Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü)

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
: ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLARI
: Üst düzey devlet memurları (Emniyet)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
İlçe polis sorumluluk bölgelerindeki Emniyet birimlerinin verdiği hizmetler ile yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğünün, İlçe Belediye sınırları içindeki teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan nitelikli kişidir.

:

Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Personeli planlamak, görevlendirmek, sevk ve idare etmek, eğitmek ve performanslarını değerlendirmek,
Kamu düzeninin sağlanması hizmetlerinin ve bağlı birimlerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak, bunları izlemek, koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,
Suçun azaltılması, şehrin sosyal ve ekonomik sorunu çözüm bulması ve güvenlik hizmetlerinin daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi amacıyla; şehirdeki tüm idari, adli, siyasi, askeri, etnik, işçi, iş veren, spor çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve gerekli gördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilerle iyi ve yüksek düzeyli ilişkiler kurarak tarafların katılım ve desteğini sağlayıcı politikalar üretmek ve uygulamak
Doğal afet ve kriz durumlarında, halkta infial uyandıran olaylarda, etnik ve siyasal çalışmalarda, ani gelişen büyük toplumsal olay veya sosyal patlama durumlarında güvenlik hizmetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; kriz merkezi ile işbirliği çerçevesinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve şahıslar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayıcı harekat planlarının önceden belirlenerek uygulanabilir ve alternatifli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak
Alınması gereken tüm acil kararları almak ve başka emniyet birimleri olmak üzere ilgili birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlamak
Gerektiğinde personelinin, halkın veya ilgili grubun önünde veya medya aracılığı ile hitap ederek normale dönüşe katkı sağlamak,
Bu tür olaylardan gerekli derslerin alınması, eksikliklerin giderilmesi ve hataların tekrarlanmaması için tüm personeli kapsayan eğitim programları hazırlatmak ve uygulatmak,
Personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, onların aile ve sosyal yaşam standartlarının geliştirilmelerine imkan sağlayıcı düzenlemeler yapmak
Üst makamlarınca özel emir verildiği durumlarda veya gerekli görüldüğü durumlarda önemli soruşturma veya operasyonları yönetmek,
Halkın veya gerçek tüzel kişiliklerin yaptığı şikayetleri değerlendirmek/değerlendirilmesini sağlamak
Güvenlik hizmetlerinin sürekli gelişimi için bilimsel çalışmalar yaptırarak geliştirilen yöntem ve politikaları uygulamak, bu politikaların örnek olması ve yaygınlaştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Makamı ve diğer ilgili yerlere önermek
Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde hizmetin ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, seminer, görüşme, konferans, sempozyum, gezi, staj, personel değişimi gibi her türlü eğitim ve işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek
Göreve ilişkin mevzuatın geliştirilmesi için Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak
İlgili şahıs, kurum ve kamuoyuna yönelik gerekli bilgilendirmeleri yapmak
Hizmet alanı ile ilgili kayıt ve istatistiklerin tutulmasını sağlamak
Bütçenin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamak,q) İl düzeyinde Emniyet Genel Müdürlüğünü ve İl Emniyet Teşkilatını temsil etmek ve gerektiğinde belirtilen görevleri yardımcıları ve diğer personeli vasıtası ile yerine getirmek
Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) olabilir,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) mesleğinin zorlukları,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) nerelerde çalışabilir,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) nedir,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) ne iş yapar,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) nasıl olunur,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) maaşı,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) çalışma koşulları,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) meslek tanımı,
Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Emniyet Müdürü (Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürü) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir