HAVACILIK YÖNETİCİSİ NEDİR

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

 

 

 TANIM 

Hava ulaştırma araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı operasyon ve işlemlerinin planlaması, tasarımı, havalimanları ve terminallerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi ile yolcuların azami emniyetli/güvenli ve rahat bir biçimde seyahat etmeleri konularında çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

 Havacılık Yöneticileri havayolu şirketleri, havalimanları veya havacılık alanında faaliyet gösteren işletmelerde (yer hizmetleri, terminal işletmeleri, uçak bakım onarım kuruluşları, hava taksi işletmeleri, uçak üreticileri, vb.) çalışırlar. Havacılık işletmelerinde günlük operasyonları yürütür veya fonksiyonel departmanları yönetirler. Bu kapsamda;

 • Finansal kaynak, ekipman, insan gücü ve hava ulaştırma araçlarının en verimli şekilde kullanılması için yönetim ve operasyon planını hazırlar,
 • Filo ve uçuş rotasının belirler,
 • Uçak, yük, yolcu hareketlerinin frekans, tarife, bağlantı, filo ve ekip ataması ve organizasyonun gerçekleştirir,
 • Bilet fiyatlandırma gelir yönetimi, satış ve dağıtımının planlanmasını yapar,
 • Havalimanlarında emniyetli ve efektif operasyonların gerçekleştirilmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar,
 • Havalimanı operasyonlarını koordine eder,
 • Uçuş ve bakım periyotlarını belirler,
 • Uçak rotasyon ve ekip organizasyonlarını hazırlar,
 • Planlanan operasyonların havacılık kural ve düzenlemelerine uygunluğunu denetlemesini gerçekleştirirler.

 

KULLANILAN ARAÇ,

GEREÇ VE EKİPMAN

–    Bilgisayar ve yan donanımlar,

 • Sektörel yazılımlar,
 • Ofis yazılımları,
 • Yönetim bilişim sistemleri,
 • Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.

  HAVACILIK YÖNETİCİSİ

 B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Havacılık Yöneticisi olmak isteyenlerin;

 • Sosyal bilimlere (İşletme, Ekonomi, Hukuk, İnsan Kaynakları, Pazarlama Bilgisayar Enformasyon Sistemleri vb.) ve havacılık teknik bilgilerine ilgi duyan,
 • Yabancı dil öğrenmeye ilgisi olan,
 • Dinleme ve anlama becerileri gelişmiş,
 • Doğru ve çabuk karar verebilen,
 • Sabırlı ve sakin,
 • Başkalarını etkileyebilen ve insanlarla etkili iletişim kurabilen,
 • İkna yeteneği gelişmiş,
 • İş birliğine açık,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • Dikkatli ve tedbirli,
 • Liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler olması gerekmektedir.

 

 

 

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Havacılık yöneticileri havalimanlarında ve havayolu işletmelerinde çalışırlar.

İşlerinin özelliklerine göre büro ortamında, masa başında oturarak mesleklerini icra edebilecekleri gibi gerektiğinde denetleme gibi faaliyetler için havalimanlarında açık alanlarda da çalışabilmektedir.

 

Çalışma şekli tam gün veya vardiyalı olabilmektedir. Çalışma ve dinlenme süreleri, ilgili mevzuat gereğince düzenlenmektedir.

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin, İşletme Fakülteleri, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri,  Havacılık ve Uzay Fakültelerinin ya da Sivil Havacılık Yüksekokullarının “Havacılık Yönetimi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Havacılık Yönetimi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir.

Havacılık Yönetimi Programı, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak, havaalanı planlaması, tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı yönetimi konularına odaklanan, mezunlarını havacılık yönetimi kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı ve yoğun bir ders programına sahiptir.

Programda; havacılık mevzuatı, havalimanı elemanları, havalimanı operasyonları ve yönetimi, genel ulaştırma bilgisi, havacılık tarihi, havayolu       yönetimi,  havayolu taşımacılığında işletme stratejileri, seyrüsefer sistemleri, havacılık hukuku, havacılık pazarlaması ve hizmet yönetimi, havacılık İngilizcesi, havacılıkta emniyet yönetimi, hava taşımacılık düzenlemeleri, temel işletme yönetimi, kurumsal finans, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi zorunlu yönetim ve havacılık dersleri verilmektedir.

Mezuniyet için 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak istihdam edilirler.  Başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer özel havayolu işletmeleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, Havalimanları, Terminal işletmeleri, hava ulaştırma yolcu ve yer hizmetleri, bakım onarım kuruluşları,  hava taksi işletmeleri, uçak üreticileri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ve diğer havacılık kuruluşları.

Bunun yanında bölüm mezunları kendi işlerini de kurabilirler. Ancak; bu yüksek miktarda finansal kaynak gerekmektedir.

 F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler.

Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları kurumun statüsüne göre ücret alırlar. Ayrıca kamu için belirlenen zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.

Özel işyerinde çalışanlar ise, çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve konumuna göre değişik ücret almaktadırlar.

 HAVACILIK YÖNETİCİSİ

 G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek elemanlarından üniversitede görev yapanlar, araştırma görevlisi, doktor, yardımcısı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanlar alabilirler. Ayrıca; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çeşitli projelerde ve endüstriyel faaliyetlerde görev alarak çeşitli pozisyonlarda çalışırlar.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Yüksek lisans, doktora ve sertifika programları ile meslekte uzmanlaşabilirler. Ayrıca meslekte uzmanlaşmayı sağlayacak hizmet içi eğitim, seminerler ve kurslar olduğu gibi IATA (International Air Transport Assocition-Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), ACI (Airports Council International- Uluslararası Havalimanları Konseyi)  gibi uluslararası sivil havacılık organizasyonlarının sektör için düzenlediği eğitimler bulunmaktadır. Diploma sonrası yüksek  lisans ve/veya kısa dönemli mesleki eğitim içim kurslar  düzenleyen yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler de  bulunmaktadır.

BENZER MESLEKLER

– Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi

– İşletme Yöneticisi

HAVACILIK YÖNETİCİSİ

H- EK BİLGİLER

Hava taşımacılığının önemi, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hava taşımacılığı, son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektörün gelişimine paralel olarak istihdam olanakları da hızlı artmaktadır. Havacılık sektörünün önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde iki kat büyüyeceği sektörün önde gelen kuruluşları tarafından öngörülmektedir. Bu da istihdamın iki katına çıkabileceği sonucunu ortaya koymaktadır.

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I-KAYNAKÇA

 – Meslek elemanları,

– Meslek öğretim elemanları,

– Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,

– SHGM web sitesi http://web.shgm.gov.tr/tr

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları.

– Türkiye İş Kurumu web sayfası http:/ww.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir