Rehberiniz-Hangi tür lidersiniz … ya da… sizin lideriniz hangisi…

iyimeslek.com ailesi olarak “Hangi tür lidersiniz … ya da… sizin lideriniz hangisi…” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Hangi tür lidersiniz … ya da… sizin lideriniz hangisi…

milliyet 06/02/2004

Her kültür, her işkolu, her organizasyonun başarı ve lider kavramları farklı. Kriz dönemlerinde ”zorlayıcı”, değişim için ”otoriter”, takım çalışmasında ”iletişimci” liderler öne çıkıyor.

Hangi dönemlerde hangi liderlik stillerinin kullanılacağını çalışanların yetkinlik düzeyi, ilgili piyasa şartları, yöneticileri ve hedefler yönlendiriyor. Yönetici danışmanlığı yapan Heidrick & Struggles”ın araştırmasına göre altı değişik lider tipi var: Zorlayıcı, otoriter, iletişimci, demokratik, belirleyici, öğretici.

Türkiye”de en çok zorlayıcı ve otoriter lider tiplerinin görüldüğünü, bunları da belirleyici lider tipinin izlediğini söyleyen Heidrick & Struggles Yönetici Ortağı Ayşegül Dicle Aydın Türkiye”de en az görülen lider tipinin ise ”demokratikler” olduğunu belirtiyor. Aydın “Bu liderler dünyaya açık, trendleri takip ediyor, sürekli insanların düşünmesini ve fikrini beyan etmesini teşvik ediyor, gencecik insanlardan da bir şeyler öğrenmekten korkmayan, yeniliklere açık insanlar. Bu lider tipinin Türkiye”deki örneklerinden birisi Kemal Derviş” diyor.

Belirleyici:

Çalışanlarına son derece yüksek standartlar belirleyerek, kendisini örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyan lider tipidir. Çalışma prensipleri kendi kafasında nettir ve aynı bilgi ve öngörüyü çevresindekilerden de bekler. Genelde insanlara performansları ile ilgili geribildirim yapmaz ve işin yapılamadığını düşündüğü zamanlarda görevi tamamıyla kendi üstüne alır. Bu liderlik stili kendi kendini motive edebilen, rekabeti seven ve rehberliğe ihtiyaç duymayan profesyonellerin çalıştığı ortamlarda başarılı sonuçlar verir.

Çalışma biçimi: Yüksek performans standartları belirleme.

Favori cümlesi: ”Benim yaptığım gibi yapın, çabuk.”

Duygusal yetkinlik: Dürüstlük, başarı, öncülük.

En çok işe yaradığı durumlar: Yüksek motivasyonlu ve yetkin bir ekibin hızlı sonuç getirmesi adına etkilidir.

Zorlayıcı

Hedeflere ulaşmada yapılan hiçbir hatayı görmezden gelmez. Memnuniyetsizliğini sert bir şekilde dile getirir. Yukarıdan aşağıya doğru işleyen bir karar mekanizması vardır ve çalışanlara kararlarda söz hakkı tanımaz. Büyüme veya yeniden yapılanma sürecindeki şirketlerde; hızlı ve hatasız olması gereken ortamlarda başarılı sonuçlar getirir. Özellikle kariyer hedeflerini para odaklı olarak belirleyen insanlar üzerinde etkili bir yönetim tarzıdır.

Çalışma biçimi: Kendisine tam riayet.

Favori cümlesi: ”Söylediğimi yapın”.

Duygusal yetkinlik: Başarı, öncülük, kontrol.

En çok işe yaradığı durumlar: Kriz zamanları ve problem yaratan çalışanlar üzerinde etkili.

Otoriter

Çalışanlarına standartlar koyan ve sonuçları olumlu – olumsuz geri bildirimlerle destekleyen bir yapısı vardır. İnsanları hedefe doğru harekete geçirir. Hemen her türlü iş ortamında olumlu sonuç verir ama özellikle başıboş bırakılmış organizasyonlarda etkindir; toparlayıcı bir etkisi vardır. Sonuç odaklılık gerektiren işlerde, ne olursa olsun sonuç getirmeye önem vermesi dolayısıyla etkin rol oynar. Bazen çalışanların tepesinde olması ve ekip çalışmasında eşitlik ilkesi tanımaması sebebiyle özellikle daha kıdemli çalışanlarda gerginlik yaratabilir.

Çalışma biçimi: İnsanları belli bir vizyon doğrultusunda yönlendirme.

Favori cümlesi: ”Benimle gelin”.

Duygusal yetkinlik: Kendine güven, empati, değişim öncülüğü.

En çok işe yaradığı durumlar: Değişim için yeni bir vizyona gerek duyulduğunda veya yol göstericiye ihtiyaç duyulduğunda etkili.

İletişimci

Maksimum iletişim ve bilgi aktarımı ister. Çalışanlar arasında memnuniyet sağlaması, uyumlu çalışmaya önem vermesi ve genellikle pozitif geribildirimlerde bulunması, organizasyonda sıcak ve samimi ilişkilerin kurulmasına olanak tanır. Olumsuz etkilerini ortadan kaldırmanın en iyi yolu, iletişimci lider tipi özelliklerini otoriter lider stili ile birleştirmektir.

Çalışma biçimi: Uyum ve duygusal bağları sağlamlaştırma.

Favori cümlesi: ”Önce insan”.

Duygusal yetkinlik: Empati, ilişki kurma, iletişim.

En çok işe yaradığı durumlar: Ekip içinde çatlakları onarmak gerektiğinde veya stresli durumlarda insanları

motive ederler.

Demokratik

Çalışanları ile zaman geçirerek, onların fikir ve onayını alarak, kendisine duyulan güven, saygı ve sadakati geliştirir. Karar verme aşamalarında herkesin fikrine ve rehberliğine değer verir. Karar öncesi ekibinin onayını ve düşüncelerini alır, sorumluluğu ekip içerisinde dağıtır. Ancak kritik dönemlerde tek başına hızlı karar almayı tercih etmediği için çalışanları kendilerini lidersiz bırakılmış hissedebilirler.

Çalışma biçimi: Katılımı teşvik.

Favori cümlesi: ”Sen ne düşünüyorsun?”

Duygusal yetkinlik: Dayanışma, takım liderliği, iletişim.

En çok işe yaradığı durumlar: Çalışanların oy birliğini sağlamak veya onların fikirlerini öğrenmekte etkili.

Öğretici

Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmada başarılı, onları uzun vadeli hedeflere yönelten ve en uygun görevleri seçen lider tipi. Ana motivasyonu çalışanlarının uzun vadeli eğitimleridir. Bu stil büyük başarılar getirmesine rağmen nadiren kullanılır. Çünkü günümüz liderleri yoğun çalışma tempoları içerisinde çalışanlarına bu tarz zamanlar ayıramıyor. Bu liderlik tipi kendi zayıflıklarının bilincinde olan ve gelişime, öğrenmeye açık çalışanların yer aldığı organizasyonlarda etkilidir.

Çalışma biçimi: Gelecek için insan eğitme.

Favori cümlesi: ”Bunu dene”

Duygusal Yetkinlik: Başkalarını geliştirme, empati, kendini tanıma.

En çok işe yaradığı durumlar: Çalışanların performanslarını artırmalarında veya onların uzun vadede güçlü yanlarını geliştirmelerinde etkili.

Türkiye”de en çok zorlayıcı lider var

Babaerkil aile yapısı ve bürokrasinin hakim olduğu Türkiye”de en çok zorlayıcı ve otoriter yöneticilerin görüldüğünü belirten Heidrick & Struggles Yönetici Ortağı Ayşegül Dicle Aydın, bunları belirleyici lider tipinin izlediğini söylüyor. Dünyada ”başarısız” kabul edilen zorlayıcı tipin ancak krizde başarılı olduğunu vurgulayan Aydın, ekip motive edilmediği ve insan yetiştirilmediği için yapının çöktüğünü belirterek “Otoriterler, değişim döneminin kolay aşılmasını sağlarlar. Belirleyiciler, yüksek performans standartları belirlerler. Ekibin motivasyonu yüksek olur ama bu tip liderler sabırsız olur. Bu tip liderlerle çalışmak zordur ama tarzlarına alışanlar, onların iyi birer öğretmen olduklarını görür ve uzun süre onunla çalışırlar”diyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir