Rehberiniz-İngilizcenin anavatanı anadolu mu?

iyimeslek.com ailesi olarak “İngilizcenin anavatanı anadolu mu?” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
İngilizcenin anavatanı anadolu mu?

Dil bilimcilerin yüzlerce yıldır üzerinde uzlaşamadığı ‘dillerin kökenleri’ tartışması ABD’de yayınlanan saygın bilim dergisi Science’ın son sayısında çıkan bir araştırmayla yeni bir boyut kazandı. Yeni Zelanda’da Auckland Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırma dillerin kaynağının Anadolu toprakları olduğu tezini istatistiksel olarak ispatladı.

Araştırma İngilizce, Almanca, Farsça, Rusça, Urduca, Latince, Antik Yunan dili, Lehçe gibi birçok farklı lisanı himayesinde barındıran Hint Avrupa dillerinin kökeninin tek bir dil olduğunu, bu dilin de Anadolu topraklarında Çorum, Antalya, Burdur, Muğla çevresinde dünyada ilk kez yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başlayan atalarımız tarafından kullanılan dil olduğunu ileri sürdü. Tarımın yayılmasıyla birlikte tarımla uğraşan çiftçiler dillerini de gittikleri bölgelere taşıdı. Burada diller zaman içinde değişime uğrasa da benzerlikler varlığını korudu. Örneğin İngilizce’de ‘mother’ olan anne kelimesi, Almanca’da ‘mutter’, Rusça’da ‘mat’, Farsça’da ‘matar’, Lehçe’de ‘matka’, Latince’de ‘mater’ olarak kullanılmaya devam etti. Oysa ki bu kelimelerin tümünün kökeninde Anadolu’da o dönemde anne anlamında kullanılan ‘mehter’ kelimesi vardı.

Güneş Dil Teorisi’ni kanıtlıyor mu?

‘Anadolu kesişme noktası’

“Hint-Avrupa dilleri iki önemli kolda birleşiyor. Biri Hintçe ve beraberindeki Sanskritçe. Diğeri ise Avrupa dil grupları dediğimiz İngilizce, Almanca ve Latin dillerini barındıran grup. Her iki noktanın da kesiştiği yer Anadolu toprakları. Yaklaşık 10 bin yıl önce avcılık, toplayıcılık dönemi kalıntısı olarak bu dillerin Anadolu’dan Avrupa’ya yayıldığı veya kesiştiği tahmin ediliyor. Türkçe 1071 tarihinden önce de Anadolu’da konuşuluyordu. Biz 1071’den önce de Anadolu topraklarında yaşıyorduk.”

‘İki tez ile gündeme geldi’

“Avrupa dillerinin çıkış noktasının Anadolu olduğuna dair ilk tez 1984 yılında Londra Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayla gündeme geldi. C.Renfrew 1988’de ‘Arkeoloji ve Dil: Hint-Avrupalıların Kökeni Bilmecesi’ başlıklı kitabını yayınladı. Avrupalılar’ın kökeni ve nüfus hareketlerini etkileyen en önemli unsurun tarım olduğunu ortaya koydu. Benzer bir tez de 1988 yılında Gürcü bilimadamları T. Gamkrelidze ve V.İvanov tarafından gündeme getirildi. Hint Avrupa Dillerinin Karşılaştırmalı Fonetiği Araştırması’nı yayınladılar. Araştırmaya göre Hint-Avrupa ses gruplarının temel dağılım tablosu Anadolu’yu gösteriyordu. Araştırmalar dil konusunu inceleyen bilim insanları tarafından kabul gördü. Yeni Zelandalılar’ın temel dayanağı ve çıkış noktası iki tezdir.”

Kaynak: http://Vatan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir