Noter nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Noter Başkâtibi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Noter Başkâtibi

: BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR
: BÜRO ELEMANLARI
: DİĞER BÜRO ELEMANLARI
: Diğer büro elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
:
Kanunlarda genel ve özel olarak noterlikte yapılması öngörülen tüm noterlik işlemlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan, işlemleri kontrol eden nitelikli kişidir.

:

Noter Başkâtibi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Haberleşme ve yazı işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
Liste, beyanname, ve bildiriler düzenlemek ve ilgili mercilere zamanında göndermek,
Noterlikte tutulması zorunlu defterleri usulüne uygun tutmak, tutulmasını sağlamak
Emanetlerin teslim ve muhafazası için gerekli işlemleri yapmak
Her türlü karton ve dosyaları usulüne uygun olarak tutmak ve günlük işlem kağıtlarının ciltbentlere yerleştirilmesini temin etmek
Arşiv bölümünü tanzim ve çalışma tarzını tayin, tespit, yürütme ve denetlemek,
Noterlik dairesinin iç hizmetleri, temizlik ve koruma tedbirlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
Aylık ve yıllık iş cetvelleri, beyannameler ve her türlü cetvelleri düzenlemek ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve gecikmeye meydan vermeden gerekli ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak
İşlemler servisinden çıkan her işlemin tahakkukunun doğru olup olmadığını kontrol etmek,
Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Noter Başkâtibi olabilir,
Noter Başkâtibi mesleğinin zorlukları,
Noter Başkâtibi nerelerde çalışabilir,
Noter Başkâtibi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Noter Başkâtibi nedir,
Noter Başkâtibi ne iş yapar,
Noter Başkâtibi nasıl olunur,
Noter Başkâtibi maaşı,
Noter Başkâtibi çalışma koşulları,
Noter Başkâtibi meslek tanımı,
Noter Başkâtibi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Noter Başkâtibi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

NOTER nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Noter Katibi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NOTER nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Noter Katibi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Noter Katibi

: BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR
: BÜRO ELEMANLARI
: DİĞER BÜRO ELEMANLARI
: Diğer büro elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
:
Noterlik kanununda ve yönetmeliğinde yer alan işlemleri düzenleme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

:

Noter Katibi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Noterlik işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde hazırlamak,
İşlemlerin harç, vergi ve sair ücretlerinin tahakkukunu yapmak,
İş kâğıtlarını vezneye gidebilecek şekilde hazırlamak
İşi biten evrakları kontrol etmek ve vezneye sevk etmek
İşlemleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak
Tebliği istenen kâğıtların tebligat işlemlerini yapmak, muhataba ulaşmasını takip etmek,
Servisleri tam olan noterliklerde yevmiye defteri, muvazene defteri, harç, damga vergisi beyannameleri, bordrolar, vergi ve sigorta bildirimlerini tanzim etmek,
Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Noter Katibi olabilir,
Noter Katibi mesleğinin zorlukları,
Noter Katibi nerelerde çalışabilir,
Noter Katibi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Noter Katibi nedir,
Noter Katibi ne iş yapar,
Noter Katibi nasıl olunur,
Noter Katibi maaşı,
Noter Katibi çalışma koşulları,
Noter Katibi meslek tanımı,
Noter Katibi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Noter Katibi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Noter Başkâtibi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Nöroloji Uzmanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir