Moda Tasarımı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Moda Tasarımı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Moda Tasarımı Öğretmeni

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Çalıştığı eğitim kurumu yada kuruluşunda öğrencilere yada yetişkinlere moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

:

Moda Tasarım Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, d) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=””] Uygulamaya katılacak öğrenciler için işletmelerle iletişim kurmak, uygulamaya alınan öğrencilerin çalışmalarına rehberlik etmek,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, i) Moda sektörünü izleyerek gelişmelerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Moda Tasarımı Öğretmeni olabilir,
Moda Tasarımı Öğretmeni mesleğinin zorlukları,
Moda Tasarımı Öğretmeni nerelerde çalışabilir,
Moda Tasarımı Öğretmeni mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Moda Tasarımı Öğretmeni nedir,
Moda Tasarımı Öğretmeni ne iş yapar,
Moda Tasarımı Öğretmeni nasıl olunur,
Moda Tasarımı Öğretmeni maaşı,
Moda Tasarımı Öğretmeni çalışma koşulları,
Moda Tasarımı Öğretmeni meslek tanımı,
Moda Tasarımı Öğretmeni görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Moda Tasarımı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Moda Tasarımcısı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

 


Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir.
 

 


Moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Moda tasarımı öğretmeni bu program çerçevesinde;
–        Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
–        Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
–        Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
–        Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
–        İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
–        Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
–        Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır,
–        Moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.
 

 


–        Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
–        Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar
–        Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
–        Bilgisayar.
 

 


Moda tasarımı öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde akademik yeteneğe,
–        Renk ve şekilleri algılayabilen,
–        Çizim yapabilme yeteneğine sahip,
–        Estetik görüşe sahip,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli,
–        Girşimci
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Moda tasarımı öğretmeni; sınıfta, atelyede, giyim ile ilgili konfeksiyon, tekstil vb. işletmelerde görev yapar ve görevini genellikle ayakta yürütür.
 

 


 
–        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde, Anadolu kız meslek liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde,mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde,çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde   Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni olarak görev yapabilirler.
–        Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
–        Moda tasarım öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler, giyim sektöründe üretim planlamacısı, tasarımcı ve yönetici olarak görev alabilmektedirler.
 
  MESLEK  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   
 
Mesleğin eğitimi  Ankara Gazi Üniversitesi  Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
–        Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–        Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Moda Tasarımı Öğretmenliği bölümü için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almak,
–        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
–        Meslek liselerinin Moda Tasarım, Moda (Giyim) Tasarım, Tekstil Konfeksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
 

 


 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
Genel Kültür Dersleri: Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil.
Meslek Dersleri: Teknik Resim, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Dikim Teknikleri, Temel Kalıp Çizimleri, Temel Sanat Eğitim, Genel İşletme, Giyim Süsleme Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Moda Resmi, Tasarım İlke ve Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı, Model ve Kalıp Tasarımı, Proje, Koleksiyon Hazırlama, Hazır Giyim Üretimi.
Meslek Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Mezuniyet Projesi, Rehberlik, Okul Deneyimi.
Ayrıca eğitim sırasında üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise okullarda öğretmenlik uygulama çalışmaları yapmaktadırlar.
 

 


 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
 
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan  sınavda başarılı oldukları takdirde   “Eğitim Yöneticiliği”  yapabilirler.
 
Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
 
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
 
–        Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan Moda Tasarımı Öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.
 

 


 
–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , eğitim , moda , tasarımı , meslek , öğretmeni , giyim , öğrenci , öğretim , bilgi , dersleri , alanı , bilgisayar , tasarım , ders , temel , öğretmenlik , moda tasarımı öğretmeni , mesleğin , kalıp
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ olabilir,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ mesleğinin zorlukları,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nerelerde çalışabilir,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ ne iş yapar,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nasıl olunur,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ maaşı,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ çalışma koşulları,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ meslek tanımı,
MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Moda Tasarımı Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Model Öğretmeni nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir