Başeczacı ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Başeczacı

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: ŞİRKET MÜDÜRLERİ
: DİĞER BÖLÜM MÜDÜRLERİ
: Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bölüm müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Çalıştığı yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumunda eczane personelinin sevk ve idaresini yapan ve eczanede olması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemenin taze ve kodekse uygun olarak bulundurulmasını sağlayan kişidir.

:

Başeczacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eczacıları, ecza depo memurlarını, eczane memur ve hizmetlilerini hizmetle ilgili hususlarda sevk ve idare etmek, görev bölümlerini yapmak, çalışmalarını izlemek ve kontrol etmek,
Eczanede bulundurulması gereken ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların taze ve kodekse uygun olmasını sağlamak,
Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaç, alet ve malzemelerin muhafazası ve usulü dairesinde sarf edilmesini sağlamak, d) Depoya giren çıkan ilaçların ilgili personel tarafından gelir gider defterleri ile depo defterine düzenli olarak işlenmesini sağlamak
Eczaneden servis ve laboratuarlara günlük olarak çıkacak ilaçların umumi konsomasyonunu yaptırmak, gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hanesine işlenmesini sağlamak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] İlaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesini, her ilacın üzerine kodeksteki ismiyle pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler konulmasını, şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla ışıktan muhafazası gereken maddelerin Türk Kodeksine göre tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasını sağlamak,
Uyuşturucu maddelerin gelir ve giderlerinin Bakanlıkça hazırlanmış deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin sarf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılmasını ve her ay sonunda bu defterin baştabibe onaylatılmasını sağlamak,
Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malzemenin, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yok etme ve kayıttan düşme işlemlerini yapmak
Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarmak,
Eczanede imal edilen ilaçların standartlara uygun olmasını ve ilgili bütün kayıtların tutulmasını sağlamak, eczane laboratuarında çalışanlara gerektiğinde yardım etmek, uyarılarda bulunmak
Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında belirlemek, sağlanması için hazırlayacağı listeleri baştabibe vermek, l) Düzenlediği ihtiyaç listelerinin fenni şartlarını saptamak ve alınan ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki niteliklere uygun olup olmadığını tayin ettirmek ve gereğinde her çeşit analizlerini yaptırmak, m) Her mali yıl sonunda eczane ve depodaki malzeme ve ilaçların envanterini çıkarttırmak, n) Tıbbi cihaz, alet, ilaç, sıhhi malzeme ve kimyevi maddeler ile demirbaş eşyanın bakım, muhafaza ve sarfından sorumlu olmak
Kurum personeline ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait reçeteleri yapan anlaşmalı eczanelerin getirdiği reçete ve faturaların kontrolünü yapmak/yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Başeczacı olabilir,
Başeczacı mesleğinin zorlukları,
Başeczacı nerelerde çalışabilir,
Başeczacı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Başeczacı nedir,
Başeczacı ne iş yapar,
Başeczacı nasıl olunur,
Başeczacı maaşı,
Başeczacı çalışma koşulları,
Başeczacı meslek tanımı,
Başeczacı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Başeczacı ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Baş Perukacı(Sahne ve Stüdyo) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Başhekim ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir