Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (sağlık bilimleri)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora
:
Yüksek öğretim kurumlarında, kimyasallar ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçları yönünden incelenmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

:

Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Kimyasal, fiziksel veya biyolojik etkenler ile canlılar arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçlarını incelemek,
Kimyasalların, insan sağlığı üzerinde yaptığı akut ve kronik zehirlenmeler ile mutajenik, karsinojenik, teratojenik, immunotoksik ve endokrin sistemi bozucu gibi zararlı etkileri ve zararsızlık limitlerinin belirlenmesi konularında araştırmalar yapmak, ilgili laboratuvar analizlerini yapmak,
Zehirlenmelerin teşhisini yapmak, önlenmesini sağlamak, tedavisine yardımcı olmak ve alternatif tedavi yöntemleri geliştirmek
İlaç, tarım ilacı, gıda katkısı, kozmetik ve çeşitli ürünlerde kullanılan endüstriyel kimyasal maddelerle, enerji üretimi, madencilik ve ulaşım gibi çeşitli faaliyetler sonucu çevreye salınan kimyasal kirleticilerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri konusunda araştırmalar yapmak
Kimyasalların üretimi, güvenliği, ruhsatlandırılması, taşınması ve tüketimi alanlarında geliştirilen uluslar arası kuralların, Türk mevzuatına uyumlandırılması çalışmalarında kamu kuruluşlarına yardımcı olmak, Üretimlerinde kimyasal madde kullanan işyerlerinin uluslar arası ve ulusal kurallara uyum çalışmalarına yardımcı olmak
Zararlı maddelere güvenli temas limitlerini değerlendirmek,
Zehirlerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve etki mekanizmaları, toksik dozları, zehirlenmelerin tedavileri, zehirlerin izolasyonu, nitel ve nicel analizleri, toksik maddelerin güvenli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması vb. alanlarda çalışmak,
Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak
Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak
Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, l) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak
Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek
Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek
İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek
Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,q) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek
Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek
Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi olabilir,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi mesleğinin zorlukları,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi nerelerde çalışabilir,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi nedir,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi nasıl olunur,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi maaşı,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi çalışma koşulları,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi meslek tanımı,
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir