REKREASYON UZMANI NE İŞ YAPAR?

 

TANIM

İnsanların zaruri ihtiyaçlarını tanımlandıktan sonra arta kalan serbest zamanın içerisindeki potansiyel zaman olarak değerlendirilen boş zamanı, her yaş grubunun sosyal, kültürel, sportif, sağlık, sanatsal ve eğitim ihtiyaçlarını giderecek olan etkinlikleri ve aktiviteleri yöneten (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol) ve liderliğini yapan kişidir.

A-    GÖREVLER

 • Yapılması planlanan etkinliklerin planlarını hazırlar,
 • Etkinlik alanlarının düzenine ve kişilerin ihtiyaçlarına göre rekreasyon programı hazırlar,
 • 4 yaşla 25 yaş arasındaki okul döneminde öğrencilerin sosyal duygusal ve motor (hareket) gelişimini sağlamak adına faaliyetler düzenler,
 • 4-6 yaş arasındaki yaş grubuna çeşitli eğitsel oyunlar düzenler,
 • 10 yaş ve üzeri yaş grubuna eğitsel oyunlar yanında sportif etkinlikler düzenler,
 • Ergenlik dönemindeki çocukların zararlı alışkanlıklara yakalanmaması adına var olan boş zamanlarını aktif hale getirmek için çalışma yapar,
 • Üniversite öğrencilerine ve personeline çeşitli spor etkinlikleri düzenler,
 • Yaşlılar, Hamile kadınlar, engellilere, kanser hastalarına, diyabet hastalarına fizik tedavi hastalarına gereksinimine uygun olarak açık hava, salonlarda ve su içerisinde yapılan aktiviteler düzenler,
 • Yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak amaçlı boş zamanları değerlendirici sportif sanatsal etkinlikler planlar ve uygular,
 • Özel gereksinimli çocuklara yönelik rehabilitasyon amaçlı etkinlikler planlar,
 • Sanayi kuruluşlarında ve belediyelerde çalışanlara ve halka yönelik yapmak istedikleri faaliyetleri araştırıp düzenler,
 • Turizm bölgelerindeki işletmelerde turistlerin dinlenmesi hoşça vakit geçirmesi streslerinden uzaklaşması adına yapılan faaliyetler düzenler,
 • Rekreasyondaki tüm etkinliklere mümkün olduğunca fazla katılımı teşvik eder,
 • Drama, müzik, kulüp organizasyonu, el sanatları vb. etkinliklerde katılımcılara gerekli bilgiyi verir,
 • Rekreasyon alanlarının temiz kullanımını sağlar ve korur,
 • Katılımcı sayısı, etkinliklerde kullanılan malzemeler gibi bilgilerin kayıtlarını tutar,
 • Hazırlanan programa ek olarak grubun daha fazla ilgisini çekmek için özel etkinliklerle programı çeşitlendirir,
 • Meydana gelen kazalarda yaralanan kişilere ilk yardımda bulunur,
 • Rekreasyon etkinliklerin gerçekleştirileceği alanları günlük olarak kontrol eder ve meydana gelebilecek kazalara yönelik önlem alır,
 • Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanları ilgi çekici ve eğlenceli olarak düzenler,
 • Çevresindeki diğer kurumlarla paylaşımcı ilişkiler geliştirir,
 • Yaratıcı ve ilgi çekici oyunlarda gerekli teknikleri göstererek bireylerin yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışır,
 • Mesleği alanındaki gelişmeleri takip eder ve uygular.

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Animasyon gösterileri için kullanılan özel kostüm ve kıyafetler,
 • Organizasyonlar için kullanılan balon vb. süsler,
 • Takım sporları için kullanılan gerekli malzemeler (oyun topları, üniformalar vb.),
 • Egzersiz programları için kullanılan gerekli malzemeler (egzersiz ve oyun topları, yürüyüş veya koşu ayakkabısı.),
 • Güvenlik için kullanılan malzemeler (Kasket, dizlik vb.),
 • Yapılan aktivitenin gerektirdiği çeşitli araç ve gereçler.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Rekreasyon Uzmanı olmak isteyenlerin;

 • İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,
 • Yeniliklere açık ve yaratıcı,
 • İlgi çekici ve geniş bir etkinlik listesine sahip,
 • Milletlerarası farklılıkları göz önünde bulunduran,
 • Uluslararası kabul görmüş etik kurallarını uygulayabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Problemleri çözebilme becerisine sahip,
 • Sosyal,
 • Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi seven,
 • Azimli, sabırlı, kararlı ve istekli kişiler olması gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Rekreasyon Uzmanı, insanların boş zaman aktivitelerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla, gönüllü olarak aktivitelere katılan kişilerin istek ve ihtiyaçları, amaçları, hedefleri doğrultusunda, grubun yaş, cinsiyet, etnisite gibi özelliklerini de dikkate alarak onları belli etkinlikler içerisine dahil eder, gruba amaca uygun bir şekilde yön verir, grup üyeleri ile iletişimini maksimum düzeyde tutarak bireylerin sosyalleşmesine yardımcı olur ve grup üyelerinin gerçekleştirilen etkinliklerden en üst düzeyde haz almalarını sağlar. Çalışma ortamları genel olarak kurumlarda olup etkinlikler açık alan veya kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir. Çalışma saatlerinde etkinliklerin türüne göre değişebilen özel üniforma ya da kıyafetleri kullanmaktadırlar.

Rekreasyon Uzmanı, çalışmalarında birinci derecede insanların duyguları ve ihtiyaçları ile ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 • Mesleğin eğitimi, Turizm Fakülteleri, Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının “Rekreasyon/Rekreasyon Yönetimi” bölümlerinde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulları spor bilimleri fakültelerinde özel yetenek sınavına girmiş ve başarılı olmuş olmak,
 • Herhangi bir sağlık kurumundan alınmış ve üzerinde “Spor Yapmasında ve üniversitelerin BESYO yetenek sınavlarına girmesinde bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunan sağlık raporu getirmeleri zorunludur.

 

 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Rekreasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri birinci sınıfta verilmekte olup ikinci sınıftan itibaren alana yönelik dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredat dahilinde verilmektedir.
 • Mesleki eğitim, fakültelerde teorik ve uygulamalı şekilde verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölüm mezunları, yurtdışındaki istihdam alanları dikkate alındığında rekreasyonun çok çeşitli endüstriler ile ilişkili olması istihdam olma olasılığına artırmaktadır. Ülkemizde ise bu durum istihdam açısından avantaja dönüşmüş durumda değildir. Mezunlar istihdamda sorun yaşamaktadır. Ülkemizde rekreasyon uzmanlarının çoğunluğu özel sektörde istihdam edilmektedir.

Bu bölüm mezunları, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygın iş alanına sahiptirler. Bölümü başarıyla bitirip mezun olan öğrenciler, öncelikle almış oldukları eğitim ile rekreasyon işletmeleri başta olmak üzere, temalı parklarda, organizasyon şirketlerinde, alışveriş merkezlerinde ve diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan animasyon ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahiptirler.

Rekreasyon/Rekreasyon yönetimi bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Halk Eğitim Merkezleri, Fitness ve Spor Merkezleri, Üniversiteler, Fabrikalar Hastanelerde ve turizm sektöründe çalışma olanağı bulabilirler.

Rekreasyon/Rekreasyon yönetimi programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar ortaöğretim kurumlarının “Eğlence Hizmetleri Öğretmenliği” kadrolarına öğretmen olarak atanabilmektedir.

 

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden faydalanırlar. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar aradıkları şartları taşıyan başarılı öğrencilere burslar vermektedirler.
 • Zorunlu yaz dönemi stajları boyunca öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri üniversite tarafından karşılanmaktadır.
 • Öğrenciler, yaz stajları döneminde staj yaptıkları işletmelerin tüm sosyal imkanlarından faydalanmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Alınan ücret işletmenin ücret politikasına, büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak değişmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Turizm Fakültelerinin Rekreasyon Yönetimi ve Spor Bilimleri Fakültelerinin Rekreasyon bölümlerinden mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağlaması halinde (not ortalaması, ALES, Yabancı Dil Sınavı, alan bilgisi sınavı) yüksek lisans ve doktora eğitimine kayıt yaptırıp mesleki anlamda eğitimlerine devam edebilmektedir.

 

İş Hayatında İlerleme

Mezun öğrenciler işe ilk olarak başladıklarından itibaren süreç içerisinde bilgi ve becerileriyle doğru orantılı olarak işletmenin ihtiyaç duyması halinde üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.

 

BENZER MESLEKLER

 1. H. EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Çeşitli rekreatif hizmet organizasyonları (etkinlik ve aktivite)

Bunlar;

 • Rekreasyonel turizm seyahati organizasyonları (tarihi alanlar, müzeler, temalı parklar vb. geziler),
 • Macera rekreasyonu organizasyonları (doğa sporları, ekstrem sporlar),
 • Spor, konser ve festival seyahati organizasyonları (yurt içi/dışı),
 • Sosyal ve eğitim içerikli rekreasyonel etkinlik organizasyonları (belediyeler ve okullarda yapılan uygulamalar),
 • Özel spor merkezi organizasyonları (pilates, yoga, zumba vb. kurs programları),
 • Terapatik rekreasyon organizasyonları (yaşlı, engelli, mahkum, asker vb. özel gruplar yapılan uygulamalar),
 • Alışveriş rekreasyonu organizasyonları (AVM’lerde reklam ve tüketici odaklı yapılan rekreatif organizasyonlar),
 • Eğlence ve animasyon organizasyonları (gösteriye yönelik paket programlar, rekreasyon uzmanı ihtiyacının karşılanması),
 • İş yeri rekreasyonu organizasyonları (sanayi işletmelerinde çalışanlarına grup dinamiği, iş verimi artırma vb. uygulamalar),
 • Kampüs rekreasyonu organizasyonları (öğrenci ve çalışanların sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler) .

I- KAYNAKÇA

 • Meslek Elemanları,
 • megep.meb.gov.tr adresli web sayfası
 • ŞİMŞEK, K. Y. (2013). Alışveriş Merkezlerinde Ticari Rekreasyon ve Hizmet Kalitesi.
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir