Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü)

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
: ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLARI
: Üst düzey devlet memurları (Emniyet)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerlere bağlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Polis Meslek Yüksek Okulunun Müdürü olarak görev yapan nitelikli kişidir.

:

Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Personelin planlanması, görevlendirilmesi, sevk ve idare edilmesi, eğitilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi işlerini yürütmek,
Bağlı birimlerin faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, koordinesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek,
Polis memurlarının Emniyet Teşkilatında ilk üç yıllık süre içinde alacakları görevleri yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi yetenek ve tutumları kazandıracak mesleki temel eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi, bunun için gerekli olan öğretim materyalleri, ortamları ile diğer tasarım ve geliştirme çalışmalarının yapılması ile ilgili işleri yürütmek
Güvenlik hizmetlerinin sürekli gelişimi için bilimsel çalışmalar yaptırarak geliştirilen yöntem ve politikalar ile değerlendirmelerin Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili yerlere önerilmesi ve bunların hizmet içi eğitimlerinde kullanılması faaliyetlerini yürütmek
Halkın, kurum içi ve kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerin katılım ve desteğini sağlayıcı politikalar üretilmesi ve uygulanması işlerini yürütmek
Akademi Başkanlığı ile işbirliği içinde eğitimlerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, seminer, görüşme, konferans, sempozyum, gezi, staj, personel değişimi, öğretim elemanı yetiştirme gibi her türlü eğitim ve işbirliği faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
İlgili şahıs, kurum ve kamuoyuna yönelik gerekli bilgilendirme, aydınlatma ve danışmanlık hizmetlerinin yapılmasıyla ilgili işleri yürütmek,
Hizmet alanı ile ilgili kayıt ve istatistikleri tutulmasını sağlamak
Döner sermayenin işletilmesini sağlamak
Bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
Biriminin temsil edilmesinin sağlanması ve gerektiğinde belirtilen görevlerin bizzat yerine getirmek
Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) olabilir,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) mesleğinin zorlukları,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) nerelerde çalışabilir,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) nedir,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) ne iş yapar,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) nasıl olunur,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) maaşı,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) çalışma koşulları,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) meslek tanımı,
Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Emniyet Müdürü (Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Emniyet Müdürü (Polis Müfettişi) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir