Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (sağlık bilimleri)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora
:
Yüksek öğretim kurumlarında; doğal ve sentetik etkin maddelerinin vücut tarafından en etkin şekilde yararlanışını sağlayacak ilaç şekli haline getirilmesi ve endüstriyel uygulaması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

:

Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Doğal ve sentetik ilaç etkin maddelerinin klasik veya yeni ilaç şekli haline getirilmesi için etkili ve güvenilir ilaç formülasyon çalışmaları yapmak ve endüstriye uygulanışını incelemek,
İlaçların organizmaya alındıktan sonra geçirdiği evreleri(emilim, dağılım, metabolizma, atılım) incelemek ve matematiksel modellerle açıklamak,
İlaçların organizmadaki yararlılığını incelemek ve karşılaştırmak için biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları yapmak, d) İlaçların dayanıklılığının tayini için stabilite çalışmaları yapmak
Veteriner ilaçlar ile ilgili formülasyon ve etkinlik çalışmaları yapmak
Hedeflendirilmiş ilaç şekillerinin tasarımını yapmak ve gerçekleştirmek,
İlaç sanayiinde kullanılan ve kullanılması muhtemel teknik cihaz ve ekipmanın çalışma prensiplerini ve teknolojilerini incelemek, etkili parametrelerin ve optimum çalışma koşullarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak, analitik ve işlem validasyonlarını yapmak,
Yeni teknik ve cihazları, ilaç şekli hazırlama teknolojilerine uygulamak ve validasyonlarını yapmak
Radyoaktif etkin madde içeren ürünlerin(radyofarmasötik) ve kozmetik ürünlerin hazırlanması, için çalışmalar yürütmek, ilaçların endüstriyel ölçekte hazırlanması için çalışmalar yürütmek,
Ön formülasyon ve formülasyon tasarımı, formülasyon değerlendirmesi, fizikofarmasötik parametrelerin dozaj şeklinden etkin maddenin in vitro salımı özellikleri üzerine etkisi konularında çalışmalar yürütmek
Dozaj şeklinin biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliğinin değerlendirilmeleri konularında çalışmalar yürütmek
Farmasötik dozaj şeklinin tasarımı, hazırlanması in vitro in vivo değerlendirilmesi, endüstriyel üretimi, bu tip ürünlerle ilgili ruhsat müracaatlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi konularında çalışmak, m) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak
Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak, o) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak
Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, q) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak
Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek
Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek
İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek
Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak
Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,w) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,x) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi olabilir,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi mesleğinin zorlukları,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi nerelerde çalışabilir,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi nedir,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi nasıl olunur,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi maaşı,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi çalışma koşulları,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi meslek tanımı,
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Farmasötik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Incoming search terms:

  • farmasötik teknolojide çalışmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir