Polis Akademisi Başkanı ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

Polis Akademisi Başkanı ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Polis Akademisi Başkanı

: KANUN YAPICILAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERI
: KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
: ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLARI
: Üst düzey devlet memurları (Emniyet)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Emniyet Genel Müdürlüğünün; Akademi, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ile bağlı birimlerinin başkanı olan nitelikli kişidir.

:

Polis Akademisi Başkanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak

Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerlere bağlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla; Fakülte, enstitü, Yüksekokullar ile bağlı birimler için araştırmacı ve öğretim kadroları ile diğer personelin yetiştirilmesi, planlanması, görevlendirilmesi, sevk ve idare edilmesi, eğitilmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve akademik olarak yükseltilmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
Bağlı birimlerin faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, koordinesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
Polis Memurları ve komiser yardımcılarının Emniyet Teşkilatında ilk üç yıllık süre içinde alacakları görevleri yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi yetenek ve tutumları kazandıracak mesleki temel eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili hizmet alanlarındaki görev analizlerine dayalı olarak öğretim materyalleri, ortamları ile diğer tasarım ve geliştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet alanları ve güvenlik bilimleri alanlarında lisans üstü eğitimler ile Emniyet Genel Müdürlüğünün talep ettiği düzeylerde yöneticilik eğitimlerinin verilmesini sağlamak
Güvenlik hizmetlerinin sürekli gelişimi için bilimsel çalışmalar yaptırarak geliştirilen yöntem ve politikalar ile değerlendirmelerin Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili yerlere önerilmesi ve bunların hizmet içi eğitimlerinde kullanılması ile ilgili işlemleri yürütmek
Halkın, kurum içi ve kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerin katılım ve desteğini sağlayıcı politikalar üretilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
Hizmetin ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, seminer, görüşme, konferans, sempozyum, gezi, staj, personel değişimi, öğretim elemanı yetiştirme gibi her türlü eğitim ve işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
Göreve ilişkin mevzuatın geliştirilmesini sağlamak, i) İlgili şahıs, kurum ve kamuoyuna yönelik gerekli bilgilendirme, aydınlatma ve danışmanlık hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
Hizmet alanı ile ilgili kayıt ve istatistiklerin tutulmasını sağlamak
Döner sermayenin işletilmesini sağlamak
Bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
Polis Eğitim Merkezinin temsil edilmesini sağlamak
Gerektiğinde belirtilen görevlerin bizzat yerine getirmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Polis Akademisi Başkanı olabilir,
Polis Akademisi Başkanı mesleğinin zorlukları,
Polis Akademisi Başkanı nerelerde çalışabilir,
Polis Akademisi Başkanı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Polis Akademisi Başkanı nedir,
Polis Akademisi Başkanı ne iş yapar,
Polis Akademisi Başkanı nasıl olunur,
Polis Akademisi Başkanı maaşı,
Polis Akademisi Başkanı çalışma koşulları,
Polis Akademisi Başkanı meslek tanımı,
Polis Akademisi Başkanı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Polis Akademisi Başkanı ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Poliklinik Hemşiresi ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

POLİS MEMURU ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir