Malmüdürü ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Malmüdürü ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Malmüdürü

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
: ÖZEL AMAÇLI ORGANİZASYONLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ
: Üst düzey devlet memurları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
İlçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan yönetici kişidir.

:

Malmüdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Saymanlık sıfatıyla genel bütçeli daireler veya katma bütçeli idarelerin gelirlerinin toplanması giderlerinin hak sahiplerine ödenmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
Nakit ve diğer varlıklar emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
Milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak zamanında yürütülmesini sağlamak
Milli emlak işlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamak
İlçede Hazine adına taşınmaz malların tapuda tescil ve ferağına ilişkin işlemleri yürütmek
İlçe Kamulaştırma Takdir Kıymet Komisyonuna maliye üyesi görevlendirmek ve ya görev almak,
Hazineyi ilgilendiren ve ya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlamak,
Hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli mercilere dava açmak, açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine vekilinden talep etmek
Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip etmek,
Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi yetkisine haiz olarak, vergi resim ve harçların, tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak, k) Vergi gelirlerini tahsil ettirmek, gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, Terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yaptırmak
Gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, yoğun ve yaygın vergi denetimleri yaptırmak
Parti kapatma ve tasfiye işlemleri, mal varlığı araştırma işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmalarını, sivil savunma ve müdaf

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Malmüdürü olabilir,
Malmüdürü mesleğinin zorlukları,
Malmüdürü nerelerde çalışabilir,
Malmüdürü mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Malmüdürü nedir,
Malmüdürü ne iş yapar,
Malmüdürü nasıl olunur,
Malmüdürü maaşı,
Malmüdürü çalışma koşulları,
Malmüdürü meslek tanımı,
Malmüdürü görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Malmüdürü ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Malt Kaynatma İşlem Operatörü ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir