ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya SÖZLÜ TEORİK ve  UYGULAMALI olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinde Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

İş ve Yönetim Sektöründe, Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde hazırlanan İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği, MYK Yönetim Kurulunun 19.07.2011 tarih ve 2011/50 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda sınav ve belgelendirmek yapmak üzere Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 24 Kasım 2011 tarihinde ön başvuruda bulunmuş olup, 11 Ocak 2012 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 17024 standardı gereklerini sağlayan kuruluş olarak akredite olmuştur.

SAUSEM, akreditasyon işlemlerinin tamamlanması ardından 11 Ocak 2012 tarihinde yetkilendirme başvurusunda bulunmuş ve MYK Yönetim Kurulu’nun 18/01/2012 tarih ve 2012/07 sayılı kararı ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 20 Ocak 2012 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Belgelendirme Başvuruları

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinde MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

Anaper’den Önemli Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesinde belirtildiği üzere, belgelendirme sınavına giren adaylara talep etmeleri halinde başarılı olduğu birim/birimler bazında (A1, A2, A3) “Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi” verilmektedir. Aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları birimlerin toplamı zorunlu yeterlilik birimlerini sağlayan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Örneğin, X kurumunun gerçekleştirdiği İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı sonrasında A1 ve A3 birimlerinde başarılı olan bir aday, aynı sene içinde Y kurumunda girdiği İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavının A2 biriminde başarılı olması halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecektir. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; aynı birimin farklı bölümleri (teorik sınav, performansa dayalı uygulama sınavı) bazında birleştirme yapılmayacaktır. Örneğin, X kuruluşunun gerçekleştirdiği İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavının A1/T1 bölümünden başarılı, A1/P1 bölümünden başarısız olunmuşsa, Y kuruluşunun sınavında başarılı olunan A1/P1 bölümü ile birleştirme yapılmaz. Farklı yetkili belgelendirme kuruluşlarına başarısız olunan birimler bazında yapılacak sınav başvuruları da aynı esasa göre gerçekleştirilecektir. Yani X kuruluşunun gerçekleştirdiği İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavının A1/T1 bölümünden başarılı, A1/P1 bölümünden başarısız olan bir aday, Ykuruluşuna A1/P1 bölümü bazında başvuru yapamaz; A1 biriminin hem teorik hem de performansa dayalı uygulama sınavlarına yeniden katılmak durumundadır. Sadece başarısız olunan sınav bölümleri bazında ücretsiz olarak ikinci sınava katılabilme hakkı ancak ikinci sınavaaynı yetkili belgelendirme kuruluşunda girilmesi durumunda geçerlidir.

Söz konusu şartları sağlayan adayların yeterlilik birimi bazında birleştirme yaparak İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için aşağıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir:

  • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşlarının birine Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi almak üzere talepte bulunulmalıdır.
  • Aday, aynı sene içerisinde sınava katıldığı diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi ve bir üst yazı ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunmalıdır.
  • Başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, MYK mevzuatına uygun olarak başarı belgelerinin birleştirilip Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesi için gereğini yerine getirecektir.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına katılan tüm adaylara önemle duyurulur.

20 Nisan 2013 Saüsem Sınav Sonuçları Açıklandı

20/28 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılan İş ve Meslek Danışmanı (seviye 6) belgelendirme sınav sonuçları açıklandı!!! BURAYA TIKLAYARAK Kimlik No ve Başvuru No ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itiraz süresi 6 gündür. Adaylar İtirazlarını 18/05/2013 – 23/05/2013 tarihleri arası mesai bitimine kadar yapabileceklerdir. Sınav sonuçlarına itirazda bulunacak adaylar www.sausem.sakarya.edu.tr sayfasındaki itiraz ve şikayet butonundan ulaşabilecekleri İtiraz Formunu doldurup imzaladıktan sonra Merkezimize kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

2 Bakan,10 Ay Eskittik ama Danışanlıktan Danışmanlığa Geçemedik

2 Bakan,10 Ay Eskittik ama Danışanlıktan Danışmanlığa Geçemedik

Hatta bazılarımız 2 şeye birden adaydı.Anne adayı ve imd adayı.

Anne adaylarının adaylık süreci bitti şu an profesyonel anneler

ama danışman adaylık süreci bir türlü bitmek bilmedi.Bazılarımızın 2. çocukları yolda,ultra profesyonel anne olma yolunda.

İşte Mayıs 2011 başlayan sürecin özeti:2000 ‘iş ve meslek danışmanı’ Aralık’ta göreve… ile memurlarNET

İşsizlik Psikolojisi Quiz

insan ve işsizlik pskolojisi quiz

Başla
Tebrikler - insan ve işsizlik pskolojisi quiz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
Son
Geri dön

Anaper Sınav Giriş Belgeleri Hakkında Açıklama Yaptı

.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına İlişkin Duyuru
6 ve 12 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavı başvurusu onaylanan adayların Sınav Giriş Belgeleri, sınav tarihinden iki hafta önce adayların başvuru esnasında kayıt yaptıkları kişisel hesaplarına yüklenecektir. Erişim için http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ bağlantısı kullanılabilir. Adaylar, Sınav Giriş Belgesinin çıktısını sistemden alacaklardır Sınavın yeri, saati ve sınavda uyulması gereken temel kurallar Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir. Bunun yanı sıra sınavlarda uyulacak genel kurallar için http://anaper.anadolu.edu.tr/sites/anaper.anadolu.edu.tr/files/images/sinav_kurallari_1.docx bağlantısında verilen doküman incelenmelidir.

Sınavlara girebilmek için Sınav Giriş Belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

Adaylar teorik sınava, 6 Mayıs 2012 Pazar günü, başvurusunda tercih ettiği ilde (Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır), uygulama sınavına ise 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü ESKİŞEHİR’de gireceklerdir.

Adaylar, A2/P1 Uygulama Sınavı kapsamında sorumlu olacakları sunum konularına http://sinav.anadolu.edu.tr/sb bağlantısının altındaki duyurular kısmından erişebilirler.
……..

İşkur Atayacak İş ve Meslek Danışmanı Bulamadı

İş kurumu son zamanlardaki yoğun iş ve meslek danışmanı alımına bir yenisini daha ekleyip 230 kişi olarak açılan alımın sonuçlarını açıkladı.

Sonuç itibariyle kadroların tamamı doldurulamadı.Nihayetinde elinde belgesi olan 209 kişiye atama yapıldı.

Ama bu 209 kişilik atamanın bir kısmı resen yapıldı.Resen ne demek oluyor burada.Kişinin kendi tercihi olmadan işkur tarafından tek taraflı olarak ataması yapılması anlamına geliyor.

Atamadaki min. puan 42,7 . Bu şekilde sonuçlanan bir atama, belgesi olmayıp 90 puanlarda senelerce atama bekleyenleri büyük bir üzüntüye itmiş bulunmakta.

Hakeza belgesi olan 10 puanlı bir danışman adayı olması durumunda rehber öğretmenlere ait olan en düşük puanla atanma rekorunu iş ve meslek danışmanları kırmış olacaktı ki bu nasip olmadı.

Atananlar listesi ve puanları için aşağıdaki linki tıklayınız
230IMDYerlestirmeSonucu