FİNANS UZMANI

FİNANS UZMANI

TANIM

Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.

GÖREVLER

Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;
– Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
– Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,
– Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
– Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar,
– Çağdaş iletişim araçları (fax, telefon, teleks),
– Finansal tablolar, faaliyet raporları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;
– Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
– Finansal konulara ilgi duyan,
– Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
– Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Tertipli ve düzenli çalışabilen,
– Uzak görüşlü,
– İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları ikna etmeye çalışır. Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle, bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar. Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir. Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de parelel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Eğitimin doğrudan verildiği bir örgün eğitim kurumu yoktur. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe, ekonomi, ekonometri, finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Finans” konusunda uzmanlaşabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olmak, bu bölümlere girebilmek için ise lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) ilgili bölümler için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar finans kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra, kurum içerisinde eğitim verme imkânı varsa orada, yoksa belli bir ücret karşılığı özel eğitim kurumlarında finans uzmanlığı için, gerekli formasyonları kazandıracak geliştirici eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde; organizasyon teorisi ve uygulamaları, bilgi işlem, uygulamalı bilgisayar programı, işletme sermayesinin finansmanı, maliyet düşürme teknikleri ve savurganlıkların önlenmesi, uzun vadeli ve stratejik planlama, işletmelerde finansal planlama, yatırım kararları, yatırım projelerinin düzenlenmesi, fizibilite etütleri ve yenileme analizleri, mamul maliyetlerini hesaplama yöntemleri ve üretim kararlarında kullanılması, bilgisayar destekli proje yönetimi, yeni finans teknikleri, temel finansman bilgileri gibi konularda dersler verilir.
Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1 yıl olup, Özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli bir süre yoktur.

MESLEKTE İLERLEME

Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Finans uzmanı olunmadan önce, kurumun elemanı olarak çalışılmasından dolayı, çalışılan kurumun uyguladığı ücret sistemine göre, asgari ücretten az olmamak üzere gelir elde edilir.

Eğitimi tamamlayan meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar, asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

“FİNANS UZMANI” için 0 yanıt

 1. Uzmanlarımız bütün ilgilendiğiniz hususları size anlatacaklar :
  eğitim bedelleri , ucuz üniversiteler , Amerika, Kanada,
  Avustralya, İngiltere’deki fakülte ve üniversiteler .
  UTR Education Firması ilgilendiğiniz yurtdışındaki akademileri doğru seçmenizde ve tercih etmenizde yardımcı olacak .

  Şimdi yurtdışındaki kaliteli eğitim, work&travel düşük fiyatlarla herkes için erişilebilir.
  Firmamız yurtdışında okumadan mükemmel yararı size temin edecek, bunlar geleceğiniz için kazançlı yatırımlardır .
  Eğitimi tamamladıktan sonra işe alınmasında
  talep edilen akademik belge verileceksiniz. Biz, okuma piyasasındaki
  kendimizi kanıtlamış danışmanlık firması olup yurtdışında hangi eğitim programı tamamlamanıza ilişkin konsültasyonu güvenle vereceğiz , yurtdışında çalışma veya seyahatler için hangi belgeler istenecek diye tavsiye vereceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir