ODYOLOG NE İŞ YAPAR?

ODYOLOG TANIMI

İnsanların işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluğunun önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis ve tedavi için yönlendirilmesine bağlı olarak işitme ve denge bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER
– İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.
– İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
– Dil ve Konuşma bozukluklarını tarar ve değerlendirir.
– İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.
– Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.
– Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar
– Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.
– İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.
– İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.
KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER
– Odyometre cihazı,
– Timpanometre,
– Tarama(ABR),
– Klinik(ABR),
– Klinik OAE
– ENG
– ASSR
– Echog
– Latans testleri
– Postürografi
– VNG(denge cihazı),
– Otoakustik emisyon cihazı,
– REM cihazı,
– Koklear İmplant(Biyonik kulak),
– İmmitansmetre.
– HI-prolnoahlink testbox/Hit insertion Gain ccihazları

İSTANBUL A 1.1 2015/II

ODYOLOG
_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Odyolog olmak isteyenlerin;
– Görsel ve işitsel algısı yüksek,
– Ayrıntıyı algılama ve yoğun dikkat yeteneği olan,
– Göz-kulak-el-ayak eşgüdümle kullanabilen,
– Yönerge izleme yeteneği olan,
– Olaylar karşısında sakin ve tedbirli olan,
– Sosyal yardım ilgisi olan,
– Sabırlı, anlayışlı ve yardımsever,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Sorumluluk duygusu olan,
– Planlama ve araştırma becerileri olan,
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Odyolog hastanelerde, özel muayenehanelerde, KBB Merkezlerinde, üniversitelerde, işitme cihazı satış merkezlerinde, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında ve diğer sağlık kurumlarında çalışabilirler. Çalışma ortamı güvenli, çalışma saatleri düzenlidir. Çalışma ortamında bulunan kişilerle iletişim halindedirler. Kurum yöneticileri, diğer sağlık personelleri, hastalar, öğrenciler, akademisyenler ve işitme cihazı üreten teknisyenler ile iletişim halindedirler.

İSTANBUL B-C 1.1 2015/II

ODYOLOG
_____________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu “Odyoloji” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen
şartları taşımak.
Ayrıca Tıp Fakültesi mezunları, Psikoloji mezunları, Biyomedikal, Biyofizik, Fizik, Akustik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve İşitme Engelliler Lisans mezunları da üniversitelerde bu mesleğe sahip olabilmek için tezli yüksek lisans yapabilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra birinci sınıftan itibaren meslek dersleri de alınır. Eğitimler boyunca anatomi, fizyoloji, akustik, elektrofizyolojik testler, işitme cihazları ve koklear implant(biyonik kulak) gibi birçok alanda eğitimler verilir. İkinci sınıf sonundan itibaren hastanelerin Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Vestibüler ve Denge ile Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde staj yapılabilmektedir. Mesleğin yüksek lisans eğitimi en az 2 yıldır. İki yıl sonunda kişiler Odyoloji uzmanı olabilirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Odyolog” diploması verilir.

İSTANBUL D 1.1 2015/II

ODYOLOG
_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Kamu hastanelerinde,
– Özel muayenehanelerde, özel hastanelerde
– KBB dal merkezlerinde,
– İşitme cihazı üretim ve satış merkezlerinde,
– Üniversiteler veya araştırma merkezlerinde
– Formasyon eğitimi almış olan odyologlar okullarda İşitme Engelliler Öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
Mezunlar pediatrik odyolog, eğitim odyoloğu, klinik ve rehabilitasyon odyoloğu, endüstriyel odyolog gibi ünvanlar alarak farklı sektörlerde çalışabilmektedir.
Türkiye’de halihazırda 300 yüz odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı bulunmaktadır. Kamu ve özel hastanelerin ihtiyacı ise yaklaşık 10.000 civarındadır. Meslekte çok büyük eleman açığı bulunmakta olup bu eksik KBB Uzmanları ve odyometristler ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’nin her bölgesinde işitme ve denge problemleri fazla olduğu için nitelikli eleman ihtiyacı fazladır. Devlet ve vakıf üniversitelerinde her yıl odyoloji alanında yeni bölümler açılmaktadır. 2023 yılına kadar sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman eksiğinin kapatılması planlanmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler

EĞİTİM SONRASI

Kamu hastanelerinde çalışan odyologların maaşı net asgari ücretin yaklaşık 4 katı kadardır. Meslekte deneyimli olanlar özel hastanelerde net asgari ücretin 7 katı kadar ücret kazanabilirler.

İSTANBUL E-F 1.1 2015/II

ODYOLOG
_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör)

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Odyoloji programından mezun olanlar odyoloji yüksek lisansı yaparak pediatrik odyolog, eğitim odyoloğu, klinik ve rehabilitasyon odyoloğu gibi ünvanlar alarak farklı sektörlerde uzman olarak çalışabilmektedir. Odyolog olarak çalışanlarda kariyer ilerlemesi yoktur.

BENZER MESLEKLER

– Dil konuşma terapisti,
– Odyometris
– Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

İSTANBUL G 1.1 2015/II

ODYOLOG
_______________________________________________________

H- EK BİLGİLER
Odyoloji biliminin 1900’lü yılların başlarında gelişmeye başladığı görülür. İkinci dünya savaşından sonra çok sayıda işitme ve dil-konuşma sorunu olan hastanın tedavilerinde ve rehabilitasyonunda önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar yeni bir meslek grubunun doğmasına yol açmıştır. İlk olarak ABD’de bu alana meslek elemanlarını yetiştiren lisans düzeyinde okullar kurulmuştur. Odyolog ve konuşma terapisti, Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Çocuk Ruh Sağlığı, Psikiyatri gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu disiplinler arası çalışmalarda, bağımsız meslek grubu olarak yer almıştır.

Türkiye’de ilk kez, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Odyoloji yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve bu alanda uzman yetiştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte, konuşma bozukluğu alanındaki ihtiyaç ve bu alanda eğitim veren bir kurum olmaması nedeniyle 1989 yılında Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans programı olarak eğitime devam edilmiştir. Günümüzde halen Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri’nde yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Dokuz Eylül, Çukurova, Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri’nde yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Bu programlardan mezun olan kişi sayısı Türkiye ihtiyaçları düşünüldüğünde oldukça sınırlı kalmaktadır.
2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Odyoloji lisans programı eğitim- öğretime başlamış durumdadır. 2012 yılında ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Odyoloji Bölümleri açılmış durumdadır. 2013 yılında ise İstanbul Aydın ve İstanbul Gelişim Üniversite’lerinde de Odyoloji bölümleri açılmıştır. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon işitme engelli birey bulunmaktadır. Bu bireylerin rehabilitasyonu için mevcut odyolog sayısı eksik kalmaktadır. İhtiyacın giderilmesi için her yıl yeni odyoloji bölümleri açılmakta ve sektörün ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır.

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

İSTANBUL/ H 1.1 2015/II

ODYOLOG
_______________________________________________________

I-KAYNAKÇA

– Meslek elemanları,
– Hacettepe Ünbiversitesi, odyoloji bölümü
– Bezm-i Alem Üniversitesi,
– İstanbul Gelişim Üniversitesi,
– İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
-Resmi Gazete 22 mayıs 2014 sayı / 29007 Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
– Odyoloji Konuşma-Ses Uzmanları Derneği www.odyoloji.org.tr
– İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
– MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri,
– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
www.osym.gov.tr
– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu
– İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri,

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

İSTANBUL I-İ- 1.1 2015 /II

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir