DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

 

   
Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir.

 

          
 
Kayıtlı bilginin üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden   biçimlenmesine, yorumlanmasına, yayınlanmasına ve iletilmesine yönelik hizmetleri yürütmek,  yönlendirmek amacıyla;
–  Bilginin kimliğini oluşturur (ne içerdiği, nerede olduğu ve nasıl      ulaşılabileceği)
–        Bilgileri konularına göre sınıflar, korur,
–        Kütüphaneye veya bilgi merkezine gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları bilgiyi veya dokümanı bulmalarına yardımcı olur,
–        Dışarıya ödünç kitap, kaset veya disket verme hizmetlerini yürütür,
–        Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ve dokümanları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,
–        Kıymetli dokümanların korunması için önlem alır,
–        Bilgi merkezi veya kütüphanedeki dokümanların sayımını yapar,
–        Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
–        Abone olunan süreli yayınları izler,
–        Yeni yayınları izleyerek bilgi merkezine kazandırmaya çalışır.
 
KULLANILAN ALET       VE MALZEMELER
–        Bilgisayar
–        Kitap
–        Televizyon
–        Ses kaseti
–        Video-video kaset
–        Mikrofiş okuma cihazları
–        Katalog fişleri ve kartlar
–        Fotokopi makinesi
–        Mikrofiş okuma cihazları
–        Mikrofilm makineleri
 

 


 
Dokümantasyon ve enformasyon elemanı  olmak isteyenlerin,
–         Normalin üstünde sözel yeteneğe sahip,
–         Okumayı seven,
–         Analitik düşünebilen (metinler arasındaki bağlantıları kolayca kurabilen)
–         Dikkatli, ayrıntı ile uğraşmak ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan,
–         İnsanlarla iyi ilişki kurabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.  
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Dokümantasyon ve enformasyon elemanları kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda çalışırlar. Çalışırken hem malzeme (bilgisayar, kitap, disket) hem veriler (kitapların veya bilgi içeren kaynakların numaraları),  hem de insanlarla ilgilidirler.
 

 


 
–        20. yüzyılın başında meydana gelen yayın patlaması ve hızla artan bilgi üretimi ile birlikte bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan ihtiyaç da artmıştır.
–        Bilgi kaynaklarının basılı formdan her türlü medyaya kadar çeşitlilik göstermesi, özellikle belirtilen alanlarla ilgili araştırmacılar için bilgi kaynağından çok doğrudan kaynağın içerdiği bilgiye erişimi daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle günümüzde yurt içinde ve yurt dışında üretilen her türlü bilginin derlenerek bilgi merkezlerinde kullanıma sunulmasını gerektirmektedir.
–        Bu nedenle bilgiye ulaşmanın çok önemli olduğu günümüz dünyasında bu meslek alanında yetişmiş olan kişilere olan ihtiyaç da artmıştır.
–        Bu mesleğe sahip olanların kütüphanelerde, ( milli kütüphane, halk kütüphanesi, üniversite ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler) arşivlerde dokümantasyon ve bilgi merkezlerinde çalışma imkanları vardır.
 

 

             
 
Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Dokümantasyon ve Enformasyon” bölümünde verilmekte iken,  bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle,   D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Dokümantasyon ve Enformasyon” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek eğitimine girebilmek için,
 
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–         Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Kütüphanecilik veya Dokümantasyon ve Enformasyon ” lisans programı için yeterli “sözel (SÖZ-2)” puan almak
–         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Kütüphanecilik veya Dokümantasyon- Enformasyon ”  lisans programı ile ilgili  bir programı tercih etmek.
 
Liselerin Sosyal Bilimler dil-edebiyat alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.80 ile çarpılarak ÖSS-SÖZ-2 puanlarına eklenir. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.
 
Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olanların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.30 ile çarpıldığından, bu durumdaki adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
 

 

 
 
Eğitim süresi 4 yıldır. Ankara ve Hacettepe Üniversitesinde Kütüphanecilik bölümüne bağlı olarak 3 yıl eğitim verilir. 4. yılda dokümantasyon ve enformasyon bölümünün dersleri verilmektedir. 
 
Eğitimin 1. yılında; Bilgi ve belge bilimine giriş, bilgi kayıt ortamları ve yönetimi, bilgisayara giriş, bilginin organizasyonu, danışma kaynakları,
 
2. yılında; Bilginin organizasyonu, bilgi erişim, işletim sistemleri ve ofis programları, bilgi hizmetleri,
 
3. yılında; Bilginin organizasyonu, araştırma yöntemleri, veri tabanları,sistem analizi, sosyal ve insani bilimlerde bilgiye erişim,
 
4. yılında dokümantasyon ve enformasyon ile ilgili dersler; bilgisayarda işletim sistemleri ve grafik tabanlı işletim, Bilginin organizasyonu, dizinleme ve öz çıkarma teknikleri, bilgi ağları, halkla ilişkiler ve bilgi pazarlama, dizinleme ve öz çıkarma teknikleri, linguistik gibi zorunlu dersler alırlar.
 
Son yılda süreli yayınlar, kütüphane otomasyonu, yönetim bilişim sistemleri, kütüphane yönetimi, danışma kaynakları ve kütüphane otomasyonu ile ilgili seçmeli dersler alırlar.
 

 


 
–        Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 
–        Kamu kuruluşlarında çalışanların ise, çalışma süresinin ve tecrübesinin artmasına bağlı olarak müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.  
BENZER MESLEKLER
–         Kütüphaneci,
–         Arşivci.
 
BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU
 
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler. 
 
–        Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına göre değişmek,
–        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen genel idari hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.
 
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: iskur


Kaynak: İşkur
        , bilgi ,          , meslek , dokümantasyon , bilginin , enformasyon , bilgiye , merkezi , programı , eğitim , kütüphane , lisans , organizasyonu , yılında , danışma , alırlar , kurumu , dersler , kamu
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI olabilir,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI mesleğinin zorlukları,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI nerelerde çalışabilir,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI nedir,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI ne iş yapar,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI nasıl olunur,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI maaşı,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI çalışma koşulları,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI meslek tanımı,
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Dolgu Makinesi Operatörü ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir