Acil Hemşiresi ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Acil Hemşiresi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: HEMŞİRELİK VE EBELİK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
:
Sağlık kuruluşunun acil servisine gelen teşhis konmamış ve acil girişime ihtiyacı olan her yaştaki hasta/yaralı kişilere gerekli sağlık hizmetini ve hemşirelik bakımını etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.

:

Acil Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt etmek,
Hastanın primer tanılaması için uygun radyografik ve laboratuvar tetkiklerini istemek , laboratuar örnekleri almak ve göndermek,
Yaşamı tehdit edici gerçek ve olası sorunları belirlemek için seri şekilde tanılama yapmak, hastanın durumundaki değişiklikleri saptama yönünden düzenli aralıklarla tekrarlamak
Primer tanılama; Hava yolunu açma, yeterli ventilasyon ve perfüzyonu sağlama, kısa nörolojik bakı ile bilinç durumunun değerlendirilmesi ve hastanın elbiselerinin soyulması işlerini yapmak, hastanın üzerinden çıkan giysi,takı vb. kayda geçirildikten sonra saklamak ve ilgililere teslim etmek
Primer değerlendirme sonucu hastaları acil-önemli-acil olmayan şeklinde sınıflandırmak ve hasta kabul formuna yazmak
Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirmek,yaşam bulguları en çok 4 saatte bir veya daha sık aralıklarla almak,
Triyaj yapmada bilgi sahibi olmak,
Hasta bakım planı hazırlamak
Tedavi içeriği ve şekli yazılı hekim istemine göre uygulamak,
Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurmak
Enfeksiyon kontrolü ve çevre güvenliğini sağlamak
Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek
Hasta acil birime girdiği andan, taburcu oluncaya yada başka bir kliniğe/kuruma nakledilinceye kadar yapılan her türlü işlem doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirterek yazmak, n) Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlamak
Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlamak,a) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Acil Hemşiresi olabilir,
Acil Hemşiresi mesleğinin zorlukları,
Acil Hemşiresi nerelerde çalışabilir,
Acil Hemşiresi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Acil Hemşiresi nedir,
Acil Hemşiresi ne iş yapar,
Acil Hemşiresi nasıl olunur,
Acil Hemşiresi maaşı,
Acil Hemşiresi çalışma koşulları,
Acil Hemşiresi meslek tanımı,
Acil Hemşiresi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Acil Hemşiresi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Abone Kabul Memuru (su) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Acil Tıp Teknisyeni ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir