MATBAA TEKNİSYENİ ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

MATBAA TEKNİSYENİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
MATBAA TEKNİSYENİ

 


Matbaada basılarak çoğaltılacak çeşitli kitap, gazete, dergi, el ilanları, broşür, reklam araçları, kartvizit.vb.nin basım öncesi hazırlıklarını yapan, çeşitli tekniklerden yararlanarak basılmasını sağlayan ve  basım sonrası işlemlerini yürüten ara elemandır.
 

 


Matbaalarda çalışan  meslek elemanlarının  yaptıkları işler; basım öncesi, basım ve basım sonrası olmak üzere  3 aşamada gerçekleşir. Yapılacak iş ve görevler, kullanılacak baskı tekniğine göre  farklılıklar göstermekle birlikte genellikle aşağıdaki  gibidir.
¨     Basım öncesi  yapılan işler;
–    Baskıyı hangi teknikle yapacağını planlar,
–    Baskı kalıbını hazırlar,
–    Yapılacak işin maliyetini hesaplar,
–    Kullanılacak malzemeyi (boya, kağıt, mürekkep vb.) sağlar.
  ¨    Basım  aşamasında yapılan işler;
Matbaacılıkta tipo (yüksek) baskı,  ofset baskı, serigrafi baskı ve çukur  (gravür) baskı olmak üzere  dört tür baskı   tekniği kullanılır. Kullanılan bu  baskı tekniklerine göre de basım sırasında yapılan  işler  değişmekle birlikte matbaa teknisyeni aşağıdaki görevleri yapar.
–        İstenilen işin orijinaline uygun olarak basılması amacıyla planlama yapar, kullanılacak malzemeyi hesaplayarak temin eder,
–        Müşterinin isteğine göre boyayı hazırlar,    
–        Baskı makinesi ile birlikte mürekkep alıcı ve mürekkep verici merdanelerini ayarlar, baskıya geçer,
–        Basılı ürünü makineden çıkarır ve istiflenmesini sağlar,
    –        Serigrafi (Elek) baskıda,
·       Baskı filmini çeker, kalıbını hazırlar.
·       Şablonun üzerine mürekkep koyar, altına baskı malzemesini de koyarak baskının gerçekleşmesini ve kurutma tezgahlarında kurumasını sağlar,
    –        Basım sonrası yapılan işler:
Baskıdan çıkan yarı mamullerin kırma-katlama,harmanlama(sıraya koyma) kesme,ciltleme  ve dağıtımdır. Bunun için:  
¨     Forma halinde basılan yarı işlenmiş ürünlerin kırım makinesinde kırma-katlama işini yapar veya başka matbaada kırılmasını sağlar,   
¨     Harmanlama işini yapar veya başka matbaada yaptırır,
o      Karton kapaklı veya cilt kapaklı olmasına göre dikiş işlemini yaptırır,
·         Matbaa bıçağıyla ebatlarına uygun olarak keser yada kestirir ve ürünü kullanılacak şekle getirir.  
  

 


 
–        Harf kasaları, harfler ve harf karakterleri,       Klişeler ve klişe altlıkları, Numaratör, çeşitli gramajda kağıt, karton, mukavva, karbon kağıdı, cam, boya, mürekkep vb. ile cilt bezi ve sicim,
–        Takatuka, çeşitli boyda tornavida, metal ve lastik takozlu çekiçler, keskiler, düz ağızlı zımbalar, makas, çift, espas ve kumpaslar,
–        El mikrometresi (kalınlık ölçmek için)
–        Tel dikiş (zımba), iplik dikiş makinesi ve kırma makinesi,
–        Işıklı masa, Mikro kamera, film kesme makinesi ,  
–        Otomatik banyo makinesi, Dizgi makinesi ve ofset baskı makinesi,
–        Pres makinesi ve vakumlu seriğraf baskı tezgahı ,
–        Bilgisayar,
–        Tutkal, benzin vb. ile asit içerikli bazı kimyasallar. 
 

 


Matbaa Teknisyeni olmak isteyenlerin;
–   Basım işlerine ilgi duyan, estetik görüşe sahip,
–   El, göz ve parmaklarını eşgüdümlü kullanabilen,
–   Renkler, çizgiler ve şekiller arasındaki ilişkileri  algılayabilen,
–   Ayrıntıları algılayabilen,  
–   Mekanik yeteneğe sahip,
–   Dikkatli, titiz,
kimseler olmaları gerekir. 
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI  
Çalışma ortamı; işyerinin sektörüne ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle kapalı, güneş ışığı almayan ancak aydınlık mekanlardır. Kamuya ait matbaa ve basımevlerinde ise sipariş kaydı, evrak izlenmesi ,yazışmalar, maliyet hesabı ve ürün teslimi gibi işlerin  yapıldığı büro ortamlarında da çalışabilmektedirler. Banyohane ve basımhanede; ortam kapalı, gürültülü nemli ve rahatsız edici şekilde kokuludur (makine dairesinin  bulunduğu yer). Ürünün basılabilmesi için hazırlık ve basım aşamalarında sürekli kullanılan mürekkep, boya, benzin, yağ ve asit içerikli kimyasal maddeler  makinelerin keskin bir koku yaymasına neden olmaktadır. Bu meslekte (büro dışında) çoğunlukla ayakta, zaman zaman oturarak çalışılmaktadır. Malzeme satıcıları, müşteriler, diğer çalışanlar, varsa amirleri..vb. kişilerle iletişim kurduğu gibi tek başına makinelerle çalışma da söz konusudur.
 

 


 
Matbaa teknisyenleri, her türlü basım ve çoğaltma işleminin yapıldığı  özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Bunlar; gazete, kitap, dergi, afiş, broşür, davetiye, kartvizit, tanıtım yayınları…vb. basan özel ve kamu  kurumları  olabileceği gibi, pul, banknot  vb.nin basıldığı  kamuya  ait   matbaa  veya  basımevleri de olabilir.  Basımevleri matbaalara  nazaran çok daha büyük ölçekli işyerleri olup daha teknolojik makinelerle   çalışılmaktadır. Her geçen  gün  bilgisayarlı  ve     otomatik makinelerin   kullanımının artmasıyla bu alanda çalıştırılacak işgücünün niteliği de  önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü, bir çalışan 2-3 otomatik makineyi kullanarak sayfalarca basım yapabilmektedir.
 
Matbaa teknisyenleri alanlarıyla ilgili kendi işyerlerini de  açabilir. Bunun için,  Milli Eğitim Bakanlığının açacağı ustalık sınavına girerek başarılı olması ve “Ustalık Belgesi” ni alması gerekmektedir. Ustalık sınavına, doğrudan katılabileceği gibi Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına devam ederek de katılabilir.
 
MESLEK  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   
 
Mesleki eğitim Endüstri Meslek Liselerinin ‘Matbaacılık’ bölümlerinde ve Matbaa Meslek Liselerinde  verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
–        Endüstri Meslek Liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler.
 

 


 
o      Endüstri Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
·       Eğitim süresince, derslerin  % 40’ını Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yabancı     Dil, Tarih, Coğrafya…gibi genel kültür dersleri; % 60’ını ise meslek dersleri oluşturur. Bu meslek derslerinde öğrencilere dizgi, baskı, fotoğraf, klişe, ciltleme, serigrafi, resim, grafik, meslek maliyeti, makine bilgisi, ve genel matbaacılık ..vb. konularda mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.
o      Öğrenciler 3.yılda haftanın 2 günü okulda teorik, 3 günü işletmede pratik eğitim alırlar.
 

 


 
Matbaa Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.
Meslek liselerinin Matbaa, Matbaacılık bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri takdirde, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri  önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–         3308 sayılı yasa gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
–         İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
–         Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
–         Mesleki eğitim süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.
Kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe  derece, kıdem ve  “teknik hizmetler” sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, daha sonraki günlerde başarı durumuna göre artmaktadır.
 
Kendi adına işyeri açan matbaa teknisyenlerinin gelirleri, makinelerin teknolojisine,  işyerinin kapasitesine, müşteri yoğunluğuna göre değişmektedir.
 
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 
 
–        İlgili eğitim kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
        , baskı , meslek , basım , matbaa , makinesi , eğitim , mürekkep , yapar , matbaacılık , ücret ,          , kullanılacak , sağlar , serigrafi , işler , ·       , teknisyeni , matbaada , mesleki
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları MATBAA TEKNİSYENİ olabilir,
MATBAA TEKNİSYENİ mesleğinin zorlukları,
MATBAA TEKNİSYENİ nerelerde çalışabilir,
MATBAA TEKNİSYENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
MATBAA TEKNİSYENİ nedir,
MATBAA TEKNİSYENİ ne iş yapar,
MATBAA TEKNİSYENİ nasıl olunur,
MATBAA TEKNİSYENİ maaşı,
MATBAA TEKNİSYENİ çalışma koşulları,
MATBAA TEKNİSYENİ meslek tanımı,
MATBAA TEKNİSYENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

MATBAA TEKNİSYENİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

MATBAA TEKNİKERİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Matbaa  Teknikeri ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir