Döküm Öğretmeni (Orta Öğretim) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

DÖKÜM ÖĞRETMENİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
DÖKÜM ÖĞRETMENİ

 


 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, döküm meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


 
Döküm meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Döküm öğretmeni, bu program çerçevesinde;
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
–        Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
–        Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,  
–        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
–        Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar  yazılımları, CD vb.), çeşitli makine parçaları modelleri, kurutma fırını, ergitme ocakları, sıcaklık ölçüm cihazları vb.
 

 


 
Döküm öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
–        Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilecek yapıda,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Döküm öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini  genellikle ayakta yürütür. Atölyede, çalışma ortamı, sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü ve tozludur.
 
 

 


 
Döküm öğretmenleri;
–        Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında döküm, izabe, metalurji, heykel bölümlerinin dökümle ilgili derslerini verirler.
–        Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.
–        Kendi işyerlerini açabilirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakültelerinin “Döküm Öğretmenliği” programında verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra Döküm Teknolojisi, Döküm Teknikleri, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Makine Elemanları, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Döküm Hataları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metotları gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
–        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–        Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar,  teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
Atölye şefliği, laboratuar şefliği, bölüm şefliği, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. 
Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanlarında mühendislik diploması da alabilirler.
BENZER MESLEKLER:  Kalıp öğretmenliği, model öğretmenliği.
 
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Personel  Genel Müdürlüğü,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
–        Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: iskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , eğitim , döküm , meslek , öğretmeni , öğretim , çalışma , yapar , alanı , olmaları , müdürlüğü , bakanlığı , mesleğin , milli eğitim bakanlığı , şefliği , izler , hangi ,         milli eğitim , bilgi , okul
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları DÖKÜM ÖĞRETMENİ olabilir,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ nedir,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ maaşı,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
DÖKÜM ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

DÖKÜM ÖĞRETMENİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Döküm Modelci ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Döküm Öğretmeni (Orta Öğretim) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir