GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR?

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

TANIM
Güneş enerjisinden elektrik üreten büyük ve küçük çaplı santrallerin kurulumunda görev alan, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaların giderilmesini yapan kişidir.

A-GÖREVLER
– Güneş enerji sistemleri için gerekli teknik çizimleri yapar,
– Güneş enerji sistemlerini üstleri nezaretinde kurar,
– Güneş enerji sistemlerinin üstleri nezaretinde işletilmesini sağlar,
– Güneş enerji sistemlerinin test ve ölçümlerini yapar,
– Elektrik ve elektronik ile ilgili bağlantılarını yapar,
– Güneş panellerinin bakımı ve onarımını yapar,
– Akülerin bakımı ve onarımını yapar,
– Kullanılan bağlantı kablolarının arıza ve tespitini yapar,
– Ev ve iş yerleri için gerekli olan sistemlerin kurulumunu yapar,
– Tarla için gerekli olan elektrik enerjisi sistemlerinin kurulumunu yapar,
– Aylık ve yıllık periyodik bakımları yapar,

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Güneş panelleri,
– Akü, Şarj üniteleri,
– Konvartörler, invertörler,
– Bağlantı kabloları,
– Alüminyum veya demir panel ayakları
– Sistem kutuları, Anahtar takımları
– Bağlama elemanları(cıvata,perçin,somun v.b.)
– Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (avometre, kumpas, Ģeritmetre, termometre vb.)
– Çeşitli taşıma ve kaldırma ekipmanları (çektirme, el ve taşıma arabaları, manivela, tekerlekli konteyner, transpalet vb.)
– Temel el aletleri (çekiç, kargaburun, kazma, keser, keski, kürek, maket bıçağı, pense, testere, tornavida vb.)
– Kişisel koruyucu donanım(emniyet kemeri ve kilidi, toz maskesi, baret, iş elbisesi, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, gözlük, kulaklık vb)
ADANA A 1.1 2015/II

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Güneş enerji sistemleri teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olan,
– Yaygın ve yoğun dikkatli olan,
– Matematiksel kavramlarla düşünebilen,
– Şekil ve uzay ilişkileri gelişmiş olan,
– Çizim ve mekanik yeteneği olan,
– El becerisi olan,
– El-göz koordinasyonu sağlama becerisi olan,
– Problem çözme ve risk değerlendirme becerisi olan,
– Sorumluluk duygusu yüksek olan,
– Tertipli ve düzenli çalışabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın olan,
– Elektrik ve elektroniğe ilgili,
kişiler olmaları gerekmektedir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Güneş enerji sistemleri teknisyenleri, daha çok açık alanda çalışırlar. Zaman zaman kapalı alanlarda güneşle direk temasın olduğu yerlerde, gürültü, toz, koku, yüksek derecede güneşe maruz kalma, çok sayıda elektriksel ve mekanik bileşenin bağlantılarından kaynaklanan alanlarda çalışmaktadırlar. Kişiler gündüz ve gece olmak üzere vardiya sistemi ile çalışabilirler. Uzun süre bu işi yapan kişilerde sedef hastalığı, cilt hastalığı, güneş lekesi gibi hastalıklar oluşabilir. Bu meslekte elektrik çarpması dolayısıyla iş kazası olabilmektedir. Birbirleri ve üstleriyle daima iletişim halindedirler.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” alanının “Güneş Enerji Sistemleri” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Ortaokulu tamamlamış olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
– Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA

– Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Güneş enerjisi sistemleri dalından mezun olduktan sonra güneş enerji santrallerinde, küçük güneş türbini kurulumu firmalarında, güneş paneli üreten firmalarda iş imkanları bulunmaktadır. Meslekte yöresel farklılıklar bulunmaktadır. Maliyeti yüksek bir sistem olduğu için daha çok kalkınma gücü yüksek şehirlerde tercih edilmektedir. İşsizlik durumunda elektrikçi olarak ta istihdam edilebilmektedirler.
F- EĞİTİM SÜRECİNDE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI
İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak iş yerinin büyüklüğüne çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta asgari ücretin 2 katı kadar veya daha fazlası olabilmektedir.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Yenilenebilir Enerji alanı Güneş Enerji Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Ustabaşı, sorumlu, ekip başı gibi statülere ulaşabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Elektrikçi
– Rüzgar Enerji Sistemleri Teknisyeni

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

H- EK BİLGİLER
GÖREV

– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA
– Meslek Elemanları
– Eğitimciler
– Eğitim Kurumları web siteleri

İ-AYRINTILI BİLGİ İÇİN
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu wep sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– Bünyesinde meslek bilgi merkezi bulunan Çalışma ve İş kurumu il müdürlükleri/hizmet merkezleri

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

ADANA H-I-İ. 2015/II

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir