ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ

 


Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina ve zeytin yaprağı çayı) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.

 


–   Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.
–   Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular.
–   Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.
–    Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz yapar.
–   Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.
–   İstatistiksel  bilgilerin elde edilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olur.
–   Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve  zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.
–   Çalıştıkları işletmelerde üretimin hijyen şartlara uygun olmasını sağlar. 
–   Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.
–   Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynar.
–   İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi,TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuatları esas alır.

 


–   Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,
–   Laboratuar malzemeleri,
–   Kimyasal maddeler,
–   Bilgisayar,
–   Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler.

 


                                                           Zeytin endüstrisi teknikeri olmak isteyenlerin;
–   Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
–   İlgili yönergeleri izleyebilen,
–   Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
–   Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
–   Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,
–   Dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Zeytin endüstrisi teknikeri; zeytin ve zeytin yağı üreten fabrika ve atölyeler, zeytin bahçeleri ile laboratuarlarda görev yapar. Laboratuar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcak-soğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

 


–  Zeytin endüstrisi teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.
–  Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Kurumlarda da görev alabilirler.
 Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları, zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda kendi işyerini kurabilirler.

 


Mesleğin eğitimi;
– Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu “Zeytin Endüstrisi”  programında  verilmektedir.
  
MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI
–   Meslek Liselerinin “Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Ziraat” bölümünden mezun olanlar “Zeytin Endüstrisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
–  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık “ (EA-1)” puanı almaları gerekir.

 


  Zeytin endüstrisi programlarında önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.
Birinci sınıf, 1. Yarıyılda; Matematik-I, Analitik Kimya, Zeytin Tarımı, Mikrobiyoloji, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Yabancı Dil-I (İngilizce), Bilgisayar (Donanım ve İşletim Sistemleri),
2. Yarıyılda; Matematik-II, Zeytin Tarımı-II, Mikrobiyoloji-II, Gıda Kimyası, Hijyen ve Sanitasyon, Türk Dili-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Yabancı Dil-II (İngilizce),
İkinci sınıf, 3. Yarıyılda; Kimya ve Mikrobiyoloji-II, Zeytinyağı Kimyası, Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi ve Zeytinyağı Üretim Teknolojisi derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak; Girişimcilik, Gıda Mevzuatı ile Kalite Güvence ve Standartlar,
4. Yarıyılda; Kimya ve Mikrobiyoloji-III, Zeytinyağı Üretim Makineleri, Sofralık Zeytin ve Yağ Analiz Yöntemleri, Zeytin Atıklarının Değerlendirilmesi, Organik Tarım ve Uygulamaları, Zeytin Besin Değeri ve Sağlık derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak; Ekonomi, Çevre ve Ekoloji dersleri okutulmaktadır.
1. ve 2. sınıflarda toplam 60 işgünü işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.    

 


–          “Zeytin Endüstrisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ile Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
–          Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.
              
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE
–          Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
–  Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
–          Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen  oranlarda artış göstermektedir.
–          Zeytin ve yağ sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak görev yapan meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 


–  İlgili Eğitim Kurumları,
–  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–  Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
zeytin , meslek , tarım , üretim , gıda , kimya , endüstrisi , zeytinyağı , sofralık , mikrobiyoloji ,           , eğitim , yağı , yarıyılda , yanı , zeytin endüstrisi teknikeri , sıra , teknikeri , laboratuar , mühendisleri
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ olabilir,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ mesleğinin zorlukları,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ nerelerde çalışabilir,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ nedir,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ ne iş yapar,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ nasıl olunur,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ maaşı,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ çalışma koşulları,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ meslek tanımı,
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Önceki Meslek

Zeytin Endüstri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi) Teknikeri ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sonraki Meslek

Zeytin İşleme Teknisyeni ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir