İMALAT MÜHENDİSİ

İMALAT MÜHENDİSİ
İmalat dünyasında son 20-30 yılda önemli değişimler yaşanmaktadır. Ürün çeşitleri artmakta, imalatta kullanılan malzemeler çeşitlenmekte, tüketicilerin kalite ve güvenilirlik beklentileri yükselmektedir. Ayrıca aynı mamul için tüketicilere farklı alternatifler sunulduğundan tıpa tıp benzer ürünlerin imal sayısı azalmaktadır. Bu gelişmeler imalat yöntemlerini ve sistemlerini etkilemekte, seçilen malzemeyi, beklenilen kalitede, kabul edilebilir fiyat ve gerekli zaman içinde işlemden geçirebilen uygun imalat işlem, sistem ve süreçlerinin ortaya konulmasını gerektirmektedir. İmalat mühendisleri genelde işlem ve süreç tasarımı ile uğraşırlar. Bu amaçla takımlar, imalat süreçleri, makine ve ekipman, kontrol stratejileri geliştirerek bu imkan ve sistemleri entegre ederek rekabet edebilir maliyette ve belirli bir kaliteye sahip ürünler elde etmeye çalışırlar.

İmalat mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneği olan, sayısal düşünme yeteneğine sahip, bir işi planlayabilen ve uygulamaya geçirebilen, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık ve gelişmeleri takip edebilen, zamanı iyi kullanan kimseler olmaları gerekir.

Günümüz Türkiye’sinde imalat sektörünün istenen düzeye ulaşabilmesi için birçok sektörde bu süreçleri tasarlayabilecek ve uygulayabilecek imalat mühendislerine ihtiyaç vardır. İmalat mühendisleri imalat sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. İmalat mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir veya kısa bir çalışma döneminden sonra yönetim kademelerine aday olmaktadırlar.

Mesleğin eğitimi üniversitelerin mühendislik fakültelerinin, ”İmalat Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir