İŞLETME ENFORMATİĞİ UZMANI NE İŞ YAPAR?

 

İŞLETME ENFORMATİĞİ UZMANI TANIMI

Bilişim sistemleri teknolojileri ile işletme yöntemleri çerçevesinde, şirket koşullarını gelişim süreci içerisinde değerlendirerek en uygun sistemi tasarlayıp, değerlendiren, denetleyen, kurumların ve yöneticilerin ihtiyaçlarına uygun teknoloji stratejileri ve sistem çözümleri üretebilen kişidir.

A- GÖREVLER

– Firmanın yazılım ihtiyaçlarının analiz ve dokümantasyonunu yapar,
– Firmanın işgücü, makine, malzeme gibi kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi için uygun kurumsal kaynak planlama (ERP) programının seçimini yapar,
– ERP programının uygulanmasında rol oynar,
– Firma ihtiyaçları doğrultusunda tasarımları yapar,
– Tüm lojistik ve finansal süreçlerin detaylı tasarımını yapar,
– Süreç testlerini yapar,
– İşletmeye yönelik sorunları enformasyon ve iletişim teknikleri açısından değerlendirebilip etkin çözümler üretir,
– Fabrika düzeninin ergonomisinin sağlanmasında üretim bölümüne yardımcı olur,
– İşletmenin tedarikçilerle ve müşterilerle olan iş akışlarını düzenler,
– Yazılımı kullanan firma çalışanları ile yazılımı geliştiren servis arasında iletişimi sağlar.

KULLANILAN, ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN

– Bilgisayar,
– Bilgisayar programları,
– Her türlü iletişim cihazları.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

İşletme enformatiği uzmanı olmak isteyenlerin;
– Bilgisayar ile çalışmayı seven,
– Dikkatli,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Başkalarını etkileyebilecek ölçüde sözlü ifade yeteneğine ve
başkalarını anlama (empati) yeteneğine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Problem çözme ve matematiksel kavramlar ile düşünebilme
yeteneğine sahip,
– Analitik düşünme yeteneğine sahip,
– Yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerine sahip olan,
– Bilgisayar odaklı yeni teknolojileri yakından takip edebilen,
– Pratik çözümler üretme yeteneğine sahip,
– Ayrıntıya önem veren,
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen
– Yabancı dil öğrenmeye ilgi duyan kimseler olmaları
gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları genellikle kapalı alanlar olup iş gereği şehir içi ya da şehirlerarası seyahat etmeleri gerekebilir. Genellikle tam gün çalışırlar. Eğitimleri süresince kısmi süreli de çalışabilirler. Bilgisayar karşısında uzun süre çalışıldığı için sırt, boyun, bel ve görme ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirler. Çalıştıkları kurum içerisinde yazılım personelleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar ile iletişim halindedirler.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler ya da İşletme Fakültelerinin İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde verilir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İşletme Enformatiği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Teorik olarak işletme, muhasebe, finans, istatistik, matematik ve bilgisayar bilimleri dersleri verilmektedir.
– Enformasyon sistemleri ile bağlantılı olarak veri tabanı, yazılım, donanım bilgi ve uygulama yöntemleri, programlamanın temelleri, yazılım geliştirme, ileri düzeyde matematik ve sayısal yöntemler, nesne yönelimli programlama, bilgisayar mimarisi, ağ merkezli programlamaya yönelik teorik ve pratik dersler verilmektedir.
– Kurumsal kaynak planlama (ERP) programlarını uygulamalı ders olarak laboratuvarlarında yürüten üniversiteler mevcuttur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenlere İşletme Enformatiği lisans diploması verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletme Enformatiği Uzmanları bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki sektör şirketlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, bankacılık, inşaat, turizm gibi farklı sektör şirketlerinde çalışabilirler.
Mezunlar dilerlerse elektronik işletmecilik, elektronik ticaret ve mobil ticaret alanlarına da yönelebilirler. Bağımsız ya da takım halinde çalışarak, kurumların ve yöneticilerin ihtiyaçlarına uygun teknoloji stratejileri ve sistem çözümleri meydana getirebilirler.
Türkiye’de mevcut işleyen sistemin geliştirilmesi ve maksimum performans elde edilmesi kapsamında işverenlerce çok fazla yatırım yapılmaması bu meslek grubundaki adaylara İşletme Enformatiği Uzmanı mesleğinde iş bulma olanağını azaltmıştır. Günümüzde gelişme evresinde olan bu bilinç ilerleyen yıllarda olgunlaştıkça bu meslek mensubu kişilerin bu meslekte iş bulma olanakları daha fazla olacaktır. İşletme Enformatiği Bölümü mezunları daha çok benzer meslekler kısmında yer alan meslek kollarında çalışmaktadırlar.
Veri tabanı yöneticiliği, veri madenciliği, big data olarak adlandırılan günümüzün popüler konularından biri olan büyük verilerin işlenmesi gibi doğrudan verilerle ilgilenen işler yapabilir. Ayrıca, bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü de dahil olmak üzere pek sektörde cazip iş bulma olanaklarına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanları vardır.

EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücretin net 1,5 katı civarında olur, çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmaktadır. Asgari ücretin 10 katına kadar çıkabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
İşletme enformatiği uzmanları oldukça fazla sayıda kariyer olanağına sahiptir. Bu olanak zenginliğinin iki temel nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, bilişim ve iletişim teknolojileri bilgisinin yanı sıra elde edilen işletme yönetimi bilgisidir. İşletme yönetimi bilgisi, bir yandan bilişim ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimlilik artışı için nasıl kullanılabileceğinin öngörülmesini sağlarken; diğer yandan işletmelerin bilişim ve iletişim kaynaklarının yönetimi (bu kaynakların planlanması, bütçelenmesi, edinimi, örgütlenmesi ve denetimi) konularında da yetkinlik kazandırmaktadır. İkinci neden ise, işletme enformatiği eğitiminin, analitik ve eleştirel düşünce yeteneğine ek olarak kazandırmış olduğu bireyler arası iletişim, sunum ve ikna, takım çalışması, göreve ve hedefe odaklılık, zaman yönetimi gibi yumuşak becerilerin gelişmesidir. Bu beceriler, iş yaşamında hemen her beyaz yakalı çalışanda özellikle de profesyonel çalışanlarda aranan, hem iş bulmada, hem de terfilerde göz önüne alınan önemli niteliklerdir.
Kariyer olanakları arasında başlıca şunlar bulunmaktadır:
Sistem analistliği ve mimarlığı;
-Bilişim ve iletişim projelerinde takım liderliği ve proje yöneticiliği;
-Bilişim ve iletişim hizmetleri konusunda danışmanlık ve eğitimcilik;
-Bilişim ve iletişim hizmetlerinin teknik, yasal ve güvenlik denetimleri;
-Bilişim ve iletişim şirketlerinin ya da birimlerinin yönetimi (planlama, kaynak edinme; örgütleme, önderlik ve denetim);
-Bilişim ve iletişim alanında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) uzmanlığı ve yöneticiliği;
-Bilişim ve iletişim hizmetlerinin kurumlara ve bireylere pazarlanması ve satışı;
-Elektronik ve mobil ticaret uygulamalarının geliştirilmesi, şirketleşmesi ve yönetimi;
-Giriş düzeyi ya da orta düzey yazılım uzmanlığı;
-İşletme, işletme enformatiği, yönetim bilişim sistemleri ya da bilgisayar bilimleri alanlarında akademisyenlik.
İşletme enformatiği uzmanları özel sektör ve kamudaki iş imkânlarının yanında kendi işlerini de kurabilirler. Özellikle elektronik işletmecilik, e-ticaret ve mobil ticaret üzerine yazılımlar ve iş süreçleri geliştirebilir.
BENZER MESLEKLER
– Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
– Kurumsal Kaynak Planlama programları danışmanı
– İşletme Bilişim Sistemleri Uzmanı
– Bilgi Teknolojileri Yönetimi Uzmanı
– İş Analisti
– Proje Yöneticisi
– Sistem Yöneticisi
– Ürün Yönetimi ve Pazarlama Sorumlusu
– Yazılım mimarı
– Bilişim Güvenliği Denetçisi

H. EK BİLGİLER

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– Meslek Elemanları
– Üniversite öğretim üyeleri
– Şirket yöneticileri
– www.tr.wikipedia.org/ internet sitesi
– www.bilgi.edu.tr/ internet sitesi
– www.halic.edu.tr/ internet sitesi
– www.marmara.edu.tr/ internet sitesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir