Nakış Öğretmeni (Orta Öğretim) ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

NAKIŞ ÖĞRETMENİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
NAKIŞ ÖĞRETMENİ

 

  
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere nakış ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


 
Nakış  ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Nakış öğretmeni, bu program çerçevesinde,
–         Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı    yapar,
–         Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
–         Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–         Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–         Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–         Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
–         Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–         Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
–         Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
–         Dikiş makinesi, nakış makinesi, ışıklı masa, makine nakışları ve el nakışları ile ilgili araç ve gereçler kullanılır.
 

 


 
Nakış öğretmeni olmak isteyenlerin;
–         Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–         Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
–         Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip,
–         Renkleri ayırdedebilen,
–         Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen,
–         Düşüncelerini ve bilgisini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–         İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren,
–         İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü,
–         Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–         Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Nakış öğretmeni, sınıfta ve atölyede  görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, aydınlık, makine nakışları dersinde oldukça gürültülüdür.
 

 


 
–         Nakış öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında ( halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) el ve makine nakışları dersine girerler.
–         Özel işyerinde çalışabilirler.
–         Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler.
 

 


 
Mesleğin eğitimi; Mesleki Eğitim Fakültelerinin ”Nakış Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puan almak gerekmektedir.
   

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; el nakışları, makine nakışları, temel sanat alırlar. Ayrıca  işe uygun araç-gerecin seçimi, kullanımı, bu araçların bakımı, basit onarımı ve korunması gibi konularda dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
–         Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
–         Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Nakış öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi,  görev yaptıkları okul bünyesinde  döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 

 


 
–         Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve    profesör unvanını alabilirler.
–         Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
BENZER MESLEKLER: El sanatları öğretmeni.
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Milli Eğitim Bakanlığı Personel  Genel Müdürlüğü,
–         Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
         , eğitim , meslek , nakış , öğretmeni , nakışları , öğretim , makine , mesleğin , yapar , ders , yardımcı , alanı , çalışma , bakanlığı , milli eğitim bakanlığı , bilgi , hangi , müdürlüğü , öğrenciler
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları NAKIŞ ÖĞRETMENİ olabilir,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ nedir,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ maaşı,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
NAKIŞ ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

NAKIŞ ÖĞRETMENİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Müzisyen ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Nakış Öğretmeni (Orta Öğretim) ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir