Ergoterapist Ne İş Yapar?

ERGOTERAPİST

TANIM
Kişilerin yaşam rolleri ve bunlarla ilgili olarak kendine bakım ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktivitelerini kullanarak sağlık ve iyi olma halini, bağımsız yaşam ve toplumsal katılımlarını arttıran kişidir.

A- GÖREVLER
– Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.
– Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.
– Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu fonksiyonel seviyelerini değerlendirir, günlük aktivitelerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamalar yapar.
– Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.
– Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile yardımcı araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.
– Bireysel ve grup olarak amaca yönelik mesleki, sosyal, sanatsal, oyun ve eğitim aktivitelerini rehabilitasyon programları içinde planlar ve uygular.
– Duyusal işlem bozukluğu olan tüm bireylere duyu algı motor bütünleşme ile ilgili değerlendirmeleri yapar ve müdahale programını uygular.
– Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir ve toplumsal katılımı arttırıcı müdahale yaklaşımlarında bulunur.
– Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme yapar ve rehabilitasyon programlarını uygular
– Engelli ve Dezavantajlı bireylerin çalışma kapasitesini değerlendirir ve mesleki rehabilatasyon uygular, yardımcı teknoloji kullanımı için eğitim verir.
– Engelli, yaşlı, çocuk ve dezavantajlı tüm gruplar için aile ve bakım verenlere eğitim yapar.
– Erken müdahale programlarında duyu algı bilişsel gelişimi değerlendirir ve koruyucu, destekleyici ve iyileştirici müdahale programlarını uygular.

ANKARA A 1.1 2015/II
ERGOTERAPİST
_______________________________________________________

KULLANILAN, ARAÇ,
GEREÇ VE EKİPMAN

– Pozisyonlama araçları(Destekleme oturma sandalyeleri (Masalı), Destekli ayakta durma sandalyeleri)
– Günlük yaşam aktivite ekipmanları(Adapte edilmiş banyo, mutfak ekipmanları, Günlük yaşamı kolaylaştırıcı araçlar, Giyinme, kendine bakım ve ev işleri için kendine yardım araçları)
– Değerlendirme Araçları, Parmak becerilerini, el fonksiyonları, çalışma kapasitesini değerlendirme araçları, Çalışma postürlerini değerlendirme seti, Bilişsel değerlendirme test ve araçları, Duyu değerlendirme sistemi, Görsel algı değerlendirme araçları, Dinamometre, goniometre, Psikososyal beceri değerlendirme araçları)
– Tedavi araçları(Üst ekstremite ve gövde hareketlerini çalıştırmak için tedavi ekipmanları, El becerilerini geliştirici araçlar, Ayarlanabilir yatak ve metler, Çok amaçlı aktivite masası, Rekreasyon için malzemeler( oyun hamuru, kum masası, yap boz, renk ve şekil eşleştirme araçları boya malzemeleri, basket potası, hedef tahtası, Az görenler için CCTV okuma aracı, büyüteç, zıt renkli aktivite materyalleri, Sanala gerçeklik uygulama araçları, Bilgisayarlı bilişsel eğitim programları, Ortezler)
– Duyu motor eğitim(Egzersiz topları, Salıncak, Trambolin, Top havuzu, Kaydırak, Denge tahtası, Kaykay, Rampa, Tırmanma barları, Yürüme bantları, Fırça setleri, Taktil uyarı topları, Vibrasyonlu duyu oyuncakları, Sesli çıngırak ve oyuncaklar, Işık veren araçlar, Müzik sistemi)

ANKARA A 1.2 2015/II

ERGOTERAPİST
_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Ergoterapist;

– Problem çözme becerisi olan,
– Yeniliklere açık,
– Ayrıntılara dikkat edebilen,
– El becerisi olan,
– Psikoloji, biyoloji ve sağlık alanına ilgili,
– Sanatsal aktivitelere meraklı,
– Sabırlı, sakin, hoşgörülü,
– Başkalarını anlayabilen (Empati kurabilen),
– Yardımsever,
– Sorumluluk duygusu yüksek, hijyene önem veren,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Programlı çalışmayı seven,
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ergoterapist, hastaneler, huzurevleri rehabilitasyon merkezleri ve toplum ruh sağlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nde görev yapar ayrıca yaşam alanlarındaki fiziki engellerin tespiti ve düzeltilmesi ile dezavantajlı kişilerin toplumsal katılımı için sosyal alanlar ev iş ve okul ortamında çalışırlar.
Ergoterapist, hastaneler ve rehabilitasyon merkezi gibi kapalı mekanlarda görev yapar. Ayrıca hastanın bulunduğu açık alanlarda da (bahçe, sosyal alan) faaliyetlerini sürdürebilir. Çalışma ortamı oldukça güvenli, temiz ve sterildir. Çalışırken genellikle ayakta veya oturarak çeşitli aletler kullanırlar.

Birinci derecede ilgilendiği alanlar bireyler onların çevreleri ve görev sırasında hekimler, fizyoterapistler, meslektaşları, her yaş grubundaki hastalar, özürlüler ve yaşlılar dezavantajlı kişi ve topluluklar ile sürekli iletişim halindedir. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

ANKARA B-C 1.1 2015/II

ERGOTERAPİST
_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun “Ergoterapi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

– Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Ergoterapi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Psikoloji, Anatomi, Fizyoloji, Engellilik Sosyolojisi, Ergonomi, Psikososyal ve Mesleki Rehabilitasyon, Evrensel Tasarım, Yardımcı Teknoloji Toplum Temeli Rehabilitasyon, Günlük Yaşam Aktiviteleri Kognitif Rehabilitasyon, Geriatride Ergoterapi, Psikiyatride ergoterapi vb. dersleri bulunmaktadır.
– Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Eğitim süresi boyunca zorunlu 2 ve 3 sınıf yaz ve son sınıf stajları yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ergoterapi” lisans diploması verilmektedir.

ANKARA D 1.1 2015/II
ERGOTERAPİST
_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hastaneler, sağlık merkezleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bağımsız yaşam merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, hastanın kendi evi ve iş yeri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri, özel okullar ve fabrikalarda, korumalı iş yerlerinde ve mesleki rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.
Ülkemizde yetişmiş ergoterapist sayısı 500’den daha azdır. İhtiyaç bulunan ergoterapist sayısı ise 5000-10 000 arasındadır. Bu nedenle iş bulma olanakları geniştir ve meslekte hızla yükselme şansı bulunmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar Vakıfların kamu, özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Özel sektörde çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

ANKARA E-F 1.1 2015/II

ERGOTERAPİST
_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Ülkemizde ergoterapistler sağlık politikalarında gittikçe daha fazla yer bulan yaşlılara ve engellilere yönelik çalışmalarda, akıl ve ruh sağlığı merkezlerinde ve alanın yüksek öğretim ile ilgili boşluğu gidermek üzere açılacak yeni bölümlerde ergoterapist ve akademisyen olarak görev alabileceklerdir. Lisans mezunu ergoterapistler Ergoterapi yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, yurt içi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.

BENZER MESLEKLER

– İş ve uğraşı terapisi teknikeri
– Ergoterapist teknikeri

ANKARA G 1.1 2015/II

ERGOTERAPİST
_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

GÖREV
– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– Meslek Elemanları
– http://www.ergoterapi.hacettepe.edu.tr/ergoterapi.shtml
– Resmi Gazete 22 mayıs 2014 sayı / 29007 Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
– Resmi Gazete 6 Nisan 2011 sayı 16225 bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun.
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/
– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

ANKARA H-I-İ 1.1 2015/1I

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir