DOKUMA OPERATÖRÜ NE İŞ YAPAR

DOKUMA OPERATÖRÜ

 

TANIM

Dokuma sektöründe her türlü dokuma makinesini kullanarak çeşitli kumaşları üreten kişidir.

_______________________________________________________

A- GÖREVLER

 • Dokuma öncesi hazırlıkları yapar,
 • Dokuma işlemini başlatır,
 • Üretimi takip eder,
 • Sorumluluğundaki makinelerin ayarlarını yapar ve takip eder,
 • Dokuma örgülerinin çizimini yaparak bilgisayar destekli desen hazırlar.
 • Dokuma sürecinde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılır,
 • Üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlar,
 • Beklenmeyen durumlarda, olumsuz durumu amirine bildirir.
 • Tekstil alanındaki temel kavramları kullanarak iletişim kurup mesleki yazışmalar yapar.

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Anahtar takımı, bilgisayar, çerçeve, çözgü, çözgü takım arabası,
 • Dokuma makinesi, düğüm makinesi, düğüm sehpası,
 • Fırça, gücü, lamel, levend, makara,
 • Makas, metre, maskeleme bandı,
 • İplik gerginlik ölçüm aparatı, kişisel koruyucu donanım,
 • Kanca, kelepçe, yedek kılavuzu,
 • Tarak, tarak çekeceği, taşıyıcı araç,
 • Tork anahtarı, tip bindirme aracı, veri yükleme kartı

gibi araç ve gereçler kullanır.

DOKUMA OPERATÖRÜ

_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Dokuma Operatörü olmak isteyenlerin;

 • El becerisine sahip,
 • Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 • Renkleri ayırt edebilen,
 • Dikkatli ve düzenli,
 • Programlı çalışmayı seven,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen,
 • Detaylara özen gösteren ve güçlü bir belleğe sahip

kişiler olması gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dokuma Operatörünün çalışma yerleri kapalı ortamlar olup, gürültülü, gün ışığı almayan (aydınlatılmış) yerlerdir. Çalışma ortamının uygun sıcaklık ve uygun nem oranında olması gerekir. Çalışma ortamında titreşim, toz ve kaygan zemin gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel nedenlerden kaynaklanan riskler bulunmaktadır. Bu riskleri önlemek için çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanması gereklidir.

Meslek elamanları görevlerini yaparken bireysel çalışabilecekleri gibi ekip halinde de çalışabilirler. Çalışırken öncelikli olarak makine ve malzemelerle ilgilenmekte olunup, çalışma ortamında meslektaşlarıyla, iplik boyacıları ile aprecilerle, müşterilerle, işyerinde çalışan diğer personelle, Tekstil Teknisyeni, Teknikeri ve Tekstil Mühendisleri ile iletişimde bulunurlar.

 

DOKUMA OPERATÖRÜ

_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Tekstil Teknolojisi” alanının “Dokuma Operatörlüğü” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 • Ortaokulu tamamlamış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
 • Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
 • 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
 • Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

DOKUMA OPERATÖRÜ

_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dokuma operatörleri, dokuma fabrikaları ve atölyelerinde, tekstil-hazır giyim fabrika ve atölyelerinde, halı üretim fabrikalarında, dokuma, kumaş tasarım büroları ve işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerinde de çalışabilirler. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte iş bulma şansı artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
 • Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
 • Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret düzeyinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.

 

DOKUMA OPERATÖRÜ

_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı “Dokuma Operatörlüğü” dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İş Hayatında İlerleme

Dokuma operatörleri iş hayatında usta, ustabaşı ve şef unvanını almaları mümkündür.

BENZER MESLEKLER

 • Dokuma Teknisyeni,
 • Dokuma Desinatörü,
 • Dokumacı/ Endüstriyel Dokumacı,
 • Halıcı.

 

DOKUMA OPERATÖRÜ

_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

MESLEK TERİMLERİNİN AÇIKLAMASI

 • Çerçeve: Gücü tellerini taşıyan aparattır,
 • Çözgü: Kumaşın boyu yönünde yerleştirilmiş ipliklerdir,
 • Gücü: Çözgü ipliklerinin tek tek içinden geçirildiği, çerçeve veya jakara bağlantı yapılan çelik tellerdir,
 • Jakar: Dokuma kumaş desenlendirme sistemlerinden biridir,
 • Lamel: Çözgü ipliği koptuğu zaman dokuma makinesini durduran metal elemanıdır,
 • Levend: Çözgü ipliklerinin üzerine sarıldığı iki tarafı kapaklı silindirik makaradır,
 • Makara: Üzerine iplik sarılan silindir,
 • Tarak: Çözgü ipliklerinin içinden geçirildiği kumaşın enini, çözgü sıklığını belirleyen ve atılan her atkı ipliğini konumlandıran aparatıdır,
 • Atkı İpliği: Kumaşın eni yönünde yerleştirilmiş ipliklerdir.

GÖREV

  • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”,

– Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

 • Meslek elemanları, Teknik Lise Branş Öğretmenleri, Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri,
 • www.megep.meb.gov.tr web sayfası
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  http://mbs.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir