Ekonomist (Uzman) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

EKONOMİST ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
EKONOMİST

 


 
Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.
 

 


 
Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar.
–         Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak kârı hesaplayarak fiyatını belirler,
–         İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler,
–         Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler,
–         Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir,
–         Enflasyon, kâr oranları, istihdam ve  enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–         Çeşitli konularda yazılmış kitap, dergi, istatistiki bilgileri içeren kaynak yayınlar,
–         Çeşitli büro malzemeleri,
–         Faaliyet alanına giren konularda kullanılan çeşitli evrak ve belgeler,
–         Bilgisayar.
 

 


 
Ekonomist olmak isteyenlerin;
–         Üst düzeyde genel akademik yeteneğe,
–         Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
–         Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
–         Araştırma ve incelemeye meraklı,
–         İletişim ve işbirliğine açık
kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci, maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda “Uzman” olarak, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.
 

 


 
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisat fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve siyasal bilgiler fakültelerinin “İktisat” veya “Ekonomi” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu alanda öğrenim görebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puanı almak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler; İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Genel Muhasebe, İktisadi Sistemler, Çalışma Ekonomisi, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstatistik, Tarım Ekonomisi, İktisadi Büyüme Teorileri, Sanayi Ekonomisi, İşletme, Para Politikası, Ekonometri, Türkiye İktisat Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Maliye Politikası, Devlet Bütçesi, Uluslararası İktisat Politikası, Mali Analiz Teknikleri, Kamu Yönetimleri, Davranış Bilimleri, Türk Vergi Sistemi, Büyüme Teorileri, Türkiye’nin İdari Yapısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Konjonktür ve Tahmin, Yatırım Proje Değerlendirmesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Ekonomisi gibi mesleki konularda dersler almaktadırlar.
Ayrıca, Matematik, Toplumbilim, Hukuk, Yabancı Dil, Bilgisayar, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler de okutulmaktadır.
 

 


 
–         Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi  sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler master ve doktora    derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
–         Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.
BENZER MESLEKLER: Ekonometristlik, işletmecilik, işletme mühendisliği, maliyecilik, muhasebecilik, tarım ekonomistliği, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlamacılık.
 
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–         Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisini alabilirler.
–         Çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı olduğundan, bu meslek elemanlarının almış oldukları ücretler de değişiktir. Devlet memuru olarak çalışanlar, yasalarla belirlenen ücreti almaktadırlar. Özel sektörde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler.
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
         , eğitim , kamu , iktisat , iktisadi , türkiye , ekonomisi , meslek , kuruluşlarda , planlama , araştırma , devlet , öğrenim , insan , politikası , tarihi , mesleğin , şekilde , konularda , kurumu
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları EKONOMİST olabilir,
EKONOMİST mesleğinin zorlukları,
EKONOMİST nerelerde çalışabilir,
EKONOMİST mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
EKONOMİST nedir,
EKONOMİST ne iş yapar,
EKONOMİST nasıl olunur,
EKONOMİST maaşı,
EKONOMİST çalışma koşulları,
EKONOMİST meslek tanımı,
EKONOMİST görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

EKONOMİST ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Ekonomi ve Ticaret Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Ekonomist (Genel) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir