Hemşire (Yenidoğan) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

HEMŞİRE ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
HEMŞİRE

 


 
Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.
 

 


 
–        Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
–        Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
–        Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
–        Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
–        Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
–        Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
–        Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi  görevlerde bulunur.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–        Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
–        Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
–        Pansuman aletleri ve malzemeleri,
–        Aspiratör,
–        Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
–        Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.
 

 


Hemşire olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–        Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
–        İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
–        Sorumluluk duygusu yüksek,
–        Çabuk ve doğru karar verebilen,
–        Tedbirli, tertipli,
–        Şefkatli, sevecen,
–        Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
–        Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
–        Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.
 

 


 
Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve  çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın  “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakültelesi”nin  “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında  verilmektedir;
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–         Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için  yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2) puanı almak),
–         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
–         İlköğretim okulu  mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
–         Kız olmak,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
–         Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince;
–         Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
–         İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
–         İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
–         Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
–         Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
–         Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
–         İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
–         Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
–         Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
–         Doğum ve aile planlamasını,
–         Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
–         Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
 

 


 
–        2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler, uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sasyal Hizmetler, Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler.
–        Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan mezun olan hemşireler, zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Sağlık Memurluğu, Ebelik.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–        Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi imkanları eğitim süresince sağlanan kazançlardan sayılabilir.
–        Sağlık meslek yüksekokullarından mezun olan hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde 10’uncu derecenin 2’ncikademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.
–        Özel hastane, poliklinik gibi yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.
 

 


 
·       İlgili Eğitim Kurumları,
·       Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
·       Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


Kaynak: İşkur
        , sağlık ,          , meslek , eğitim , hasta , hemşirelik , mesleğin , hemşireler , kurumu , öğretim , merkezi , “hemşirelik , “hemşirelik” , insan , ·       , hastanelerde , bakımını , yapar , kredi
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları HEMŞİRE olabilir,
HEMŞİRE mesleğinin zorlukları,
HEMŞİRE nerelerde çalışabilir,
HEMŞİRE mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
HEMŞİRE nedir,
HEMŞİRE ne iş yapar,
HEMŞİRE nasıl olunur,
HEMŞİRE maaşı,
HEMŞİRE çalışma koşulları,
HEMŞİRE meslek tanımı,
HEMŞİRE görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

HEMŞİRE ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Hemodiyaliz Operatörü ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Hemşire ( Eğitim) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Incoming search terms:

  • yenidogan hemsireligi nasil olunur

“Hemşire (Yenidoğan) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018” için 0 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir