Saüsem Haziran’daki Sınavı Nisan Ayına Aldı.Son Başvuru 16 Nisan!

GURURLUYUZ!

Ülkemizin ilk “İş ve Meslek Danışmanları” atandı!

SAUSEM tarafından belgelendirilen, 2000 İş ve Meslek Danışmanlarımız Başbakanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katıldığı törenle atandı. Başbakanımız 817 Belgeli adayımızın da atanacağı müjdesini verdi.

Gelen yoğun istek üzerine ikinci sınavı öne almak zorunda kaldık!

Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumunda en az lisans düzeyinde mezun olmak.

(Yurtdışından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından onaylanmış belgeler kabul edilecektir.)

Sınava başvuruda bulunmak için lütfen buraya tıklayınızBelgenin Geçerlilik Süresi:5 (Beş) YılBirinci sınavdan başarısız olanlara, ikinci sınav ücretsiz!

İş ve Meslek Danışmanlığı (Seviye 6) Belgelendirme Sınav Duyurusu

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6)kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanlığına Yönelik Olarak Hazırlanan Kaynağı Buradan İndirebilirsiniz !Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:11UY00017-6/A1: İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A1 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A2 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A3: İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi

(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A3 alanının sorular ve cevapları)

Danışan görüşmesi uygulaması (P1): Uygulamada örnek olay senaryosuna göre, danışan rolü oynayan bir kişi ile İş ve Meslek Danışmanı adayının görüşmesi sırasındaki örnek olayı gerçekleştirme performansı değerlendirilir. Görüşme süresi ortalama 10-15 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanması (P2): İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenir ve bu konulardan biri için adayın bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunum gerçekleştirmesi beklenir. Sunum Konuları SAÜSEM tarafından belirlenir ve SAÜSEM web sitesinde sınavdan 15 gün önce ilanen yayınlanır. Sunum süresi 5-10 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır

(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda kullanılan sunumlar bu sınavda da aynı sunumlar kullanılacaktır! Sunumları indirmek için tıklayın.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası alabilmek için adayların A1: 55 soru, A2: 35 soru ve A3: 15 soru (Toplam 100 soru)birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1, A2, A3) ve performansa dayalı sınav (P1,P2) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan aday, aynı sene içinde ücret ödemeden başarısız olduğu bölümlerden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardına bağlı olarak 2012 yılı içerisinde ikinci defa gerçekleştirilecek olan sınava ilişkin tarih, yer ve ücret bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuru Tarihleri 04 Nisan – 16 Nisan 2012
Teorik Sınav Uygulama Sınavı
Sınav Tarihleri 22 Nisan 2012 Saat : 13.00 24 Nisan 2012 (Sınava girecek aday sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Bir kişi için ortalama uygulama sınavı süresi 25 dk dır.)
Sınav Ücreti 400 TL (İkinci Sınav Ücretsiz)+ Belgelendirme ÜcretiBanka Adı :GARANTİ BANKASIŞube Kodu :1414Hesap No : 6299993

IBAN : TR44 0006 2001 4140 0006 2999 93

ATM kullanarak ücret yatıracak olan adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir.

Havale / EFT kullanarak ücret yatıracak olan adayların açıklama kısmına başvuran kişinin TC Kimlik numarasını yazması gerekmektedir.

Sınav Yeri Sakarya Üniversitesi Kampusu
Başvuru Yeri on-line olarak yapılacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)Sınava başvuruda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız

2. Sınav Süreci (SAUSEM sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir)

Başvuru Tarihleri 01-17 Ağustos 2012
Teorik Sınav Uygulama Sınavı
Sınav Tarihleri 2 Eylül 2012 3-4-5-6-Eylül 2012
Sınav Ücreti 400 TL+ Belgelendirme Ücreti
Sınav Yeri Sakarya Üniversitesi Kampusu
Başvuru Yeri on-line olarak yapılacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)

 

Sınav giriş belgesi, aday tarafından 19 Nisan 2012 tarihinden itibaren T.C kimlik numarası ile sistemden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

Başvuru Şekli:

Adaylar 04 Nisan 2012 – 16 Nisan 2012 tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile www.sausem.sakarya.edu.tr web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

 • İnternet ortamında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuru formunun doldurulması,
  • Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi ( son 6 ay içinde çektirilmiş net görüntü olmalı),
  • Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi (jpeg)
  • Lisans diplomasının sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Belge Kullanım Sözleşmesinin onaylanması ,
  • Başvurunun onaylanması.

 

Adaylar uygulama sınavına gelirken Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Personel Belgelendirme Birimine aşağıdaki belgeleri föy içerisinde teslim edeceklerdir. Bu belgeleri teslim edemeyen adaylar Teorik sınavda başarılı olsalar dahi uygulama sınavına kesinlikle alınmayacaklardır.

 

Uygulama Sınavı Öncesi Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler:1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek sureti ile fotokopisi veya noter tasdikli sureti)2. Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ibraz edilmek sureti ile fotokopisi veya noter tasdikli sureti)

3. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)

4. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

5. Belge Kullanım Sözleşmesinin tamamı (Aday Tarafından Islak İmzalı- 2 nüsha)

6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı;

Sınava başvuruda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız

Bakan Çelik”ten sözleşmesi yenilenmeyen 817 iş ve meslek danışmanına müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Danıştay’ın kararı sonucu sözleşmeleri yenilenmeyen 817 iş ve meslek danışmanının durumunun bugün netleşeceğini söyledi. Bakan Çelik, bugün TBMM’ye sunulacak yasa tasarısı ile danışmanların önündeki engelin kalkacağını ve işbaşı yapacaklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Danıştay’ın kararı sonucu sözleşmeleri yenilenmeyen 817 iş ve meslek danışmanının durumunun bugün netleşeceğini söyledi. Bakan Çelik, bugün TBMM’ye sunulacak yasa tasarısı ile danışmanların önündeki engelin kalkacağını ve işbaşı yapacaklarını bildirdi.
NTV yayınına katılan Bakan Faruk Çelik, sözleşmelerinin yenilenmesini bekleyen 817 İş ve Meslek Danışmanı’na müjde verdi. İş-Kur Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında işe başlayan 817 iş ve meslek danışmanı, 31 Aralık 2012 yılı sonuna kadar 4-B statüsünde çalıştırmak üzere sözleşme imzaladı. Ancak İş-Kur”un çıktığı ilana başvuramayan sertifika sahibi diğer danışmanların dava açması sonucu Danıştay aralık ayı başında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla 817 kişi 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle ”işsiz” kaldı.
Bunun üzerine Bakanlık ve İş-Kur yetkilileri, hem bu kişilerin hem de ilana başvuramayanların sorunlarını gidermek için bir yasa tasarısı hazırladı. Bakan Çelik, bu yasa tasarısının bugün TBMM’ye geleceği müjdesini verdi. Çelik, meclise getirilen tasarının yasalaşmasının ardından hem Danıştay’a itirazda bulunan 523 kişinin hem de sözleşmeleri yenilenmeyen 817 iş ve meslek danışmanın alınacağını dile getirdi. CİHAN

İŞ ve MESLEK DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

İnsanların tüm yaşamlarını etkileyecek önemli kararlar vardır. Bunların başında da meslek seçimi gelmektedir. Bu nedenle meslek seçiminin bilinçli bir şekilde yapılması hem kişiler hem de ülke için önem taşımaktadır. Kaynakların etkin ve doğru olarak kullanımı, kişilerin başarılı olabileceği ve doyum sağlayabileceği bir iş ve meslekte çalışabilmeleri, bilinçli ve doğru olarak yapılacak iş ve meslek seçimi ile gerçekleşebilir.

Kişilerin özellikleri ile mesleklerin ve işyerlerinin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslek ile ilgili eğitim olanaklarından yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesine İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti, Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu bilgi merkezlerine Meslek Bilgi Merkezi denir.

İş danışmanlığı hizmetlerinden;

       İlk defa iş piyasasına giren ve henüz mesleği olmayan gençler ve yetişkinler,

       Uzun süre işsiz kalanlar,

       İşverene dört ya da dörtten fazla gönderildiği halde işe giremeyenler,

       Özelleştirme, işyeri kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan ve bu nedenle işsizlik ödeneği alan, becerilerini geliştirmek isteyen, yeni bir iş bulmada ya da mesleğini değiştirme ve uyum sağlamada zorluğu olanlar,

       Mevcut mesleki eğitim imkanları hakkında bilgi isteyenler,

       Güncelliğini yitirmeye başlayan mesleklerde istihdam edilen ve istihdam edilebilirliğini artırmak için ek bir mesleki eğitime ihtiyacı olabilecek kişiler (söz konusu ek eğitimin seçilmesi konusunda),

       Herhangi bir mesleği olmayıp, işgücü yetiştirme kursuna katılmak isteyenler,

       Çalışabilecekleri potansiyel işlerin nasıl bulunacağı hakkında bilgi isteyenler,

       İş aramada yönlendirmeye ihtiyaç duyan  ve  bu nedenle iş arama becerileri eğitiminden yararlanabilecek kişiler,

       Kendi işini kurmak isteyenler yararlanabilirler.

 Meslek danışmanlığı hizmetlerinden;

       Meslek seçme aşamasında olanlar,

       Mesleki becerilerini geliştirmek isteyenler,

       Mesleğini değiştirmek isteyenler,

       Genel lisede alan,  meslek lisesinde  meslek alanı ve dal seçiminde, lise sonrası eğitim programı tercihlerinde bilgi ve yardıma ihtiyacı olan öğrenciler,

       Yaygın eğitim programlarına katılmak isteyen (Kurum işgücü yetiştirme kursu, mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezi vb.), bir meslek alanı ve eğitim programını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler ile bir üst eğitim kurumuna yönelmek isteyen temel öğretim öğrencileri yararlanabilirler. 

İş ve meslek danışmanlığı  hizmeti gerçekleştirilirken, bu hizmeti talep eden kişilerin;

–  Kendilerini tanımalarına,
–  Çalışma hayatı ile meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgilenmelerine,
–  Edindikleri bilgileri,  kendilerinde var olan nitelik ve şartları, iş veya mesleklerin gerektirdiği nitelik ve koşullarla karşılaştırarak, bir eğitime yönelme veya işyerine yerleştirilmelerine yardımcı
olunur.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yürütülürken danışmanlar;

–  Meslek danışmanlığı boyutunda, meslek seçme aşamasında olan kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, meslekler ve eğitim yerleriyle ilgili bilgi edinmelerine, bu bilgileri değerlendirmelerine yardımcı olur,
–  Kişilerin meslek bilgi merkezinden elde ettikleri meslek ve eğitim bilgilerini anlamlandırma ve bunları kullanmalarına yardımcı olur,
–  İş danışmanlığı boyutunda, Kuruma başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama becerileri konusunda seminerler verir,
–  Sağlık ilgili ya da diğer nedenlerle işini veya mesleğini değiştirmek isteyen kişilere kendileri için en uygun iş veya mesleği seçmeleri konusunda yardımcı olur.

 

Meslek bilgi merkezi hizmetlerinden;

–  Meslek seçme aşamasında olan gençler,

–  Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi   edinmek isteyenler,

–  Okul idarecileri, rehber öğretmenler, veliler,

–  Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve değiştirmek isteyen yetişkinler,

–  Meslekleri ve meslek eğitimi olanaklarını tanımak isteyen herkes yararlanabilir.

 

 

Meslek ve eğitim imkanlarının neler olduğu konusunda rahat ve sakin bir ortamda bilgi alacağınız MESLEK BİLGİ MERKEZLERİ hizmetinizdedir.

Meslek Bilgi Merkezlerinde aşağıda belirtilen bilgi kaynakları bulunmaktadır:

Meslek Bilgi Dosyaları: Mesleki bilgilendirme ve mesleki danışma amacıyla Kurumumuza başvuran yetişkinlere ve öğrencilere bu konuda gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak üzere meslek bilgilerinin standartlarını oluşturacak Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) kurulmuştur. MEDAK belirli zamanlarda toplanarak Kurum tarafından hazırlanan meslek bilgi dosyalarını incelemekte ve onaylamaktadır. Bu dosyalarda, mesleklerin tanımı, görevler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları, iş bulma olanakları ve meslek eğitimi başlıkları altında bilgiler yer almaktadır.

Meslekleri Tanıyalım CD’si: Bu CD’ler meslekler hakkında her kesimden bireyin bilgi edinmek üzere başvurabileceği; bir meslekle ilgili olarak; tanım, görevler, kullanılan alet ve malzemeler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, meslek eğitiminin süresi ve içeriği, burs, kredi veya ücret durumu gibi başlıklar altında, çok kısa metinlerden oluşan meslekleri tanıtıcı bilgileri içermektedir. Ayrıca, bu CD’de genel eğitim-öğretim bilgi dosyaları, meslek tanıtım kitapçıkları, iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi bilgi notu ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı  bilgiler bulunmaktadır.

Genel Eğitim-Öğretim Bilgi Dosyaları: İlköğretimden sonra öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim-öğretim kurumlarının tanıtımına ilişkin olarak hazırlanan eğitim-öğretim bilgi dosyalarıdır. Bu dosyalar eğitim kurumunun amacı ve şekli, eğitim süresi,  giriş koşulları, eğitim kurumunda bulunan bölümler, eğitimin içeriği, mezuniyet sonrası iş imkanları, mezuniyet sonrası gidilebilecek üst eğitim kurumları gibi başlıklar altında hazırlanmıştır.

Bölgesel Eğitim-Öğretim Bilgi Dosyaları: İllerdeki mevcut mesleki eğitim-öğretim kurumlarına yönelik olarak hazırlanan bilgi dosyalarıdır.

Meslekleri Tanıtıcı Kitapçıklar: Bir mesleki alanla ilgili mesleğin tanımı, yapılışı, çalışma şartları, eğitim koşulları vb. ele alındığı kitapçıklardır.

Bilgisayar Destekli Mesleki Rehberlik Programı: Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme araçlarından yararlanılmaktadır.  Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak kullanılmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşarak hizmetin etkinliğini artırmak üzere bir Özdeğerlendirme Ölçme Aracı geliştirilmiştir.

Bu Özdeğerlendirme Ölçme Aracının geliştirilme amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler Kurum web sayfasından bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum danışmanlarıyla değerlendirebilir.

 

DİKKAT: İş / meslek danışmanlığı kapsamında yapılan; bireysel görüşme, okul ve sınıf görüşmeleri, veli toplantısı ve iş arama becerileri grup görüşmeleri hizmetlerinden yararlanmak için Kurum İnternet sitesine üye olup randevu alabilirsiniz.

 

İş / meslek danışmanlığı ve meslek bilgi merkezi hizmetlerinden hafta içi her gün mesai saatlerinde ÜCRETSİZ olarak yararlanabilirsiniz.

 

64 Soruluk Mevzuat Denemesi- Quiz

64 Soruluk Mevzuat Denemesi- Quiz

Başla
Tebrikler - 64 Soruluk Mevzuat Denemesi- Quiz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
61626364Son
Geri dön

20 Nisan 2013 Anaper Sınav Soruları Akılda Kalanlar

Bir çok kişinin büyük emekler harcayıp hazırlandığı 20 Nisan 2013  iş ve meslek danışmanlığı sertifika sınavı  bugün yapılacak.Sınav sonrası akılda kaldığı kadarı ile Anaper sorularını buradan paylaşıp, tartışabilirsiniz.Soruları ve katkılarınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz.Herkese Başarılar…

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimini Tamamlayan Kursiyer Listesi

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinde sınav ve belgelendirme yapmak
üzere  TÜRKAK tarafından akredite edilen ve  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilen  Sakarya Üniversitesinin  sınav ve başvuru sürecine ilişkin açıklaması
www.sausem.sakarya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İŞKUR tarafından düzenlenen  İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlayan kursiyerleri
gösterir listeler,  eğitime katıldıkları İl Müdürlüklerinden alınan  haliyle,  isme göre alfabetik
sıralanmış olarak aşağıda yer almaktadır. Listelerle ilgili herhangi bir sorun olması halinde
kursiyerlerin eğitime katıldıkları İl Müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1/31/2012 5:47 PM 59680 Ankara.pdf
1/31/2012 5:47 PM 45636 Antalya.pdf
1/31/2012 5:47 PM 44854 Denizli.pdf
1/31/2012 5:47 PM 42662 Edirne.pdf
1/31/2012 5:47 PM 64512 Erzurum.pdf
1/31/2012 5:47 PM 44283 Isparta.pdf
1/31/2012 5:47 PM 45401 Kocaeli.pdf
1/31/2012 5:47 PM 53496 Mersin.pdf
1/31/2012 5:47 PM 42222 Muğla.pdf
1/31/2012 5:47 PM 42434 Sakarya.pdf
1/31/2012 5:47 PM 47058 Sivas.pdf
1/31/2012 5:47 PM 50665 Trabzon.pdf
1/31/2012 5:47 PM 41784 Zonguldak.pdf
1/31/2012 5:47 PM 42371 Çanakkale.pdf
1/31/2012 5:47 PM 88146 İstanbul.pdf
1/31/2012 5:47 PM 50102 İzmir.pdf

817 Kişilik Danışman Alımı Sonuçlandı-İşte Kazananlar ve Hizmet Merkezleri

AÇIKLAMA
Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 27/06/2012 tarihinde başvuruları sona eren
Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı 817 adayın İllere göre yerleştirme listeleri aşağıda
gösterilmiştir. Adaylar 06-19 Temmuz 2012 tarihleri arasında (son gün mesai bitimine kadar)
atanma esnasında istenen belgeleri yerleşmiş oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüklerine şahsen başvurarak teslim edeceklerdir. Adaylar evrak teslim tarihinden
itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır.
Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Yerleşen adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanma esnasında teslim edilecek belgeler;
1- 10-11 Temmuz 2010 KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma
veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
2- İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi,
(Aslı veya Kurumca onaylı sureti)
3- Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,
4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı
beyanı,
5- 4 adet vesikalık fotoğraf,
6- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
7- Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair
yazılı beyan.AD SOYAD ÖĞRENİM DİPLOMA TAR. PUAN ATANDIĞI YER
1 İMRAN DÖNMEZ Lisans 12.06.2009 86,400 ANKARA
2 ŞERİFE OKAY YAVUZ Lisans 14.06.2010 86,017 ANKARA
3 ZEYNEP MAZLUM Yüksek Lisans 01.07.2008 85,691 ANKARA
4 ÇAĞLAYAN ÇAKICI Lisans 02.07.2008 85,603 ANKARA
5 ALEV ALAGİL Yüksek Lisans 13.05.2009 85,571 ANKARA
6 KEMAL BAHAR Lisans 17.08.2009 84,981 ANTALYA
7 ÖZLEM YÜZBAŞIOĞLU Yüksek Lisans 18.02.2005 84,894 MERSİN
8 MİNE ASLAN Lisans 29.05.2006 84,849 ANTALYA
9 TUĞBA GÜÇ Lisans 29.06.2007 84,640 ANKARA
10 GÜNEŞ SELÇUK Lisans 29.06.2005 84,611 KIRŞEHİR
11 ASUMAN GÜMÜŞTAŞ Lisans 23.06.2011 84,563 DENİZLİ
12 NAGİHAN KORUCU Lisans 17.06.2009 84,461 İZMİR
13 OSMAN EMRE ÖZFARFAR Lisans 11.07.2008 84,375 NİĞDE
14 FATİH AKKOYUN Lisans 15.02.2002 84,298 MUĞLA
15 ŞAHİKA BİRİNCİ Yüksek Lisans 17.06.2010 84,090 ANTALYA
16 BÜŞRA ÇAĞLAR Lisans 04.07.2008 83,973 SİVAS
17 SONGÜL GÜR Lisans 24.02.2003 83,972 ANTALYA
18 CEMİLE DOĞAN Lisans 12.06.2009 83,914 MUĞLA
19 EMİNE DİRİER Lisans 13.07.2001 83,811 NEVŞEHİR
20 PERİHAN AKBAŞ KAYHAN Yüksek Lisans 04.03.2005 83,648 İZMİR
21 FATMA BEKAR Lisans 12.08.2008 83,591 TRABZON
22 EYÜP ENSAR KARAMAN Lisans 16.06.2008 83,529 ISPARTA
23 HÜLYA ALTUNKAYNAK Lisans 25.06.2010 83,529 İZMİR
24 GÜLŞEN KESKİN Lisans 17.06.2005 83,516 TRABZON
25 ARZU FİKİR Yüksek Lisans 23.02.2004 83,514 DENİZLİ
26 HAFİZE ACAR Lisans 16.06.2008 83,513 ÇANAKKALE
27 AYDIN ÖZER Lisans 04.06.2007 83,500 ANKARA
28 HASAN GÖKHAN BAŞER Lisans 06.06.2006 83,443 KAYSERİ
29 SEDA HİLAL KIZILGÜL OĞUZ Yüksek Lisans 27.06.2008 83,441 MALATYA
30 EMİNE SAKALLI Yüksek Lisans 28.06.2010 83,412 KOCAELİ
31 NUR BANU PİŞKİN Lisans 11.06.2010 83,412 KÜTAHYA
32 GÜL GÜVEN DURUM Lisans 21.06.2002 83,381 MUĞLA
33 EMİNE ESRA KARAKAYA Lisans 28.06.2003 83,323 ERZURUM
34 EMİNE ÖZDEN MAVİ Lisans 13.09.2006 83,310 KOCAELİ
35 KÜRŞAT FATİH DURSUN Lisans 14.07.1998 83,295 KAYSERİ
36 MEHMET BAYSAL Lisans 29.01.2007 83,295 MARDİN
37 HAMDİ ÜNLÜ Lisans 28.06.2010 83,295 BURSA
38 ÖZGÜR ÇELİK Yüksek Lisans 14.02.2011 83,291 ANTALYA
39 SELMA KOŞAN Lisans 21.05.2010 83,291 İSTANBUL
40 SEMRA BURKAZ Lisans 11.06.2010 83,291 BURSA
41 ÜMMÜGÜL TEKİN Lisans 11.08.2005 83,278 İSTANBUL
42 NESLİHAN ÖZSOY Lisans 03.10.2007 83,278 ANKARA
43 İBRAHİM BİRGÜL Lisans 08.07.2008 83,266 ŞANLIURFA
44 NAZLI DESTEGÜL Lisans 01.06.2009 83,264 DİYARBAKIR
45 ÖZLEM ÇEKİÇ Yüksek Lisans 11.08.2008 83,263 ANTALYA
46 PELİN CİVİR Lisans 23.06.2009 83,263 KOCAELİ
47 MURAT CEMBER Lisans 02.02.2011 83,263 ANTALYA
48 HÜSAMETTİN BİRİNCİ Yüksek Lisans 09.02.2006 83,250 TRABZON
49 SÜLEYMAN DENİZ GÜNSAN Lisans 28.06.2002 83,250 İZMİR50 HASAN ÇİFTÇİ Lisans 01.07.2005 83,250 BALIKESİR
51 AHMET GARİP Lisans 09.07.2007 83,250 KONYA
52 ERCÜMENT BİLGİLİ Yüksek Lisans 26.06.2008 83,249 MALATYA
53 BARAN MUHAMMEDTAŞ Lisans 12.07.2007 83,248 ESKİŞEHİR
54 SEMRA KAYA Lisans 14.06.2011 83,245 EDİRNE
55 PINAR GÜRBÜZ Lisans 12.06.2007 83,236 MALATYA
56 ZELİHA YILDIZ KARAMAN Yüksek Lisans 07.02.2003 83,235 EDİRNE
57 ZEYNEP AĞAÇ Lisans 22.06.2009 83,234 ERZİNCAN
58 İLAYDA ÖZCAN Lisans 05.10.2009 83,234 ANKARA
59 FERHAT KARAISLI Lisans 01.06.2009 83,232 DENİZLİ
60 HAKAN ÇETİNDOĞAN Lisans 04.07.2009 83,221 KAHRAMANMARAŞ
61 BORA AĞBAY Yüksek Lisans 04.02.2008 83,218 ANTALYA
62 ÖMER ALTUN Yüksek Lisans 13.07.2010 83,205 DİYARBAKIR
63 UTKU BALCI Lisans 22.08.2007 83,204 MANİSA
64 EMİN SARIKAYA Lisans 02.06.2008 83,204 ESKİŞEHİR
65 TUĞBA ÇELİK Lisans 12.06.2009 83,204 ANKARA
66 MEHTAP EKİNCİ Lisans 14.06.2010 83,204 KONYA
67 SEVİLAY YILDIRIM Lisans 13.06.2001 83,193 ELAZIĞ
68 MUSTAFA KIZILADA Lisans 19.06.2006 83,193 GAZİANTEP
69 İBRAHİM KURT Lisans 12.07.2007 83,193 DİYARBAKIR
70 RECEP ACUN Yüksek Lisans 25.06.2008 83,191 DENİZLİ
71 FATOŞ IŞIK Lisans 13.08.2007 83,188 İZMİR
72 TUĞBA GÜNGÖR YILMAZ Lisans 24.08.2000 83,176 İSTANBUL
73 OLÇAY KİŞİN Lisans 06.06.2008 83,176 İSTANBUL
74 NİHAN YILDIRIM Yüksek Lisans 10.08.2005 83,175 BURDUR
75 MURAT TÜRKER ÖZKALOĞLU Lisans 09.06.2009 83,175 ANTALYA
76 YÜCEL KOÇ Lisans 09.07.2008 83,173 İSTANBUL
77 NİMET ÖZYÜREK Lisans 08.06.2007 83,161 ANTALYA
78 HÜSNİYE NURCAN ÖĞMEN Yüksek Lisans 10.06.2009 83,159 İZMİR
79 ESEN KAYNARCA Lisans 07.03.2000 83,146 İZMİR
80 GÜLİZ VAROL Lisans 29.06.2007 83,145 İSTANBUL
81 FATMA BATMAZ Lisans 15.06.2009 83,144 AFYONKARAHİSAR
82 DERYA ALİOĞLU UYGUN Yüksek Lisans 21.08.2009 83,134 SAMSUN
83 MİNE KOPTUR Yüksek Lisans 18.08.2006 83,131 ANTALYA
84 NURDAN DÜVENCİ Lisans 18.06.2009 83,131 İSTANBUL
85 BERNA KUYUCAKLIOĞLU Yüksek Lisans 15.06.2009 83,129 İZMİR
86 ÖMER TÜRKMEN Lisans 09.06.2008 83,129 UŞAK
87 DİLEK DOĞAN Lisans 18.06.2009 83,129 İZMİR
88 EROL AĞÇAKAYA Lisans 12.07.2010 83,129 VAN
89 ENDER ŞENGÜL Lisans 09.06.2008 83,118 HATAY
90 MUHAMMED YASİN DEMİR Lisans 23.01.2009 83,118 ERZURUM
91 PINAR BOZKURT Yüksek Lisans 16.02.2009 83,116 İZMİR
92 BETÜL SARITOP Yüksek Lisans 24.03.2010 83,116 MARDİN
93 SONGÜL CANBEK Lisans 11.06.2010 83,116 KAYSERİ
94 TUĞBA BAHAR ÇEVİK Lisans 11.06.2010 83,116 TRABZON
95 TUBA BALCI AKTI Yüksek Lisans 22.07.2001 83,113 SAKARYA
96 MUZAFFER TURĞUT Lisans 08.07.2005 83,103 BATMAN
97 ÖNDER AMAT Lisans 02.06.2006 83,102 BİTLİS
98 NİHAL ESER Lisans 12.06.2009 83,102 İZMİR
99 ELİF DURDANE YURTSEVER Yüksek Lisans 02.02.2006 83,087 ADANA100 GÜLÇİN ÖZBAKIR Lisans 14.07.2004 83,086 AYDIN
101 AYLA BAYRAM SERCAN Lisans 23.06.2003 83,073 ERZİNCAN
102 ESİN AVŞAR ÇELEBİ Lisans 29.06.2005 83,071 İSTANBUL
103 BEDİRHAN KIZILKAYA Lisans 21.06.2010 83,071 SİVAS
104 İSMAİL ABALI Lisans 30.06.2010 83,071 KONYA
105 KEMAL ÇAMLICA Yüksek Lisans 13.08.2009 83,070 HATAY
106 SİNEM AKMAZ Lisans 08.07.2004 83,059 İSTANBUL
107 MUHARREM ÖZER Yüksek Lisans 31.07.2008 83,058 TOKAT
108 SUAT ÖZBEY Lisans 09.06.2008 83,058 IĞDIR
109 SELMA ÖZKÖSE Lisans 25.06.2008 83,058 BARTIN
110 MERAL ŞİT Lisans 31.05.2010 83,058 BURSA
111 SİBEL BUĞDAY Yüksek Lisans 23.06.2010 83,057 KARS
112 SUZAN ÖZKAN Yüksek Lisans 03.07.2006 83,044 İSTANBUL
113 MERAL ANALI SUZAN Yüksek Lisans 18.08.2008 83,041 KAYSERİ
114 NAGİHAN ŞENYILDIZ Lisans 13.06.2008 83,030 ERZİNCAN
115 TUBA ÇİMEN Yüksek Lisans 07.02.2005 83,028 SAMSUN
116 ZEYNEP YETER ÖNGÜN Lisans 29.06.2001 83,028 DİYARBAKIR
117 NİHAL GEZER Lisans 16.08.2007 83,028 BOLU
118 ÇİGDEM YAKIT Lisans 16.06.2008 83,028 BURSA
119 MİNE AKTAŞ Lisans 30.06.2010 83,027 MARDİN
120 ŞİAR KAN Yüksek Lisans 23.06.2010 83,013 BURSA
121 GÖKBEN ÇAKMAK Lisans 11.07.2000 83,013 KAYSERİ
122 HACER GÜNEŞ Lisans 14.07.2006 83,013 İSTANBUL
123 ASLI KAYABUMİN Yüksek Lisans 23.06.2010 83,012 İSTANBUL
124 AHMET ÖZER Lisans 03.07.2010 83,009 İZMİR
125 GÜLTAÇ TIĞDAŞ Yüksek Lisans 10.07.2006 83,000 TRABZON
126 ARİF YAŞA Lisans 30.06.2000 83,000 BALIKESİR
127 HARUN DURMAZ Lisans 31.05.2007 82,999 DİYARBAKIR
128 UĞUR SÖYLEMEZ Lisans 22.06.2007 82,999 SAMSUN
129 KAYHAN UZUNDAĞ Lisans 05.06.2009 82,999 KAYSERİ
130 NİHAL YILMAZ Lisans 07.06.2010 82,995 İZMİR
131 KANBER ŞİLE Yüksek Lisans 19.08.2005 82,984 GAZİANTEP
132 CELAL DÜNDAR Lisans 09.06.2006 82,984 SİİRT
133 İLYAS ÇAKICI Lisans 23.09.2005 82,982 TRABZON
134 MUHAMMED BULUT Yüksek Lisans 10.06.2010 82,981 MALATYA
135 ÖZLEM KASAP Lisans 10.07.2007 82,981 ADANA
136 TUNCAY ALP Lisans 11.06.2010 82,981 MALATYA
137 BURAK TUĞCU Lisans 07.02.2011 82,981 RİZE
138 SERCAN TEKELİ Lisans 04.06.2007 82,968 İZMİR
139 EBUBEKİR SIDDIK ELAGÖZ Lisans 09.07.2007 82,968 ERZURUM
140 MUSTAFA KURUDERE Lisans 12.03.2008 82,968 BALIKESİR
141 FATIMA ZEHRA COŞKUN Lisans 04.06.2008 82,968 İSTANBUL
142 ÖZ MEHMET BENTÜRK Lisans 16.09.2009 82,964 İZMİR
143 ÇİĞDEM ÇOBAN Yüksek Lisans 02.06.2010 82,957 İSTANBUL
144 VESİLE ASLAN Lisans 09.07.2003 82,955 MARDİN
145 TAHİR GÜÇLÜER Lisans 07.06.2010 82,955 AKSARAY
146 ÖZKAN KARAAYVAZ Lisans 02.07.1999 82,954 AYDIN
147 DERYA KABOĞLU Yüksek Lisans 02.02.2009 82,953 ANKARA
148 TÜLİNAY ÇAKMAK ÇELİK Lisans 11.09.2002 82,953 MALATYA
149 MÜMİN ATEŞ Lisans 05.06.2009 82,940 ORDU150 NAZAN KANİK Yüksek Lisans 15.12.2003 82,939 İSTANBUL
151 NİLAY SÜRÜL Yüksek Lisans 23.07.2009 82,939 BARTIN
152 ÜMMİYE BALIKÇILAR Lisans 12.07.2005 82,939 RİZE
153 OKAN CENGİZ Lisans 10.06.2008 82,939 SAKARYA
154 BAKİ AKKUŞ Lisans 23.02.2010 82,939 HATAY
155 FİDAN DEMİR Lisans 06.09.2010 82,939 ÇORUM
156 SONGÜL GÜNAY Lisans 21.06.2009 82,937 BURSA
157 KÜRŞAD HAKKI ÇETİNKAYA Lisans 09.02.2007 82,926 KONYA
158 ALPER YAŞAR HAKYEMEZ Yüksek Lisans 21.08.2009 82,910 SAMSUN
159 ÖZCAN KAYIRAN Lisans 08.08.2008 82,910 KAHRAMANMARAŞ
160 HASAN KARDAŞ Lisans 06.03.2009 82,910 ANTALYA
161 MEHMET TURA Lisans 28.06.2010 82,910 DİYARBAKIR
162 YALÇIN TAŞÇI Lisans 19.07.2010 82,910 BİLECİK
163 ÖZCAN PELİT Lisans 06.06.2008 82,909 AĞRI
164 GÜLŞEN KAZAN Yüksek Lisans 26.06.2009 82,908 KOCAELİ
165 MUSTAFA ARSLAN Lisans 01.02.2010 82,893 ANKARA
166 ALİ KAMİL HORZUM Lisans 02.06.2008 82,881 DENİZLİ
167 SELMA GÜNAYDIN Lisans 06.06.2005 82,880 SAMSUN
168 MEHMET ÇEÇEN Lisans 09.07.2006 82,878 KONYA
169 RAMAZAN TAŞ Lisans 06.06.2008 82,878 MANİSA
170 ÖZLEM RÜZGAR Lisans 05.06.2009 82,878 İSTANBUL
171 MEHMET ÖZTÜRK Lisans 03.07.2009 82,878 SAMSUN
172 SEDAT DER Lisans 25.02.2010 82,878 AMASYA
173 ERCAN AYTAŞ Lisans 05.06.2009 82,866 ADANA
174 ERSİN ŞAHİNKAYA Lisans 24.06.2010 82,864 İZMİR
175 EBRU BAYRAM Yüksek Lisans 07.06.2010 82,863 ÇANAKKALE
176 SERAP SEÇER Lisans 13.06.2008 82,863 ÇORUM
177 İBRAHİM POLAT Lisans 29.06.2009 82,862 ŞANLIURFA
178 MERVE UÇAK Lisans 25.02.2010 82,862 MANİSA
179 ESRA USLU Yüksek Lisans 12.09.2003 82,852 İSTANBUL
180 AYŞEGÜL ÜSTÜN Yüksek Lisans 02.02.2011 82,849 ÇANAKKALE
181 FERHAT AYGÜN Lisans 04.07.2008 82,849 İSTANBUL
182 ADEM YILDIRIM Lisans 07.07.2008 82,849 DENİZLİ
183 TÜRKAN BAHAR KELLEBOZ Lisans 24.08.2007 82,836 GAZİANTEP
184 AHMET ÇEVİK Lisans 13.06.2008 82,836 GAZİANTEP
185 BUNYAMİN CANCAN Yüksek Lisans 13.07.2010 82,834 DİYARBAKIR
186 DUYGU BAKIRHAN Lisans 29.07.2009 82,834 İZMİR
187 HASAN TUNÇ Lisans 24.06.2010 82,834 ANTALYA
188 MEHMET HANİFİ GÜNTEKİN Lisans 01.07.2010 82,834 İZMİR
189 ÖZCAN KADIOĞLU Lisans 18.12.2003 82,821 SAMSUN
190 EBRU ÖZTÜRK Lisans 08.07.2004 82,821 BURSA
191 HAKAN ERKUŞ Lisans 22.06.2009 82,820 BURSA
192 FARUK YANIK Lisans 07.06.2010 82,817 ANKARA
193 ÖMÜRAY KESKİN Lisans 03.06.2009 82,808 AYDIN
194 YASEMİN TOSUN Yüksek Lisans 11.06.2010 82,793 KIRKLARELİ
195 ÜLKÜ AYTEKİN Yüksek Lisans 09.06.2010 82,791 ANKARA
196 FEYZA METİN Lisans 24.02.2009 82,791 İSTANBUL
197 HİCRAN AKYOL Lisans 10.07.2001 82,790 KIRKLARELİ
198 FIRAT ÖZKAN Lisans 03.09.2010 82,788 ADIYAMAN
199 YASİN DEMİR Lisans 01.07.2002 82,778 GAZİANTEP200 NURETTİN TÜRKMEN Lisans 03.07.2007 82,778 MUŞ
201 HÜSEYİN KÖSE Lisans 06.06.2010 82,778 TRABZON
202 VOLKAN AYHAN Lisans 15.06.2007 82,777 MUĞLA
203 NURCAN YILMAZ Yüksek Lisans 08.09.1999 82,776 ZONGULDAK
204 HACER ÇELİK Lisans 29.06.1998 82,776 İSTANBUL
205 SÜMEYRA MAVİ Lisans 07.06.2010 82,776 KARAMAN
206 MUSTAFA GÜLER Lisans 19.06.2009 82,775 İZMİR
207 TÜLAY UÇAR Lisans 27.06.2008 82,764 GAZİANTEP
208 AZİZ İÇLİ Lisans 27.06.2003 82,763 DİYARBAKIR
209 BÜNYAMİN YILMAZ Lisans 18.07.2008 82,763 TRABZON
210 OĞUZ TÜRKOĞLU Lisans 18.08.2009 82,763 İZMİR
211 GÖKÇE BADEM Yüksek Lisans 23.06.2008 82,761 İZMİR
212 ERKAN UZUN Lisans 12.06.2010 82,746 MALATYA
213 GÖZDE PÜR Lisans 08.06.2009 82,745 ESKİŞEHİR
214 MÜCELLA ÖZKARA Yüksek Lisans 12.06.2006 82,734 KÜTAHYA
215 SEYHAN TERCAN Lisans 13.06.2009 82,731 İSTANBUL
216 MUSTAFA GÜNGÖR Yüksek Lisans 26.01.2006 82,718 ELAZIĞ
217 LEYLA ÖNSAL Yüksek Lisans 03.07.2009 82,703 RİZE
218 ASLI PINAR Lisans 18.06.2007 82,702 İSTANBUL
219 BERNA PERÇİN Lisans 02.07.2007 82,702 İSTANBUL
220 ERCAN TUNCAY Lisans 11.06.2010 82,702 ADIYAMAN
221 GÜLNUR OKKA Lisans 01.06.2009 82,700 İZMİR
222 ECE FİDAN Lisans 24.08.2009 82,700 ESKİŞEHİR
223 ESRA TÜZEN Lisans 10.09.2009 82,700 İZMİR
224 SELCAN UYAR Lisans 22.02.2001 82,689 KAYSERİ
225 MELTEM ÜNLÜ DANACI Yüksek Lisans 16.02.2004 82,686 ÇANAKKALE
226 HAYRETTİN UĞUR Lisans 28.08.2006 82,686 ISPARTA
227 SERTAÇ AKÇAALAN Lisans 27.02.2009 82,686 İSTANBUL
228 BEKİR ASLAN Lisans 03.06.2010 82,686 ŞANLIURFA
229 EVİN BARAN Yüksek Lisans 06.07.2009 82,673 GAZİANTEP
230 FERİDE İZ Lisans 18.06.2002 82,673 DİYARBAKIR
231 FATMA HARMANCI Lisans 10.07.2006 82,673 MUŞ
232 YENER MERAL Lisans 29.06.2009 82,673 KONYA
233 RAMAZAN ERYILMAZ Lisans 13.07.2009 82,657 ŞANLIURFA
234 SEVDA ZENGİN Lisans 16.07.2008 82,644 SAKARYA
235 NESİBE ÖZER Lisans 12.06.2009 82,644 HATAY
236 RUBBİYE UZUNEFE Lisans 05.06.2006 82,643 ANKARA
237 FUNDA BALCI Lisans 18.06.2010 82,641 ANKARA
238 AYŞE BULUT Lisans 26.02.2004 82,631 İZMİR
239 SELİNAY BOZER Yüksek Lisans 03.03.2006 82,628 İSTANBUL
240 ELİF OTAKLI Lisans 11.06.2007 82,628 BOLU
241 MEHMET UĞUZ Lisans 05.06.2009 82,628 SAMSUN
242 PELİN ÇETİN Lisans 08.06.2009 82,628 İZMİR
243 YUNUS GÜRBÜZ Lisans 17.06.2009 82,628 ELAZIĞ
244 SAHİP MENEKŞE Lisans 16.06.2010 82,628 DİYARBAKIR
245 TUĞBA MALAKÇI Lisans 23.06.2010 82,627 KOCAELİ
246 SÜREYYA ÖZER Lisans 02.07.2004 82,616 MANİSA
247 FATMA KARA Lisans 17.01.2005 82,616 İZMİR
248 NECDET ORKUN ÇETİN Lisans 06.06.2008 82,616 ANTALYA
249 YILDIZ UNUDULMAZBAŞ Lisans 11.06.2007 82,613 BURSA250 ELİF BAŞARAN Lisans 20.06.2008 82,613 İSTANBUL
251 SAMET KARABACAK Lisans 10.06.2006 82,598 SİVAS
252 GÜLSEREN GELPİŞ Lisans 16.06.2009 82,598 KOCAELİ
253 FATMA TAŞKIN Yüksek Lisans 10.08.2007 82,586 ADANA
254 SULTAN PEKKUZ Lisans 29.06.2007 82,586 TEKİRDAĞ
255 ADEM BOZGİL Lisans 22.01.2006 82,584 GAZİANTEP
256 BETÜL GÖLGELİ Lisans 23.02.2006 82,584 BALIKESİR
257 AHMET CESUR Lisans 10.11.2010 82,584 KOCAELİ
258 MİTHAT ŞEN Lisans 07.06.2008 82,582 MALATYA
259 ÖZLEM YILDIZOĞLU Lisans 12.02.2010 82,582 İSTANBUL
260 FEYZULLAH ARSLAN Lisans 06.07.2010 82,569 DİYARBAKIR
261 ERCAN ÇİFTÇİ Lisans 22.06.2009 82,567 KAHRAMANMARAŞ
262 MÜKREMİN ÇAYLAK Lisans 10.06.2010 82,555 ERZURUM
263 AYFER ÖRKMEZ Yüksek Lisans 29.09.2006 82,554 SAKARYA
264 HAKAN EREN Lisans 25.08.2008 82,554 ADANA
265 YILDIZ GÜNEŞ Yüksek Lisans 06.07.2009 82,553 İZMİR
266 MEHMET KURTOĞLU Lisans 29.09.2005 82,553 İZMİR
267 VİLDAN GÖKALP Lisans 07.07.2009 82,553 İZMİR
268 MUSTAFA ALPER YENTÜRK Lisans 29.06.2010 82,553 KONYA
269 MEHMET SAİT AKTAŞ Yüksek Lisans 16.06.2004 82,541 ADIYAMAN
270 FERAH BİCAN Yüksek Lisans 03.12.2009 82,540 İSTANBUL
271 MUSTAFA YILMAZ Lisans 11.06.2010 82,540 GAZİANTEP
272 FATMA EVCİ Yüksek Lisans 02.02.2009 82,539 ANKARA
273 BATTAL İNCİBAŞ Lisans 27.07.2001 82,539 ADIYAMAN
274 SERHAT SUNA Lisans 01.07.2005 82,539 BATMAN
275 HASRET KAMER SOYLU Lisans 08.06.2007 82,539 SAMSUN
276 SEMİRE TADİK Lisans 27.06.2007 82,539 BATMAN
277 FATMA ARIKAN Lisans 27.06.2008 82,539 KIRIKKALE
278 GÜLDEN YARIMÇAM Lisans 21.06.2010 82,537 SİVAS
279 İLHAN ŞAHİN Lisans 22.01.2010 82,536 ORDU
280 TAYIP EKİNCİ Yüksek Lisans 06.08.2008 82,526 İSTANBUL
281 MEHMET NUR AYDIN Yüksek Lisans 14.07.2009 82,526 DİYARBAKIR
282 ÜMMÜGÜLSÜM ELİBOL Lisans 16.06.2008 82,526 İZMİR
283 LEYLA KARABULUT Lisans 25.06.2010 82,525 ADIYAMAN
284 SEDA SALMAN Lisans 24.06.2009 82,523 EDİRNE
285 KEMAL AKTAŞ Lisans 10.06.2010 82,523 GİRESUN
286 EREN KÖKTÜRK Lisans 12.06.2009 82,522 ZONGULDAK
287 EMEL ÇİFTÇİ Lisans 10.06.2010 82,522 MANİSA
288 TUNCER PEHLİVAN Lisans 16.07.2010 82,522 SAKARYA
289 ZÜMRÜT GÜLŞAH AVCI Lisans 30.06.2009 82,511 ANKARA
290 FİLİZ TUZCU Yüksek Lisans 18.06.2009 82,509 MUĞLA
291 TURGAY AVCI Lisans 12.06.2009 82,499 BURSA
292 PERİHAN KURBAN Yüksek Lisans 23.06.2006 82,496 KOCAELİ
293 FÜRKAN CURA Lisans 15.07.2009 82,496 ANKARA
294 ELİF KADAKAL Lisans 15.07.2009 82,496 İSTANBUL
295 DUYGU ARIK Lisans 13.07.2009 82,494 KAYSERİ
296 RUKİYE IŞIKGÖR Lisans 07.06.2010 82,493 SAKARYA
297 MEVLÜT GÜLEÇ Lisans 12.07.2004 82,481 KONYA
298 MAHMUT AHMET ÜLGER Lisans 09.07.2008 82,481 AYDIN
299 MURAT SARIBAŞ Lisans 14.06.2010 82,481 SİVAS300 SELÇUK ÖZTÜRK Yüksek Lisans 11.08.2008 82,480 HATAY
301 HACER ÇAKAR Yüksek Lisans 08.10.2010 82,480 SAKARYA
302 ÇİĞDEM ERMAN Yüksek Lisans 28.01.2005 82,467 ELAZIĞ
303 MEMET YUSUF BOZDEMİR Lisans 13.07.2001 82,467 İZMİR
304 ESRA SEÇGÜN GİLİK Lisans 11.06.2007 82,466 KOCAELİ
305 MERVE BIYIKLI Lisans 03.07.2009 82,466 İZMİR
306 NESLİHAN KALKAN Yüksek Lisans 17.06.2009 82,464 SAMSUN
307 SELİN SOYLU Lisans 01.07.2003 82,464 GAZİANTEP
308 İSMAİL CEM TOPALOĞLU Lisans 22.01.2007 82,452 GİRESUN
309 KEREVAN AÇAR Lisans 08.06.2009 82,449 HAKKARİ
310 AYŞEGÜL İNAL Lisans 02.07.2009 82,449 İSTANBUL
311 AHMET ÇÜMCÜDÜR Lisans 10.06.2006 82,436 ŞANLIURFA
312 BERNA KARAKUŞ Lisans 05.08.2008 82,436 MERSİN
313 SEDA ŞENGÜN Lisans 06.07.2007 82,435 TEKİRDAĞ
314 YASEMİN ÖKSÜZ Lisans 27.06.2008 82,435 ORDU
315 SEDA BİLGİÇ Lisans 30.06.2009 82,435 İZMİR
316 İKLİM CANDAN Lisans 13.06.2008 82,434 İSTANBUL
317 YASEMİN DURAL Lisans 11.06.2010 82,434 MUĞLA
318 NECLA VURAL Lisans 25.06.2004 82,422 İZMİR
319 KEVSER ARSLAN Lisans 25.01.2010 82,422 ESKİŞEHİR
320 NECLA OĞUR Lisans 25.06.2010 82,422 İZMİR
321 BANU ARTAN Lisans 03.07.2009 82,421 İZMİR
322 BÜLENT ŞAHİN Yüksek Lisans 28.06.2010 82,420 İSTANBUL
323 NURCAN YARGI Lisans 09.07.2003 82,420 KARS
324 YUNUS KARABULUT Lisans 10.07.2006 82,420 ELAZIĞ
325 ŞENGÜL ERTEM Yüksek Lisans 07.07.2009 82,407 GİRESUN
326 SULTAN UÇAR Lisans 03.09.2008 82,405 BALIKESİR
327 EDİP KILIÇ Lisans 27.06.2008 82,404 DİYARBAKIR
328 MURAT GÖLLÜ Lisans 07.07.2001 82,394 ANKARA
329 KAMİL ATASEVER Yüksek Lisans 29.06.2007 82,391 SİVAS
330 YILDIZ EMRE Yüksek Lisans 19.02.2010 82,391 MERSİN
331 İSA ŞANLIALP Lisans 20.07.2009 82,391 DENİZLİ
332 SEDA YILDIZ Lisans 07.09.2009 82,391 ANKARA
333 ASIM KAZANCI Lisans 04.07.2003 82,390 BURSA
334 ESRA BALCI Lisans 07.06.2010 82,390 İSTANBUL
335 NUSRET ÖKTEM Lisans 14.07.2006 82,378 DENİZLİ
336 RECEP GEMRİK Lisans 22.06.2009 82,378 ORDU
337 SEBİLA SARAL Lisans 06.06.2006 82,376 ORDU
338 ÖZLEM GÜR ATABEY Lisans 27.10.2005 82,363 İSTANBUL
339 MELİKE ERDOĞAN Lisans 03.07.2007 82,362 İSTANBUL
340 SERDAR TAŞKESENLİOĞLU Lisans 11.08.2009 82,362 ERZURUM
341 ALİ KILIÇ Lisans 16.06.2010 82,362 BOLU
342 SERAP ÜNER AKALIN Lisans 01.07.2002 82,359 İZMİR
343 NUMAN YAZIT Lisans 28.11.2007 82,349 KOCAELİ
344 MEHMET SALİH YAVUZ Lisans 07.07.2006 82,346 ANTALYA
345 DAMLA YİĞİT Lisans 07.07.2010 82,345 İSTANBUL
346 SERHAT ÖZDEMİR Lisans 13.06.2011 82,345 BURSA
347 SELEN DEMİREL Lisans 20.02.2004 82,334 İZMİR
348 YASİN SEZGİN Lisans 11.06.2007 82,334 ÇANAKKALE
349 İLKSEN İREM YILDIRIM Lisans 02.02.2009 82,332 ZONGULDAK350 OKAN GÖKTEPE Lisans 07.06.2006 82,319 İZMİR
351 MURAT ÇOLAK Lisans 21.06.2010 82,314 YOZGAT
352 MUSTAFA EKİCİ Yüksek Lisans 01.02.2011 82,302 TOKAT
353 İLKE ÖNDÜL Lisans 05.06.2006 82,302 İSTANBUL
354 ADİL SÖNMEZ Lisans 22.06.2010 82,302 GAZİANTEP
355 ÖZGE ERGUN Lisans 06.07.2010 82,289 İSTANBUL
356 BURCU AKSU Lisans 15.07.2005 82,286 İZMİR
357 MELEK DEMİRTAŞ Lisans 21.01.2008 82,286 ANKARA
358 HÜSEYİN YILMAZ Yüksek Lisans 17.02.2005 82,276 İSTANBUL
359 ASLI YÜKSEL Lisans 08.03.2002 82,272 SİNOP
360 ÖZNUR GENÇ Lisans 17.06.2009 82,272 KOCAELİ
361 MARZİYA SAYALAN Lisans 23.07.1999 82,260 KARAMAN
362 AYŞE GÜRCÜ Lisans 22.07.2008 82,259 İZMİR
363 HAKAN DAMKACI Yüksek Lisans 03.08.2010 82,257 İSTANBUL
364 SEBAHAT DURGUN Lisans 04.06.2008 82,257 AMASYA
365 DERYA ÖZCAN Lisans 14.06.2010 82,246 KONYA
366 TAYYİP BAŞOL Lisans 16.06.2003 82,244 MUĞLA
367 MEDİNE BAYSAL Lisans 29.06.2007 82,244 SAKARYA
368 GÜLHAN KUNDURACI Lisans 08.07.2009 82,244 İZMİR
369 MUSTAFA CANTÜRK Lisans 29.06.2001 82,231 ISPARTA
370 ERKAN YİĞİT Lisans 16.08.2007 82,231 İZMİR
371 MUHAMMED LÜTFİ EMRE Lisans 01.07.2004 82,230 AYDIN
372 ESMAHAN BELLER Lisans 04.06.2010 82,230 BURSA
373 ASLI KEMERCİKOĞLU Yüksek Lisans 18.08.2005 82,228 İZMİR
374 SEYRAN KUBAT Yüksek Lisans 25.06.2010 82,227 ELAZIĞ
375 MURAT BİTİM Lisans 09.07.2010 82,227 ANTALYA
376 HAKAN ÇOLAK Lisans 28.02.2007 82,214 İSTANBUL
377 FATMA YILMAZOĞLU Yüksek Lisans 16.02.2007 82,213 İSTANBUL
378 MERVE YILDIZ Lisans 13.02.2009 82,200 ANTALYA
379 NESRİN BAHTİYAR Yüksek Lisans 22.02.2008 82,199 BATMAN
380 AYSUN CAN Lisans 12.02.2002 82,199 İZMİR
381 NİMET AKIŞ Lisans 27.10.2004 82,199 SİVAS
382 MEHMET ALİ GÖKÇE Lisans 21.09.2007 82,199 İSTANBUL
383 ŞEYHMUS ASLAN Lisans 30.06.2010 82,199 BATMAN
384 AYHAN AKDENİZ Lisans 11.07.2008 82,198 BALIKESİR
385 AYKUT BAŞER Lisans 04.06.2010 82,186 KAYSERİ
386 MEHMET SAİD ARSLAN Lisans 14.07.2008 82,185 ŞANLIURFA
387 ÖZDEN DERE Lisans 21.06.2002 82,184 AMASYA
388 MURAT NİYET Lisans 01.09.2006 82,184 İZMİR
389 BİRGÜL ŞEN Lisans 15.06.2010 82,184 BALIKESİR
390 ÖZLEM AKTAŞ Yüksek Lisans 08.02.2008 82,171 MERSİN
391 BARIŞ YILDIZ Yüksek Lisans 07.07.2008 82,171 İSTANBUL
392 ZÜBEYDE DEMİR Lisans 10.06.2008 82,171 BURSA
393 TANER KÖSE Yüksek Lisans 26.03.2010 82,170 YALOVA
394 ÜMRAN ÇAĞLAR Lisans 21.06.2009 82,170 KOCAELİ
395 GÜNGÖR SEVİM Yüksek Lisans 05.02.2008 82,168 İZMİR
396 GONCA RENAL ALTINTEN Yüksek Lisans 15.08.2008 82,167 DENİZLİ
397 HAŞİM ACAR Yüksek Lisans 21.01.2009 82,157 İSTANBUL
398 SERÇİN TORAMAN Lisans 16.08.2007 82,155 İSTANBUL
399 SELAMİ YILDIZ Yüksek Lisans 16.02.2010 82,154 KAYSERİ400 EMİNE SAKA Lisans 23.06.2003 82,154 AYDIN
401 FATMA BERKTAŞ Lisans 03.02.2006 82,154 SİNOP
402 MERDEN ÖZGÜL Lisans 13.06.2008 82,154 İZMİR
403 MİRAÇ AYDINLI Lisans 31.05.2010 82,154 ERZURUM
404 NİLÜFER POLAT KOÇAK Lisans 28.01.2009 82,139 KAYSERİ
405 CANDAN KILIÇ Lisans 11.07.2003 82,138 İZMİR
406 ESMA ÖZBEK Lisans 21.06.2009 82,138 ANKARA
407 AHMET GÜL Lisans 01.07.2002 82,127 GAZİANTEP
408 EMEL BÜTÜN Yüksek Lisans 26.08.2008 82,126 İSTANBUL
409 AYŞE DOMUR Yüksek Lisans 14.07.2009 82,125 İSTANBUL
410 SİNEM KARADUMAN Lisans 03.07.2009 82,125 İSTANBUL
411 İLKNUR KÜÇÜK Lisans 03.07.2009 82,125 İZMİR
412 ÖZGE TÜRKER Yüksek Lisans 01.06.2009 82,123 İSTANBUL
413 SERAP KUYURCAK Lisans 29.06.2007 82,123 KIRKLARELİ
414 AYNUR POLAT ACAR Lisans 12.07.2002 82,112 İSTANBUL
415 GONCA İLHAN Lisans 30.06.2006 82,112 ANTALYA
416 GÜLESER SOLMAZ Yüksek Lisans 01.06.2011 82,111 KOCAELİ
417 DAMLA DİNDAR Lisans 03.07.2008 82,108 EDİRNE
418 KEMAL AYDEMİR Yüksek Lisans 11.07.2008 82,096 ARTVİN
419 SEZGİN BOZKURT Yüksek Lisans 26.02.2009 82,096 KAYSERİ
420 AYLİN ZEREN Lisans 25.01.2001 82,096 ANTALYA
421 MUSTAFA GARLI Lisans 09.06.2008 82,096 SAKARYA
422 DUYGU PEHLİVAN Lisans 17.08.2005 82,094 MERSİN
423 MERVE GÜL TEKEL Lisans 07.06.2010 82,093 ANKARA
424 YASİN DAĞ Yüksek Lisans 30.06.2006 82,084 KÜTAHYA
425 ADEM FURAT Lisans 10.06.2005 82,084 İSTANBUL
426 HATİCE DEMİR BABAOĞLU Lisans 08.08.2001 82,081 İSTANBUL
427 BETÜL DUMAN Lisans 08.06.2009 82,080 BALIKESİR
428 MEHMET ÖKSİZ Lisans 06.07.2010 82,080 GAZİANTEP
429 HURİYE BÜBER IŞIK Yüksek Lisans 18.02.2004 82,067 KOCAELİ
430 ESRA ÇETİN Yüksek Lisans 08.10.2009 82,067 BURSA
431 MEHMET YILMAZ Lisans 10.06.2003 82,067 GAZİANTEP
432 TURNA ADALI Lisans 24.06.2003 82,067 İSTANBUL
433 CEM ÖZDOĞAN Lisans 14.07.2005 82,067 AYDIN
434 DUYGU SUBAŞI Lisans 01.06.2009 82,066 KOCAELİ
435 ASLI HAN ERYILMAZ Lisans 13.06.2008 82,064 AYDIN
436 SEDAT YİĞİT Lisans 20.07.2009 82,064 İSTANBUL
437 AYŞENUR YÜKSEL Lisans 06.07.2010 82,063 ANKARA
438 AHMET CAN YILDIZ Lisans 06.07.2007 82,062 ANTALYA
439 TANER ÇETİN Lisans 04.02.2002 82,052 BURSA
440 HAMİT MENÇUK Yüksek Lisans 15.04.2009 82,039 MUĞLA
441 AYLİN DÜMAN Lisans 15.06.2009 82,036 KAYSERİ
442 NARİYE KARASOY Lisans 05.06.2008 82,035 KONYA
443 TUĞBA KURNAZ Lisans 16.07.2008 82,035 SAKARYA
444 MUSTAFA GÖKALP Lisans 17.07.2009 82,035 UŞAK
445 HACER ŞENGÜL Lisans 05.07.2002 82,022 ANTALYA
446 ÖMER KILIÇ Lisans 22.08.2008 82,022 KIRŞEHİR
447 MEHMET ALİ DÜNDAR Yüksek Lisans 10.07.2006 82,020 VAN
448 ZELİHA AKIN Yüksek Lisans 15.08.2007 82,020 AYDIN
449 AYŞE AKATA Lisans 11.06.2007 82,020 TEKİRDAĞ450 YUSUF KOÇAK Lisans 03.07.2009 82,020 İSTANBUL
451 ENGİN ŞİMŞEK Yüksek Lisans 10.07.2006 82,008 VAN
452 İSMAİL GEDİK Lisans 23.06.2005 82,007 BALIKESİR
453 HAKAN ÇOBAN Lisans 06.06.2008 82,005 İSTANBUL
454 YASİN DUMAN Lisans 10.10.2005 81,994 İSTANBUL
455 AJDA ARDA Yüksek Lisans 22.02.2006 81,991 MANİSA
456 NURŞEN YALÇIN Yüksek Lisans 03.07.2006 81,990 İSTANBUL
457 ESMA AKTAŞ Lisans 09.06.2000 81,980 ESKİŞEHİR
458 AYŞE YAĞIŞ Lisans 21.06.2010 81,980 KAYSERİ
459 ÖZGÜL GÖKMEN Lisans 15.07.2002 81,977 AMASYA
460 SAHRA YILMAZ Lisans 12.02.2004 81,977 GAZİANTEP
461 DUYGU DAĞ Lisans 27.08.2009 81,975 MANİSA
462 NUREDDİN AYAĞ Lisans 24.01.2009 81,964 GAZİANTEP
463 SEVGİ YILDIRIM Lisans 17.06.2005 81,963 ANKARA
464 İLKNUR ATABEY Lisans 29.05.2006 81,963 NİĞDE
465 PINAR TURGUT Yüksek Lisans 23.06.2010 81,962 İSTANBUL
466 YUSUF OFLU Lisans 08.07.2007 81,962 İSTANBUL
467 FATMA FİŞEKÇİ Lisans 21.09.2000 81,949 ISPARTA
468 MUSTAFA ÖCAL Lisans 06.06.2008 81,949 MARDİN
469 MEHMET CAN ALKAN Lisans 20.06.2008 81,949 MERSİN
470 AYŞE BAŞKAPAN Lisans 06.06.2010 81,949 ANTALYA
471 GÜRSOY SINAÇ Lisans 17.09.1999 81,948 ADANA
472 ARZU ÇİFTCİ Lisans 23.06.2009 81,931 İSTANBUL
473 ŞEBNEM ŞAYLEK Yüksek Lisans 22.02.2006 81,918 AYDIN
474 NİMET YILMAZ Lisans 10.06.2006 81,917 MUŞ
475 ESRA İNAL Lisans 17.07.2009 81,917 BURSA
476 SEVİL BİNGÖL Lisans 07.06.2010 81,907 KAHRAMANMARAŞ
477 ŞULE AKSAKER Lisans 03.06.2005 81,903 ADANA
478 HAMDULLAH ATAŞ Lisans 12.07.2010 81,903 ŞANLIURFA
479 ÖZLEM SÖNMEZ Lisans 18.06.2010 81,889 BURSA
480 ERSİN İNGEÇ Lisans 18.06.2008 81,887 KOCAELİ
481 ENDER ALTUNAY Lisans 14.08.2009 81,887 HATAY
482 FATİH BÜYÜKDAĞ Lisans 26.01.2010 81,886 MERSİN
483 MEHMET FAKIOĞLU Lisans 09.07.2004 81,875 HATAY
484 EMETULLAH KARAMAN Lisans 18.06.2007 81,875 BURSA
485 ZAFER GENÇER Lisans 04.06.2010 81,875 ANTALYA
486 MAHİRE OLĞUN Yüksek Lisans 29.06.2004 81,872 ZONGULDAK
487 SEMA BAYDOĞAN Lisans 01.07.1999 81,872 İSTANBUL
488 SAİM ÇELİK Lisans 04.10.2006 81,872 İSTANBUL
489 ÜMİT TARIM Lisans 16.06.2008 81,872 DENİZLİ
490 HÜSNA KARADEMİR Yüksek Lisans 15.08.2008 81,871 AYDIN
491 SİBEL OĞUR Yüksek Lisans 23.07.2009 81,871 İSTANBUL
492 TUNCAY RENÇBER Lisans 03.09.2007 81,862 KASTAMONU
493 HURİ AKŞİT Lisans 13.07.2000 81,860 DENİZLİ
494 ÜNAL VAHİT TAN Yüksek Lisans 03.03.2006 81,859 ANKARA
495 İLKER TINAY Lisans 25.06.2010 81,859 BALIKESİR
496 AHMET ONUR ERBAŞ Lisans 05.02.2010 81,858 İSTANBUL
497 AYCAN HAYAR Lisans 25.06.2010 81,858 İSTANBUL
498 SAVAŞ BALCI Lisans 08.06.2007 81,846 İSTANBUL
499 SEHER ARAS Yüksek Lisans 13.02.2004 81,844 ISPARTA500 TUBA AKAY Lisans 08.07.2008 81,843 ÇORUM
501 SEVAL ÇITIR HİLALCI Lisans 19.07.2006 81,841 ZONGULDAK
502 YASEMİN ÇUBUKCU Lisans 04.07.2003 81,828 İSTANBUL
503 HÜSEYİN TANER KUCUR Lisans 12.06.2009 81,828 İSTANBUL
504 MERYEM MOLLAOĞLU Yüksek Lisans 22.08.2005 81,827 BURSA
505 TUĞBA ACAR Lisans 21.07.2010 81,826 ANKARA
506 AYŞE ALTINTEPE Lisans 09.07.2004 81,816 İSTANBUL
507 ÖMER ÇANGA Yüksek Lisans 14.08.2006 81,814 KAYSERİ
508 HAKKI DİNÇ Lisans 01.07.2005 81,814 İSTANBUL
509 HANİFE ÖZER Lisans 12.06.2008 81,814 MERSİN
510 FEYZETTİN ŞENGÜL Lisans 14.07.2009 81,814 ŞANLIURFA
511 OKTAY DURMUŞ Lisans 11.07.2008 81,813 İSTANBUL
512 MUSTAFA ÇANKAYA Lisans 19.08.2009 81,802 İSTANBUL
513 HÜSEYİN AVADOS Yüksek Lisans 20.02.2007 81,800 İSTANBUL
514 NAİME ERDEM Yüksek Lisans 22.06.2009 81,800 BURSA
515 ENGİN ALKAN Lisans 04.09.2008 81,800 ANKARA
516 SAMET DAĞBAŞI Lisans 12.06.2009 81,785 TOKAT
517 MÜŞERREF AYÇA KARABAL Lisans 30.06.2009 81,785 MANİSA
518 SENA SÖNMEZ Lisans 22.06.2009 81,782 İSTANBUL
519 FATMA SAYIN Yüksek Lisans 21.06.2004 81,770 ANTALYA
520 SELVA ATASAYAN Yüksek Lisans 30.01.2006 81,770 KOCAELİ
521 DAVUT DURAN Lisans 23.01.2008 81,770 TOKAT
522 KAMİLE ŞAHİN YABAN Lisans 09.06.2008 81,770 İSTANBUL
523 ÖZGÜR ALBAYRAK Lisans 09.06.2009 81,770 MUĞLA
524 BAŞAK ÖCAL Lisans 09.06.2006 81,768 KİLİS
525 FUNDA HANBAY TUNA Lisans 11.01.2002 81,741 ANTALYA
526 SERHAT ÖZTÜRK Lisans 15.02.2008 81,741 MUĞLA
527 ERGÜN TOPAL Lisans 03.09.2008 81,740 HATAY
528 BAYRAM KAYAALP Lisans 02.08.2006 81,739 MANİSA
529 HÜSEYİN DURMAZ Lisans 27.02.2008 81,739 KOCAELİ
530 UĞUR TATAR Lisans 07.06.2010 81,727 MANİSA
531 AYLA KİLİT Lisans 01.06.2009 81,726 BURSA
532 HÜNKAR DOĞAN Lisans 13.07.2001 81,725 KAHRAMANMARAŞ
533 ARİF GÖZELLER Lisans 21.06.2010 81,725 MANİSA
534 HÜLYA TOPRAK Lisans 24.06.2009 81,712 BURDUR
535 ÖMER ŞAHİN Lisans 09.07.2009 81,712 ANKARA
536 EMRE UNAŞ Lisans 07.06.2007 81,711 TOKAT
537 FATİH ERDOĞAN Lisans 15.09.2009 81,711 KARABÜK
538 HİLAL GÜRCAN Lisans 12.09.2008 81,708 BURSA
539 BAYRAM COŞKUN Yüksek Lisans 19.06.2006 81,699 NİĞDE
540 İREM DURMUŞ Lisans 11.07.2005 81,698 İSTANBUL
541 ŞERİFE ERBİL Lisans 04.09.2007 81,695 ANKARA
542 MEHMET TUFAN Lisans 12.06.2009 81,694 KONYA
543 REŞAT ASLAN Lisans 30.05.2008 81,693 MERSİN
544 MEHMET MURAT IŞIK Lisans 06.02.2009 81,682 KONYA
545 MUHARREM LAÇİN Lisans 29.06.2009 81,682 MERSİN
546 FATİH BOYRAZ Yüksek Lisans 02.02.2011 81,679 BURSA
547 ÖMER AKPUNAR Lisans 04.02.2002 81,669 İSTANBUL
548 RAZİYE ALIŞKAN Lisans 13.07.2001 81,668 KOCAELİ
549 PINAR ARI Lisans 12.06.2009 81,668 KOCAELİ550 ALİ RIZA ZAVRAKOĞLU Lisans 29.06.2007 81,667 ANKARA
551 FATİH KURTULAN Lisans 11.07.2007 81,667 KONYA
552 ZAFER ZENGİN Lisans 07.06.2008 81,667 MERSİN
553 SULTAN BERBER Yüksek Lisans 24.08.2004 81,666 ESKİŞEHİR
554 MURAT BAYKAL Lisans 09.06.2008 81,654 KONYA
555 AKIN SARIGÜZEL Lisans 02.07.2009 81,654 YOZGAT
556 NURDAN KOÇ Yüksek Lisans 30.07.2010 81,653 KOCAELİ
557 SERCAN TAŞDEMİR Lisans 30.06.2010 81,648 MANİSA
558 NİYAZİ BERK Lisans 25.06.2007 81,639 KAHRAMANMARAŞ
559 SÜLEYMAN PALANCİ Lisans 18.06.2010 81,637 BURSA
560 NUR ZEYBEK Lisans 12.06.2009 81,636 MANİSA
561 NAGİHAN ÇATKIN Lisans 10.06.2008 81,635 İSTANBUL
562 SEBAHAT YEŞİLKAYA Lisans 20.06.2007 81,625 KOCAELİ
563 ÖMER FARUK BOZAN Yüksek Lisans 09.03.2011 81,622 HATAY
564 TOLGA KÖSE Lisans 20.06.2008 81,622 MANİSA
565 DENİZ KAYA Lisans 07.03.2008 81,620 ESKİŞEHİR
566 HÜLYA İLHAN Lisans 22.06.2009 81,608 İSTANBUL
567 BİRSEN YILMAZ Lisans 20.07.2007 81,607 İSTANBUL
568 BURÇİN ARSLANBULUT Yüksek Lisans 07.07.2008 81,605 YOZGAT
569 NERMİN DİNDAR Lisans 08.06.2009 81,605 KOCAELİ
570 ŞERİFE BAYIK Lisans 12.06.2009 81,605 KONYA
571 SUNAY İBİŞ Lisans 12.06.2009 81,605 YOZGAT
572 ERDİNÇ YILDIRIM Lisans 20.06.2008 81,595 TUNCELİ
573 MEHMET ÇAĞLAYAN Lisans 07.07.2008 81,593 MERSİN
574 FETHİYE BURCU MAMAK Yüksek Lisans 22.06.2009 81,591 BURDUR
575 BURHAN ALTUNDAL Lisans 02.07.2009 81,590 İSTANBUL
576 KAZIM ACAR Lisans 08.08.2005 81,580 ŞANLIURFA
577 AYŞE ORAL Lisans 18.06.2004 81,577 MANİSA
578 AYŞE KISIR Lisans 14.06.2010 81,577 KONYA
579 HATİCE SARI Yüksek Lisans 22.06.2009 81,576 İSTANBUL
580 MELTEM AYDIN Lisans 13.06.2008 81,576 İSTANBUL
581 BELMA ÇEŞNİAL Yüksek Lisans 19.02.2007 81,564 KONYA
582 ZELİHA GEYİKÇİOĞLU Yüksek Lisans 10.09.2007 81,561 DÜZCE
583 ONUR TUNCER Lisans 30.09.2009 81,561 ESKİŞEHİR
584 ARZU ÇAKIR Yüksek Lisans 25.02.2005 81,548 MERSİN
585 ÖZLEM KENAR Lisans 11.08.2006 81,548 TEKİRDAĞ
586 ÖZGE GÜNEŞ Lisans 07.07.2008 81,534 AKSARAY
587 GÜL CAFEROĞLU ŞAFAK Yüksek Lisans 11.06.2010 81,532 KOCAELİ
588 EMİNE DÜNDAR Lisans 15.06.2001 81,532 BURSA
589 BANU BOZKURT Lisans 17.06.2005 81,519 İSTANBUL
590 KENAN İMAMOĞLU Yüksek Lisans 08.07.2008 81,518 HATAY
591 BİLGE DALGIÇLAR Lisans 25.06.2001 81,517 ESKİŞEHİR
592 ZEHRA KÖKMEN Lisans 30.08.2007 81,516 İSTANBUL
593 ELİF ASİYE ÖZDEMİR Lisans 18.06.2009 81,516 İSTANBUL
594 AYSEL ARIKAN Lisans 30.06