Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (mühendislik bilimleri)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora
:
Yüksek öğretim kurumlarında; yeryüzünün tamamının veya bir parçasının ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

:

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Coğrafi Bilgi Sistemi ile gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik v
tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Coğrafya meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamak,
Kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri alanlarında çalışmalar yürütmek,
Etüd ve işletme haritaları ile ilgili çalışmalar yürütmek
İçme suyu ve kanalizasyon projeleri alanlarında çalışmalar yürütmek
Tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı alanlarında çalışmalar yürütmek
Sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb alanlarda çalışmalar yürütmek,
Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak, i) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak
Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek
Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek
İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek
Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak
Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek
Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi olabilir,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi mesleğinin zorlukları,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi nerelerde çalışabilir,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi ne iş yapar,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi nasıl olunur,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi maaşı,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi çalışma koşulları,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi meslek tanımı,
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Jeodezi Ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir