Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (eğitim bilimleri)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora
:
Yüksek öğretim kurumlarında, Beden Eğitimi ve sporun, bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi üzerindeki etkilerinin, spor bilimleri ile bağlantılı bilim dalları çerçevesinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla araştırılması, sağlık, performans ve rekreatif yönelimli uygulama biçimlerinin ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi, ilk ve orta öğretimde görev yapacak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarına gerekli olan alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisinin kazandırılması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Beden eğitiminin pedagojik, fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, tarihsel, felsefi temelleri üzerine araştırmalar yapmak,
Spor yoluyla boş zaman değerlendirme biçimleri ve etkinlikleri hakkında incelemeler yapmak,
Spor sakatlıklarının oluşumu ve rehabilitasyonu konusunda araştırma ve çalışmalar yürütmek
Farklı engelli türlerine göre beden eğitimi ve spor aktiviteleri etkinliklerini ve uygulama ilkelerini belirlemek
Değişik yaş ve cinsiyetlere göre uygun hareket programları geliştirmek
Beden eğitimi ve sporun insan organizması ve üzerindeki fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etkilerini incelemek,
Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak, i) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak
Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek
Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek
İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek
Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak
Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek
Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi olabilir,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi mesleğinin zorlukları,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi nerelerde çalışabilir,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi nedir,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi ne iş yapar,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi nasıl olunur,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi maaşı,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi çalışma koşulları,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi meslek tanımı,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Beden Eğitimi Öğretmeni (Orta Öğretim) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Beden İşçisi (Genel) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir