Mali Hizmetler Uzmanı ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Mali Hizmetler Uzmanı ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Mali Hizmetler Uzmanı

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: İŞ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Başka yerde sınıflandırılmamış iş ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar haricinde genel yönetim kapsamındaki Kamu İdarelerinin Mali Hizmetler Biriminde çalışmaları yürüten kişidir.

:

Mali Hizmetler Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birilere gönderilmesini sağlamak
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek
Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
İdarenin yatırım programı hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
Mali konularda amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Mali Hizmetler Uzmanı olabilir,
Mali Hizmetler Uzmanı mesleğinin zorlukları,
Mali Hizmetler Uzmanı nerelerde çalışabilir,
Mali Hizmetler Uzmanı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Mali Hizmetler Uzmanı nedir,
Mali Hizmetler Uzmanı ne iş yapar,
Mali Hizmetler Uzmanı nasıl olunur,
Mali Hizmetler Uzmanı maaşı,
Mali Hizmetler Uzmanı çalışma koşulları,
Mali Hizmetler Uzmanı meslek tanımı,
Mali Hizmetler Uzmanı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Mali Hizmetler Uzmanı ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Mali Analist (Banka) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Mali Polis ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir