Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (sağlık bilimleri)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora
:
Yüksek öğretim kurumlarında, mikrobiyolojinin genel konuları ve mikroorganizmaların oluşturdukları infeksiyon hastalıkları, mikrobiyolojik kavramların farmasötik alanlara uygulama konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

:

Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Literatürde ilaç ve hastalıklar ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek,
İlaçla tedavisi henüz başarılamamış veya hala sorunlu olan hastalıkları, bir başka deyişle güncel olan bir farmakolojik aktiviteyi seçmek,
Yapı-aktivite ilişkilerinden, benzer ilaçların etki mekanizmalarından, hedef molekülün yapısı hakkında var olan bilgilerden yola çıkarak etki gücü, spektrumu, süresi, farmokokinetik, organoleptik özellikleri ve stabilitesi optimize edilmiş, toksitesi ve yan etkileri minumuma indirilmiş yeni moleküllerin tasarımını yapmak
Teorik ve pratik çalışmalar sonucu en uygun sentez yöntemlerini ve şartlarını saptayarak, tasarlanan moleküllerin sentezlerini yapmak; elde edilen ürünü analiz ve biyolojik aktivite tayinlerine yetecek derecede saflaştırmak, çeşitli spektral yöntemlerle yapılarını kanıtlamak
Gerekli fizikokimyasal ve yapısal parametreleri deneysel olarak tayin etmek veya ampirik olarak hesaplamak
Çeşitli in vitro/in vivo deneylerle saptanan biyolojik aktiviteler ile fizikokimyasal ve yapısal parametreler arasında nitel veya nicel korelasyonlar kurmak,
Bileşiğin biyolojik sistemlerdeki farmokokinetik özelliklerini ve metabolitlerini incelemek,
İlaç-reseptör etkileşme modellerini açıklamak üzere çalışmalar yapmak
Çeşitli yöntemler kullanarak ilaç etken maddelerinin ayırımını ve saflaştırılmasını sağlamak,
İlaç preperatlarında ilaç etken maddelerinin kalitatif ve kantitatif analizini yapmak
Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak
Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak, m) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak
Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, o) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak
Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,q) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek
İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek
Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak
Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek
Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek
Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi olabilir,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi mesleğinin zorlukları,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi nerelerde çalışabilir,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi nedir,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi ne iş yapar,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi nasıl olunur,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi maaşı,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi çalışma koşulları,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi meslek tanımı,
Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir