanağı bulabilir. Genel Yayın yönetmeni, Medya Grup Başkanlığı gibi üst kademelere ilerlenebilir.

 

İş Hayatında İlerleme

 

Mesleki deneyim arttıkça ve bireyin kendisine yaptığı kültürel yatırımla doğru orantılı olarak yönetici kademelerine ulaşılabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

 • Radyo-TV programcısı
 • Radyo- TV muhabiri ve yapımcısı
 • İletişim Tasarımcısı
 • Medya ve iletişim uzmanı
 1. H. EK BİLGİLER

 

GÖREV

 

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

TEKSTİL BASKI VE DESEN TEKNİSYENİ NEDİR,NE İŞ YAPAR,NASIL OLUNUR,MAAŞI

TEKSTİL BASKI VE DESEN TEKNİSYENİ

TANIM

Tekstil baskıcılığı ile ilgili birimlerde planlama yaparak amaçlar doğrultusunda her türlü makineyi kullanarak tüm ürünlere baskı yapan ve bilgisayar ve desen programlarını kullanan, kumaş analizi ve tasarımı yapan kişidir.

A- GÖREVLER

 • Desen çalışmaları yapar,
 • Şablon hazırlar,
 • Baskı öncesi hazırlık yapar,
 • Değişik baskı tekniklerini uygular,
 • Numune baskı yapar,
 • Makinelerle baskı yapar,
 • Kumaşa dijital baskı yapar,
 • Özel efektli baskıları yapar,
 • Farklı boyar maddelerle baskı yapar,
 • Boyanacak kumaşın niteliklerine göre uygulanacak deseni ve renkleri saptar,
 • Kumaşın cinsine uygun boya ve apre malzemesini hazırlar,
 • Bilgisayar kullanarak kumaş desen tasarımı yapar,
 • İşletme içerisinde desenlerin takibini yapar,
 • Kumaş analizi yapar,
 • Müşteri odaklı desen tasarımı yapar,
 • Temel tekstil uygulamaları yapar,
 • Temel kimyasal işlemleri yapar.
 • Standart laboratuvar çalışması yapar,
 • Desen çizme yöntemlerini kullanarak desenler çizer,
 • Tekstil alanındaki temel kavramları yabancı dilde kullanır.

KULLANILAN ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

 • Şablon pozlandırma makinesi,
 • Rotasyon baskı, film druck baskı, tops (vigore) baskı, rulo baskı, flok ve transfer baskı, parça baskı ve dijital baskı makineleri,
 • Baskı patında kullanılacak boyar maddeler,
 • Baskı işleminde kullanılacak kimyasallar

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni olmak isteyenlerin;

 • Hareketli sistemlere maksimum dikkatli,
 • Sorumluluk duygusu yüksek,
 • Programlı çalışmayı seven,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Kimya bilimine ilgili,
 • Dikkatli ve gözlemci,
 • Renk bilgisine sahip,
 • Sanatsal beğeni sahibi,
 • Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen

kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları, tozlu, nemli ve gürültülü, iklimine bağlı çalışma ortamı vardır. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi gereklidir. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi ve hareketli sistemlere maksimum dikkat gereksinimi vardır. Tekstil alanında çalışanlar, çalışmalarını kapalı mekânlarda (işletmelerde) ve dış mekanlarda yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevlerini yaparken bireysel çalışabilecekleri gibi ekip hâlinde de çalışabilirler. Alanın altındaki meslekler çeşitli ham madde ve makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından ve kimyasal madde (boyar madde) kullanımı sebebiyle astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Tekstil Teknolojisi” alanının “Tekstil Baskı ve Desenciliği” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • Ortaokulu tamamlamış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
 • Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
 • sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
 • Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tekstil işletmelerinde çeşitli alt/orta kademe yöneticilik pozisyonlarında çalışırlar. Orta kademe yöneticilerle işçiler arasında iletişimi sağlarlar. İşletmede günlük iş ve programların takibini yaparlar ve programların makinelere uygulanmasını sağlarlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
 • Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
 • Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artabilmektedir.

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı Tekstil Baskı ve Desenciliği dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına tercih ettiklerinde ek puan verilmektedir.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İş Hayatında İlerleme

Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

BENZER MESLEKLER

 • Desinatör
 • Baskı Operatörü
 • Tekstil Tasarım Teknisyeni

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

REKREASYON UZMANI NE İŞ YAPAR?

 

TANIM

İnsanların zaruri ihtiyaçlarını tanımlandıktan sonra arta kalan serbest zamanın içerisindeki potansiyel zaman olarak değerlendirilen boş zamanı, her yaş grubunun sosyal, kültürel, sportif, sağlık, sanatsal ve eğitim ihtiyaçlarını giderecek olan etkinlikleri ve aktiviteleri yöneten (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol) ve liderliğini yapan kişidir.

A-    GÖREVLER

 • Yapılması planlanan etkinliklerin planlarını hazırlar,
 • Etkinlik alanlarının düzenine ve kişilerin ihtiyaçlarına göre rekreasyon programı hazırlar,
 • 4 yaşla 25 yaş arasındaki okul döneminde öğrencilerin sosyal duygusal ve motor (hareket) gelişimini sağlamak adına faaliyetler düzenler,
 • 4-6 yaş arasındaki yaş grubuna çeşitli eğitsel oyunlar düzenler,
 • 10 yaş ve üzeri yaş grubuna eğitsel oyunlar yanında sportif etkinlikler düzenler,
 • Ergenlik dönemindeki çocukların zararlı alışkanlıklara yakalanmaması adına var olan boş zamanlarını aktif hale getirmek için çalışma yapar,
 • Üniversite öğrencilerine ve personeline çeşitli spor etkinlikleri düzenler,
 • Yaşlılar, Hamile kadınlar, engellilere, kanser hastalarına, diyabet hastalarına fizik tedavi hastalarına gereksinimine uygun olarak açık hava, salonlarda ve su içerisinde yapılan aktiviteler düzenler,
 • Yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak amaçlı boş zamanları değerlendirici sportif sanatsal etkinlikler planlar ve uygular,
 • Özel gereksinimli çocuklara yönelik rehabilitasyon amaçlı etkinlikler planlar,
 • Sanayi kuruluşlarında ve belediyelerde çalışanlara ve halka yönelik yapmak istedikleri faaliyetleri araştırıp düzenler,
 • Turizm bölgelerindeki işletmelerde turistlerin dinlenmesi hoşça vakit geçirmesi streslerinden uzaklaşması adına yapılan faaliyetler düzenler,
 • Rekreasyondaki tüm etkinliklere mümkün olduğunca fazla katılımı teşvik eder,
 • Drama, müzik, kulüp organizasyonu, el sanatları vb. etkinliklerde katılımcılara gerekli bilgiyi verir,
 • Rekreasyon alanlarının temiz kullanımını sağlar ve korur,
 • Katılımcı sayısı, etkinliklerde kullanılan malzemeler gibi bilgilerin kayıtlarını tutar,
 • Hazırlanan programa ek olarak grubun daha fazla ilgisini çekmek için özel etkinliklerle programı çeşitlendirir,
 • Meydana gelen kazalarda yaralanan kişilere ilk yardımda bulunur,
 • Rekreasyon etkinliklerin gerçekleştirileceği alanları günlük olarak kontrol eder ve meydana gelebilecek kazalara yönelik önlem alır,
 • Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanları ilgi çekici ve eğlenceli olarak düzenler,
 • Çevresindeki diğer kurumlarla paylaşımcı ilişkiler geliştirir,
 • Yaratıcı ve ilgi çekici oyunlarda gerekli teknikleri göstererek bireylerin yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışır,
 • Mesleği alanındaki gelişmeleri takip eder ve uygular.

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Animasyon gösterileri için kullanılan özel kostüm ve kıyafetler,
 • Organizasyonlar için kullanılan balon vb. süsler,
 • Takım sporları için kullanılan gerekli malzemeler (oyun topları, üniformalar vb.),
 • Egzersiz programları için kullanılan gerekli malzemeler (egzersiz ve oyun topları, yürüyüş veya koşu ayakkabısı.),
 • Güvenlik için kullanılan malzemeler (Kasket, dizlik vb.),
 • Yapılan aktivitenin gerektirdiği çeşitli araç ve gereçler.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Rekreasyon Uzmanı olmak isteyenlerin;

 • İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,
 • Yeniliklere açık ve yaratıcı,
 • İlgi çekici ve geniş bir etkinlik listesine sahip,
 • Milletlerarası farklılıkları göz önünde bulunduran,
 • Uluslararası kabul görmüş etik kurallarını uygulayabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Problemleri çözebilme becerisine sahip,
 • Sosyal,
 • Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi seven,
 • Azimli, sabırlı, kararlı ve istekli kişiler olması gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Rekreasyon Uzmanı, insanların boş zaman aktivitelerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla, gönüllü olarak aktivitelere katılan kişilerin istek ve ihtiyaçları, amaçları, hedefleri doğrultusunda, grubun yaş, cinsiyet, etnisite gibi özelliklerini de dikkate alarak onları belli etkinlikler içerisine dahil eder, gruba amaca uygun bir şekilde yön verir, grup üyeleri ile iletişimini maksimum düzeyde tutarak bireylerin sosyalleşmesine yardımcı olur ve grup üyelerinin gerçekleştirilen etkinliklerden en üst düzeyde haz almalarını sağlar. Çalışma ortamları genel olarak kurumlarda olup etkinlikler açık alan veya kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir. Çalışma saatlerinde etkinliklerin türüne göre değişebilen özel üniforma ya da kıyafetleri kullanmaktadırlar.

Rekreasyon Uzmanı, çalışmalarında birinci derecede insanların duyguları ve ihtiyaçları ile ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 • Mesleğin eğitimi, Turizm Fakülteleri, Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının “Rekreasyon/Rekreasyon Yönetimi” bölümlerinde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulları spor bilimleri fakültelerinde özel yetenek sınavına girmiş ve başarılı olmuş olmak,
 • Herhangi bir sağlık kurumundan alınmış ve üzerinde “Spor Yapmasında ve üniversitelerin BESYO yetenek sınavlarına girmesinde bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunan sağlık raporu getirmeleri zorunludur.

 

 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Rekreasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri birinci sınıfta verilmekte olup ikinci sınıftan itibaren alana yönelik dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredat dahilinde verilmektedir.
 • Mesleki eğitim, fakültelerde teorik ve uygulamalı şekilde verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölüm mezunları, yurtdışındaki istihdam alanları dikkate alındığında rekreasyonun çok çeşitli endüstriler ile ilişkili olması istihdam olma olasılığına artırmaktadır. Ülkemizde ise bu durum istihdam açısından avantaja dönüşmüş durumda değildir. Mezunlar istihdamda sorun yaşamaktadır. Ülkemizde rekreasyon uzmanlarının çoğunluğu özel sektörde istihdam edilmektedir.

Bu bölüm mezunları, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygın iş alanına sahiptirler. Bölümü başarıyla bitirip mezun olan öğrenciler, öncelikle almış oldukları eğitim ile rekreasyon işletmeleri başta olmak üzere, temalı parklarda, organizasyon şirketlerinde, alışveriş merkezlerinde ve diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan animasyon ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahiptirler.

Rekreasyon/Rekreasyon yönetimi bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Halk Eğitim Merkezleri, Fitness ve Spor Merkezleri, Üniversiteler, Fabrikalar Hastanelerde ve turizm sektöründe çalışma olanağı bulabilirler.

Rekreasyon/Rekreasyon yönetimi programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar ortaöğretim kurumlarının “Eğlence Hizmetleri Öğretmenliği” kadrolarına öğretmen olarak atanabilmektedir.

 

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden faydalanırlar. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar aradıkları şartları taşıyan başarılı öğrencilere burslar vermektedirler.
 • Zorunlu yaz dönemi stajları boyunca öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri üniversite tarafından karşılanmaktadır.
 • Öğrenciler, yaz stajları döneminde staj yaptıkları işletmelerin tüm sosyal imkanlarından faydalanmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Alınan ücret işletmenin ücret politikasına, büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak değişmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Turizm Fakültelerinin Rekreasyon Yönetimi ve Spor Bilimleri Fakültelerinin Rekreasyon bölümlerinden mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağlaması halinde (not ortalaması, ALES, Yabancı Dil Sınavı, alan bilgisi sınavı) yüksek lisans ve doktora eğitimine kayıt yaptırıp mesleki anlamda eğitimlerine devam edebilmektedir.

 

İş Hayatında İlerleme

Mezun öğrenciler işe ilk olarak başladıklarından itibaren süreç içerisinde bilgi ve becerileriyle doğru orantılı olarak işletmenin ihtiyaç duyması halinde üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.

 

BENZER MESLEKLER

 1. H. EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Çeşitli rekreatif hizmet organizasyonları (etkinlik ve aktivite)

Bunlar;

 • Rekreasyonel turizm seyahati organizasyonları (tarihi alanlar, müzeler, temalı parklar vb. geziler),
 • Macera rekreasyonu organizasyonları (doğa sporları, ekstrem sporlar),
 • Spor, konser ve festival seyahati organizasyonları (yurt içi/dışı),
 • Sosyal ve eğitim içerikli rekreasyonel etkinlik organizasyonları (belediyeler ve okullarda yapılan uygulamalar),
 • Özel spor merkezi organizasyonları (pilates, yoga, zumba vb. kurs programları),
 • Terapatik rekreasyon organizasyonları (yaşlı, engelli, mahkum, asker vb. özel gruplar yapılan uygulamalar),
 • Alışveriş rekreasyonu organizasyonları (AVM’lerde reklam ve tüketici odaklı yapılan rekreatif organizasyonlar),
 • Eğlence ve animasyon organizasyonları (gösteriye yönelik paket programlar, rekreasyon uzmanı ihtiyacının karşılanması),
 • İş yeri rekreasyonu organizasyonları (sanayi işletmelerinde çalışanlarına grup dinamiği, iş verimi artırma vb. uygulamalar),
 • Kampüs rekreasyonu organizasyonları (öğrenci ve çalışanların sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler) .

I- KAYNAKÇA

 • Meslek Elemanları,
 • megep.meb.gov.tr adresli web sayfası
 • ŞİMŞEK, K. Y. (2013). Alışveriş Merkezlerinde Ticari Rekreasyon ve Hizmet Kalitesi.
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

RAYLI SİSTEMLER MEKATRONİK TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR?

RAYLI SİSTEMLER MEKATRONİK TEKNİSYENİ

TANIM

Raylı sistemlerdeki her türlü mekanik, elektrik-elektronik, hidrolik, pnömatik ve kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

 • Teknik resim çizimi yapar,
 • Bilgisayar ortamında çizim yapar,
 • Temel el ve makine işlemlerini yapar,
 • Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapar,
 • Raylı sistem araçlarında bulunan mekanik, hidrolik, pnömatik ve yardımcı

ünitelerinin kontrol, bakım ve onarımlarını yapar.

 • Raylı sistem araçlarındaki elektrikle çalışan ve kontrol edilen sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımlarını yapar.
 • Raylı sistem araçlarındaki sayısal ünitelerin kontrol ve bakımlarını yapar.
 • Raylı sistem araçlarında kullanılan yarı iletken anahtarlama ve sensörlerinin kontrol, bakım ve onarımlarını yapar.
 • Raylı sistem araç trafiğinin yönetimi, tren teşkili, yüklerin durumu ve gabari tespiti yapılırken ekiplere ve tren trafik kontrol memuruna bilgi ve yönlendirme verir.
 • Teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun şekilde bilgisayar destekli çizim programında çizim yapma, elektronik devre simülasyonu ve baskı devre çıkarma ile ilgili işlemleri yapar.
 • Raylı sistemlerde kullanılan programlanabilir lojik devrelerin ve kontrol ettiği ünitelerin kontrollerini, bakımlarını, yedeklenmesini ve yeniden yüklenmesini yapar.
 • Raylı sistem araçlarındaki mikrokontrolcü ile ünitelerin kontrol, bakım, yedekleme ve yeniden yüklenme işlemlerini yapar.
 • Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
 • Araçların verimli çalışmasını sağlar,
 • Raylı sistem teknolojilerini inceler,
 • Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar

KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN

 • Bilgisayar, bilgisayar yazılımları ve bilgisayarlı makinalar,
 • Teknik çizim ve dokümanlar,
 • Bakım onarım katalogları,
 • Çeşitli anahtar takımları,
 • İletişim sistemleri (sinyalizasyon, telsiz, telefon, faks vb.)
 • Test ve ölçme cihazları
 • Elektrik kumanda elemanları
 • Elektrik motorlar

KULLANILAN ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

 • Raylı sistem haberleşme, iklimlendirme, aydınlatma ve sinyalizasyon cihazları
 • Elektronik devre elemanları
 • PLC cihazları
 • Hidrolik ve pnömatik araçlar,
 • Kişisel koruyucu donanım ( baret, eldiven, koruyucu elbise vb)
 • Merdiven,
 • Fener,
 • İkaz levhaları
 • Kırtasiye malzemeleri,
 • Mesleğe Ait Diğer Araç ve Gereçler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Raylı sistemler mekatronik teknisyeni olmak isteyenlerin;

 • Sayısal yeteneğe sahip,
 • Şekil uzay ilişkilerini algılayabilen ve çizim yeteneğine sahip,
 • Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
 • Bilgisayar programlarını iyi kullanabilen,
 • Pratik ve hızlı karar verebilen,
 • Malzeme bilgisi ve el becerisine sahip,
 • Dikkatli, düzenli, sorumluluk alabilen,
 • Problem çözme yeteneğine sahip,
 • Ekip çalışmasını seven,

kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Raylı sistemler mekatronik teknisyeni taşıt veya vagon üzerinde, açık havada, atölye vb. yerlerde çalışır. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülüdür. Çalıştıkları kurumun özelliklerine göre vardiyalı çalışabilirler. Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler. Çalışırken mühendisler, teknikerler ve diğer personellerle iletişim kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Raylı Sistemler Teknolojisi” alanının “Raylı Sistemler Mekatronik” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • Ortaokulu tamamlamış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
 • Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
 • sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
 • Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Raylı sistemler mekatronik teknisyeni TCDD de, Belediyelerin bünyesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay işletmelerinde iş imkânı bulabilecekleri gibi bu sektöre girmeye başlayan özel kurum ve kuruluşlarda da iş imkânı bulabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
 • Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
 • Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar hizmet sınıfının ücretini alır. Zam ve tazminatlardan yararlanır. Asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücretin üzerinde olup çalışanın bilgi ve becerisine bağlı bu ücret artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Raylı Sistemler Teknolojisi alanı Raylı sistemler mekatronik dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına tercih ettiklerinde ek puan verilmektedir.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Çeşitli üniversite ve özel laboratuvarların düzenledikleri ücretli kurslara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini artırabilirler.

İş Hayatında İlerleme

 

BENZER MESLEKLER

 • Mekatronik Teknisyeni
 1. H. EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

MOBİL TEKNOLOJİLERİ TEKNİKERİ NE İŞ YAPAR?

                                              MOBİL TEKNOLOJİLERİ TEKNİKERİ

 

Web dünyasındaki yeni teknolojileri takip eden, mobil cihazlar üzerinden  güncel yazılım dillerini ait oldukları teknolojiler ile birlikte kullanan, yeni yazılım geliştiren ve iyi bir görselle geliştirdiği yazılımı sunan kişidir.

A-    GÖREVLER

 

 

–   Bilişim alanında yazılım, donanım ve güvenlik süreçlerini uygular,

–   Mobil destekli web sitesi tasarlar,

–   Güncel yazılım geliştirme teknolojilerini takip eder ve öğrenir.

 • Klasik yazılım geliştirme süreçleri içinden analiz, programlama, test   görevlerini gerçekleştirir.
 • Süreç içinde gerekli olan ve kendisine verilmiş olan protokol ve süreçleri
 • Kullanılan sürecin gerektirdiği dokümanları oluşturur ve oluşturulmuş dokümanlarda tanımlanmış işlemleri yapar.
 • Mobil teknolojileriyle ilgili problemleri tanımlar, analiz eder, çözümler.

 

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Bilgisayar (Masaüstü ve Dizüstü)
 • Tablet bilgisayar
 • Telefon
 • Mobil işletim sistemli akıllı cep telefonu
 • Yazıcı
 • Tarayıcı
 • İnternet
 • VGA kablo, USB kablo, USB veri aktarma kablosu
 • Klavye
 • Fare,
 • USB cihazı

 

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

 

Mobil Teknolojileri Teknikeri olmak isteyenlerin;

 

 • Ayrıntıyı algılama, yaygın ve yoğun dikkat yeteneği yüksek,
 • Sebep-sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Yönerge izleyebilen,
 • Problem çözebilen, sayılarla işlem yapabilen,
 • Şekiller arası ilişkiyi görebilen,
 • Yabancı dil ilgisi ve yeteneği olan,
 • Bir işi planlayarak uygulamaya koyma yeteneğine sahip olan,
 • Rutin işlerde uzun süre çalışabilen,
 • Yaratıcı ve uzak görüşlü,
 • Görsel belleği, sorumluluk duygusu olan,
 • Konuşma ve başkalarını etkileyebilme özelliği yüksek olan,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Öğrenmeye açık, araştırmacı, yenilikçi yaklaşımlar gösterebilen,

kimseler olması gerekmektedir.

 

 

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Mobil Teknoloji Teknikerleri, genellikle kapalı ofis ortamında ya da başka bir ortamda, mobil cihazlarla ve bilgisayar karşısında düzenli ve düzensiz çalışma saatlerinde bilgisayar karşısında uzun süreli olarak çalışabilir ve süreç içinde ekip arkadaşları yöneticiler ve müşteriler ile iletişim kurarlar.

Bireysel çalışılıyorsa, ev ortamında da olabilir. Çalışma ortamı aydınlıktır.

 

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİ VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi,  üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Mobil Teknolojileri” bölümünde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

–   Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–  ÖSYS(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Mobil Teknolojileri’’ ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak mesleki eğitimler verilir. Eğitimi bitirmek için ayrıca 40 iş günü staj yapmak gereklidir.

 

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mobil Teknolojileri” ön lisans diploması verilir.

 

 

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Gerek maliyet, gerek güvenlik,  gerekse de hız faktörleri dikkate alınarak iletişim aracı olarak günümüzde artık mobil teknoloji araçları kullanılmaktadır. Bu doğrultuda mobil teknolojiler, insan hayatının tüm aşamalarında yerini alırken sürekli yenilenme ve güvenlik açıları bakımından da sürekli gelişen teknolojiyle birlikte bu alanda çalışacak elemanlara ihtiyaç artmaktadır.

 

Mobil teknolojileri kullanan kamu kuruluşları ve özel sektörlerde çalışma olanakları vardır. Bir çok kurum ve kuruluşun bilgi işlem birimlerinde, iletişim ve bilişim sektöründeki tüm kamu kurumları veya özel şirketlerde, yazılım firmalarında, lojistik firmalarında, GSM operatörlerinde, sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem birimlerinde çalışabilirler. Araştırma merkezleri bankalar ve askeri kurumlarda da iş bulabilirler. Ayrıca, bireysel olarak da çalışma olanakları vardır.

 

 

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkânından faydalanabilirler.

 

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mobil Teknolojileri Teknikerlerinin kazancı, işyerinin ücret politikasına ve kişinin yaptığı işe göre değişebilir. Ortalama olarak, asgari ücretin 2  katı ile 4 katı arasında değişmektedir.

 

 

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki Eğİtİmde İlerleme

 

Mobil Teknolojileri ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYM kılavuzunda belirtilen programlara, kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

 

İş Hayatında İlerleme

 

Mobil Teknolojileri Teknikeri iş hayatındaki mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere yükselme olanağına sahiptir.

 

 

 

BENZER MESLEKLER

 

 • Bilgisayar Programcısı,
 • Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Bilgisayar Oyunları Programcısı.

 

 

 

H– EK BİLGİLER

 

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

 

 

 

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ NEDİR,NE İŞ YAPAR?

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

 

TANIM

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarımı için gerekli uygulamaları yapan teknik elemandır.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

A- GÖREVLER

Restoratör, mimar, arkeolog gibi konu uzmanlarının denetimleri doğrultusunda;
 • Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
 • Toprak altından çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması için gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygular,
 • Tarihi eserin cins ve durumuna göre uygun temizlik malzemeleri ile yüzey temizliğini yapar,
 • Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının malzeme hesabını çıkarır,
 • Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar,
 • Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,
 • Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler,
 • Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.
KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre,
 • Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler, bilgisayar, çizim araç-gereçleri,
 • Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar,
 • Kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu CAD programları,3D modelleme programları vb.
 • Ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletleri, alçı oyma bıçakları.
 • Lazer metre, çelik şerit metre, teleskopik metre, total station gibi ölçüm aletleri.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

 

Mimari Restorasyon Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Mimarlık, güzel sanatlar, arkeoloji, tarih ve sanat tarihine ilgi duyan,

– Resim ve çizim yeteneği olan,

– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,

– Ayrıntıları algılayabilen,
– Görme keskinliğine sahip,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda yetenekli,

– Ekip çalışmasına yatkın,

– Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar. Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapar, mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derece madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının ” Mimari Restorasyon” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.
 • Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Mimari Restorasyon’’ ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.

Mimari Restorasyon Bölümünde başta Restorasyon olmak üzere Tarih, Malzeme, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarlık konularını kapsayan dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Eğitim süresince; taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının (tarihi binalardaki bezemeler, ahşap oyma, taş oyma, altın varak, sedef vb. eserleri) malzemelerin bozulma şekillerini, müdahale yöntemlerini, gerekli olan malzemelerle orjinaline uygun olarak bakım, koruma ve sağlamlaştırılmasını, ayrıca binaların ve süsleme elemanlarının rölövelerin çıkarılması (çizimlerin yapılması ve metraj hesabının çıkarılması) konularında bilgi ve beceri kazanır.

– Mezuniyet için 50 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Öğrenimlerini başarı ile bitirenlere Mimari Restorasyon Ön lisans diploması verilir.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mimari restorasyon programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışan teknikerler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Özel sektörde ise elde edilen kazanç iş performansı, yetenekleri, deneyimleri ve sektörün büyüklüğüne göre değişmek üzere yaklaşık olarak asgari ücretin 2-4 katı kadardır.

 

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Mimari restorasyon ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; DGS kılavuzunda belirtilen bölümlerine devam edebilmektedirler.

Bazı üniversitelerde ‘Mimari Restorasyon Lisansüstü Eğitimi’ verilmektedir.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) tarafından verilen kurslara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini arttırabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Çalışma hayatına atıldıklarında ise tarihi eserlerin restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili ara eleman olduklarından dolayı “Restorasyon Teknikeri” olarak görevlerini sürdürürler.

BENZER MESLEKLER

– Mimari Yapı Teknik Ressam

– Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

 • Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu

Öğretim Görevlileri,

 • Meslek Elemanları,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  http://mbs.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

 

HAVACILIK YÖNETİCİSİ NEDİR

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

 

 

 TANIM 

Hava ulaştırma araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı operasyon ve işlemlerinin planlaması, tasarımı, havalimanları ve terminallerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi ile yolcuların azami emniyetli/güvenli ve rahat bir biçimde seyahat etmeleri konularında çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

 Havacılık Yöneticileri havayolu şirketleri, havalimanları veya havacılık alanında faaliyet gösteren işletmelerde (yer hizmetleri, terminal işletmeleri, uçak bakım onarım kuruluşları, hava taksi işletmeleri, uçak üreticileri, vb.) çalışırlar. Havacılık işletmelerinde günlük operasyonları yürütür veya fonksiyonel departmanları yönetirler. Bu kapsamda;

 • Finansal kaynak, ekipman, insan gücü ve hava ulaştırma araçlarının en verimli şekilde kullanılması için yönetim ve operasyon planını hazırlar,
 • Filo ve uçuş rotasının belirler,
 • Uçak, yük, yolcu hareketlerinin frekans, tarife, bağlantı, filo ve ekip ataması ve organizasyonun gerçekleştirir,
 • Bilet fiyatlandırma gelir yönetimi, satış ve dağıtımının planlanmasını yapar,
 • Havalimanlarında emniyetli ve efektif operasyonların gerçekleştirilmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar,
 • Havalimanı operasyonlarını koordine eder,
 • Uçuş ve bakım periyotlarını belirler,
 • Uçak rotasyon ve ekip organizasyonlarını hazırlar,
 • Planlanan operasyonların havacılık kural ve düzenlemelerine uygunluğunu denetlemesini gerçekleştirirler.

 

KULLANILAN ARAÇ,

GEREÇ VE EKİPMAN

–    Bilgisayar ve yan donanımlar,

 • Sektörel yazılımlar,
 • Ofis yazılımları,
 • Yönetim bilişim sistemleri,
 • Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.

  HAVACILIK YÖNETİCİSİ

 B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Havacılık Yöneticisi olmak isteyenlerin;

 • Sosyal bilimlere (İşletme, Ekonomi, Hukuk, İnsan Kaynakları, Pazarlama Bilgisayar Enformasyon Sistemleri vb.) ve havacılık teknik bilgilerine ilgi duyan,
 • Yabancı dil öğrenmeye ilgisi olan,
 • Dinleme ve anlama becerileri gelişmiş,
 • Doğru ve çabuk karar verebilen,
 • Sabırlı ve sakin,
 • Başkalarını etkileyebilen ve insanlarla etkili iletişim kurabilen,
 • İkna yeteneği gelişmiş,
 • İş birliğine açık,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • Dikkatli ve tedbirli,
 • Liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler olması gerekmektedir.

 

 

 

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Havacılık yöneticileri havalimanlarında ve havayolu işletmelerinde çalışırlar.

İşlerinin özelliklerine göre büro ortamında, masa başında oturarak mesleklerini icra edebilecekleri gibi gerektiğinde denetleme gibi faaliyetler için havalimanlarında açık alanlarda da çalışabilmektedir.

 

Çalışma şekli tam gün veya vardiyalı olabilmektedir. Çalışma ve dinlenme süreleri, ilgili mevzuat gereğince düzenlenmektedir.

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin, İşletme Fakülteleri, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri,  Havacılık ve Uzay Fakültelerinin ya da Sivil Havacılık Yüksekokullarının “Havacılık Yönetimi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Havacılık Yönetimi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir.

Havacılık Yönetimi Programı, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak, havaalanı planlaması, tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı yönetimi konularına odaklanan, mezunlarını havacılık yönetimi kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı ve yoğun bir ders programına sahiptir.

Programda; havacılık mevzuatı, havalimanı elemanları, havalimanı operasyonları ve yönetimi, genel ulaştırma bilgisi, havacılık tarihi, havayolu       yönetimi,  havayolu taşımacılığında işletme stratejileri, seyrüsefer sistemleri, havacılık hukuku, havacılık pazarlaması ve hizmet yönetimi, havacılık İngilizcesi, havacılıkta emniyet yönetimi, hava taşımacılık düzenlemeleri, temel işletme yönetimi, kurumsal finans, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi zorunlu yönetim ve havacılık dersleri verilmektedir.

Mezuniyet için 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak istihdam edilirler.  Başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer özel havayolu işletmeleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, Havalimanları, Terminal işletmeleri, hava ulaştırma yolcu ve yer hizmetleri, bakım onarım kuruluşları,  hava taksi işletmeleri, uçak üreticileri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ve diğer havacılık kuruluşları.

Bunun yanında bölüm mezunları kendi işlerini de kurabilirler. Ancak; bu yüksek miktarda finansal kaynak gerekmektedir.

 F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler.

Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları kurumun statüsüne göre ücret alırlar. Ayrıca kamu için belirlenen zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.

Özel işyerinde çalışanlar ise, çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve konumuna göre değişik ücret almaktadırlar.

 HAVACILIK YÖNETİCİSİ

 G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek elemanlarından üniversitede görev yapanlar, araştırma görevlisi, doktor, yardımcısı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanlar alabilirler. Ayrıca; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çeşitli projelerde ve endüstriyel faaliyetlerde görev alarak çeşitli pozisyonlarda çalışırlar.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Yüksek lisans, doktora ve sertifika programları ile meslekte uzmanlaşabilirler. Ayrıca meslekte uzmanlaşmayı sağlayacak hizmet içi eğitim, seminerler ve kurslar olduğu gibi IATA (International Air Transport Assocition-Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), ACI (Airports Council International- Uluslararası Havalimanları Konseyi)  gibi uluslararası sivil havacılık organizasyonlarının sektör için düzenlediği eğitimler bulunmaktadır. Diploma sonrası yüksek  lisans ve/veya kısa dönemli mesleki eğitim içim kurslar  düzenleyen yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler de  bulunmaktadır.

BENZER MESLEKLER

– Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi

– İşletme Yöneticisi

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

H- EK BİLGİLER

Hava taşımacılığının önemi, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hava taşımacılığı, son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektörün gelişimine paralel olarak istihdam olanakları da hızlı artmaktadır. Havacılık sektörünün önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde iki kat büyüyeceği sektörün önde gelen kuruluşları tarafından öngörülmektedir. Bu da istihdamın iki katına çıkabileceği sonucunu ortaya koymaktadır.

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I-KAYNAKÇA

 – Meslek elemanları,

– Meslek öğretim elemanları,

– Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,

– SHGM web sitesi http://web.shgm.gov.tr/tr

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları.

– Türkiye İş Kurumu web sayfası http:/ww.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri Hizmet Merkezleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ

 

TANIM

Her türlü endüstriyel sistemin, endüstri ürününün, üretim süreci elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, modelleyen, analiz eden, geliştiren, üretimini planlayan, üretim ve imalat teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

GÖREVLER

– Ürün ve üretim sistemlerinin, mekanik sistemlerin tasarımını yapar,

– Modelleme ve analiz eder,

– Tasarımı yapılan ürün yada nesnenin ve sistemin imalat sürecinide belirler,

tasarlar modeller analiz eder,

– Üretim ve imalat yöntemlerini belirler ve geliştirir,

– Üretim için malzeme seçimi yapar,

– Üretim süreçlerini geliştirir,

  • Üretimi planlama ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirir.

KULLANILAN ARAÇ,

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre),
 • Karton, köpük, kompozitler, plastik, tahta, metal vb.,
 • Ölçme araçları, hesap makinesi,
 • Bilgisayar, çeşitli yazılım programları,
 • Hızlı prototipleme araçları,
 • Test ve kontrol sistemleri
 • CNC sistemleri, otomasyon sistemleri
 • Çeşitli tezgahlar (imalat için).

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Endüstriyel Tasarım Mühendisi olmak isteyenlerin;

 • Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip,
 • Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Üretim ve imalat süreçlerinde çalışmaktan hoşlanan,
 • Yenilikci ve tasarım gücü yüksek,
 • Modelleme ve analizci,
 • Hayatı kolaylaştırıcı çözümler bulmayı seven,
 • Hızlı ve pratik düşünebilen,
 • Görsel sanatlarla ilgili kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel tasarım mühendisleri araştırma geliştirme merkezlerinde, tasarım merkezlerinde, fabrikalarda, üretim ve imalat ortamlarında, ofis ortamında, insan ve ürün olan ortamlarda çalışırlar.

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Teknoloji Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin “Endüstriyel Tasarım Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
 • Teknoloji Fakültelerine Mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen hususlarda M.T.O.K kontenjanından gelen öğrencilere bir yıl bilimsel hazırlık uygulanır.

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Endüstriyel Tasarım Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Teknoloji, Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinde,eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde bir yıl hazırlık sınıfı vardır.

Mesleğin eğitimi süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür, yaz aylarında staj veya işyeri eğitimi zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması verilmektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstriyel tasarım mühendisleri araştırma geliştirme merkezlerinde, tasarım ofislerinde, fabrikalarda, şantiyelerde, enerji santrallarında, entegre tesıslerde ve üretim-imalat süreçlerinde çalışabilirler. Endüstriyel tasarım mühendisleri; çelik yapı projelerinden, kara, deniz, hava ve raylı sistemler aracı tasarım ve üretildiği yerlere, otomasyon, mekatronik ve robotic sistemler, CNC ve 3D yazıcı sistemlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Üretimin, araştırma ve geliştirmenin olduğu her yerde endüstriyel tasarım mühendisi çalıştırılır.

Akademik çalışma yapabilirler, Yüksek öğretim kurumlarında gerekli yeterlilikleri sağlayanlar ihtiyaç durumunda akademisyen-öğretim görevlisi olabilirler. Pedagojik Formasyon alan Endüstriyel Tasarım Mühendisleri Ortaöğretimde alanıyla ilgili bölümlerde öğretmen olarak da çalışabilir.

Endüstriyel tasarım mühendisliği, ülkemizde yeni gelişen ve oldukca gereksinim duyulan bir meslektir. Endüstriyel tasarım mühendisleri, kendi adına işyeri açma olanağına sahiptirler. Özellikle tubitak ve sanayi bakanlığı projelerinden hibe destekleri ile teknoloji merkezlerinde CNC sistemleri ve 3D yazıcı sistemleri gibi teknolojik alanlarında çalışabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre teknik eleman olarak maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Aldıkları ücret, asgari ücretin en az 3- 4 katı kadardır.

Özel kesimde çalışanlar, alanlarında çok iyi yetişmek şartıyla, yüksek ücret alabilmektedirler.

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve yabancı dil bilmek, özel sektörde çalışmak isteyenler için avantaj sağlamakta ve meslekte ilerlemede etken olmaktadır.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Endüstriyel tasarım mühendisliği eğitimini tamamlayanlar ürün, makine, endüstriyel sistem, otomotiv sanayi, metal şekillendirme, mobilya ve dokorasyon tasarım ve uygulama hizmetleri vb. işlerle ilgili tasarım, üretim, montaj, tedarik, CNC sistemleri, üç boyutlu yazıcılar, yenilikci tasarım, modelleme ve analiz faaliyetlerde deneyim sahibi olmaları gerekir.

Ayrıca lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Meslek eğitimini tamamlayanların işletme masteri yapmaları durumunda özellikle, özel sektörde yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır.

BENZER MESLEKLER

 • Makine Mühendisi
 • İmalat Mühendisi,
 • Mekatronik Mühendisi

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSİ

EK BİLGİLER

GÖREV

  • İş organizasyonu yapar,
  • Çevre koruma önlemleri alır,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
  • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
  • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

ETKİNLİK ALANI

I- KAYNAKÇA

Meslek elemanları

 • ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri