MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ NEDİR,NE İŞ YAPAR?

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

 

TANIM

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarımı için gerekli uygulamaları yapan teknik elemandır.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

A- GÖREVLER

Restoratör, mimar, arkeolog gibi konu uzmanlarının denetimleri doğrultusunda;
 • Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
 • Toprak altından çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması için gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygular,
 • Tarihi eserin cins ve durumuna göre uygun temizlik malzemeleri ile yüzey temizliğini yapar,
 • Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının malzeme hesabını çıkarır,
 • Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar,
 • Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,
 • Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler,
 • Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.
KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre,
 • Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler, bilgisayar, çizim araç-gereçleri,
 • Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar,
 • Kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu CAD programları,3D modelleme programları vb.
 • Ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletleri, alçı oyma bıçakları.
 • Lazer metre, çelik şerit metre, teleskopik metre, total station gibi ölçüm aletleri.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

 

Mimari Restorasyon Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Mimarlık, güzel sanatlar, arkeoloji, tarih ve sanat tarihine ilgi duyan,

– Resim ve çizim yeteneği olan,

– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,

– Ayrıntıları algılayabilen,
– Görme keskinliğine sahip,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda yetenekli,

– Ekip çalışmasına yatkın,

– Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar. Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapar, mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derece madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının ” Mimari Restorasyon” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.
 • Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Mimari Restorasyon’’ ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.

Mimari Restorasyon Bölümünde başta Restorasyon olmak üzere Tarih, Malzeme, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarlık konularını kapsayan dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Eğitim süresince; taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının (tarihi binalardaki bezemeler, ahşap oyma, taş oyma, altın varak, sedef vb. eserleri) malzemelerin bozulma şekillerini, müdahale yöntemlerini, gerekli olan malzemelerle orjinaline uygun olarak bakım, koruma ve sağlamlaştırılmasını, ayrıca binaların ve süsleme elemanlarının rölövelerin çıkarılması (çizimlerin yapılması ve metraj hesabının çıkarılması) konularında bilgi ve beceri kazanır.

– Mezuniyet için 50 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Öğrenimlerini başarı ile bitirenlere Mimari Restorasyon Ön lisans diploması verilir.

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mimari restorasyon programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışan teknikerler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Özel sektörde ise elde edilen kazanç iş performansı, yetenekleri, deneyimleri ve sektörün büyüklüğüne göre değişmek üzere yaklaşık olarak asgari ücretin 2-4 katı kadardır.

 

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Mimari restorasyon ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; DGS kılavuzunda belirtilen bölümlerine devam edebilmektedirler.

Bazı üniversitelerde ‘Mimari Restorasyon Lisansüstü Eğitimi’ verilmektedir.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) tarafından verilen kurslara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini arttırabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Çalışma hayatına atıldıklarında ise tarihi eserlerin restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili ara eleman olduklarından dolayı “Restorasyon Teknikeri” olarak görevlerini sürdürürler.

BENZER MESLEKLER

– Mimari Yapı Teknik Ressam

– Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

MİMARİ RESTORASYON TEKNİKERİ

_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

 • Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu

Öğretim Görevlileri,

 • Meslek Elemanları,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  http://mbs.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir