HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

Hidrojeoloji mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yer altı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar, baraj ve regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik önlemler alınmasını sağlar. İstenen miktar ve kalitede yer altı suyunun sağlanması, yer altı suyu kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yer altı suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi için çalışmalarda bulunur.

Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyen bir kimsenin, başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması, meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması gerekmektedir.

Hidrojeoloji mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
Hidrojeoloji mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerinin “Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir