SİYASET BİLİMCİ NEDİR,NE İŞ YAPAR,NASIL OLUNUR,MAAŞI?

  

                           

SİYASET BİLİMCİ TANIM

Siyaset Bilimi alanında farklı sosyal bilimleri de kullanarak bilimsel çalışma

ve araştırma yapan, siyasal yaşamın işleyişiyle ilgili sorunlara çözüm üreten, siyaset bilimle ilgili teoriler ortaya koyan, siyasal kurumların yapılarını, toplum ve uluslararası ortamla ilişkilerini inceleyen, yaptığı araştırma sonuçlarını siyaset uygulayıcılarıyla ve toplumla paylaşan kişidir.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=B-jprj2M9fo[/embedyt]

A- GÖREVLER

 • Toplumun politik davranışlarını, politik kuruluşların yapısını, gelişmesini, faaliyetini ve karşılıklı ilişkileri konularında araştırmalar yapar,
 • Yaptığı akademik ve bilimsel çalışma sonuçlarını toplumla ve uygulayıcılarla paylaşır ve ülke yönetimine ilişkin fikir sunar.
 • Ülkenin ekonomik ve politik görüşlerinde söz sahibi olan kişi ve kuruluşlarla görüşür,
 • Yerli ve yabancı yayın organlarını izler,
 • Ülke yönetiminde söz sahibi olan partilerin yetkilileri ile temas ederek partinin ekonomik ve siyasal görüşünü tespit eder,
 • Elde ettiği bilgileri değerlendirerek kuruluş ve siyasi partilere önerilerde bulunur,
 • Bulunduğu ülkenin politik gelişmesiyle diğer ülkelerdeki durumu karşılaştırarak aynı ve farklı durumları tespit eder,
 • Halkın ekonomik, politik ve diğer toplumsal faaliyetleri ile ilgili anket uygulamaları yapıp, değerlendirerek halkın bilgisine sunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir,
 • Siyasi kurumların toplum ve uluslararası ortam ile ilişkilerini inceler,
 • İstenildiğinde yönetim kuruluna ya da kuruluşun yetkililerine rapor hazırlar,

KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

 • Kitap, makale, araştırma,
 • Ofis malzemeleri,
 • Bilgisayar,
 • Ders araç ve gereçleri,
 • İstatistik programları,
 • Projeksiyon cihazı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

 

Siyaset Bilimci olmak isteyenlerin;

 • Dikkatli, ayrıntıyı algılayan
 • Yazılı, sözlü, edebi ifade gücü olan,
 • Sosyal bilimler yeteneği yüksek,
 • Felsefe, psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve tarih alanlarına ilgili
 • Derinlemesine araştırma yapmaya yatkın,
 • Yaratıcı, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgörülü
 • Empati yapabilen,
 • Değişik görüşlere, yeniliklere ve eleştiriye açık kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Siyaset bilimcileri genelde üniversitede ders verdikleri, bilimsel çalışma yaptıkları veya danışmanlık hizmeti verdiklerinden çalışma yerleri ofis, derslik, kütüphane ve gerektiğinde laboratuvarlar olup, çalıştıkları ortamlar genellikle kapalıdır. Ayrıca, toplumsal alanda siyasal araştırmalar yapan siyaset bilimci toplumla temasa geçmek için saha araştırması yapmak amacıyla dışarıda da çalışır

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler fakültelerinde Siyaset Bilimi bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Siyaset Bilimi programında dersler beş temel alanda yoğunlaşmaktadır. Bunlar karşılaştırmalı siyaset, siyaset kuramı, Türk siyasi hayatı, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerdir. İlk iki yıl Uluslararası İlişkiler Programı ile ortak programdaki dersleri alan öğrenciler üçüncü yıldan itibaren zorunlu derslerin yansıra toplumsal cinsiyet, insan hakları, siyaset sosyolojisi gibi dersleri alarak uzmanlaşabilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitim başarıyla tamamlayanlara “lisans diploması” verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Siyaset bilimcilerinin iş bulma imkânı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak en az bir yabancı dil bilmeleri halinde meslekte işsiz kalma riski yoktur. Kamu ve özel üniversitelerde, araştırma kurumlarında, medyada, siyasi kurumlarda ve bağımsız olarak çalışabilirler.

 

Devletin yönetim kademelerinde bulunabilmenin yanında çeşitli televizyon kanallarında yorumcu olarak çalışmak, gazete ve dergilerde köşe yazıları yazmak Siyaset Bilimcisinin iş olanakları arasında yer almaktadır. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerin öğretim kadrolarında yer alabilmek de mümkündür.

Ayrıca, İşletmeler ve resmî kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Çalıştıkları işyerine ve kişisel tecrübelerine göre değişmekler birlikte ortalama asgari ücretin 3,5 katı civarındadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer (araştırma görevlisi, doçent, profesör) yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Kamu kurumlarında uzman yardımcısı olarak başladıktan sonra uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp mesleklerinde uzman olabilirler.

 

İş hayatında ilerlemeler, akademik çalışmalar, makaleler,                  konferanslar, kitap yazma gibi çalışmalarla olabilmektedir.

BENZER MESLEKLER

 • Uluslararası İlişkiler Bilimcisi,
 • Sosyolog,
 • Vali,
 • Müfettiş,
 • Büyükelçi,
 • Başkonsolos,

 

 1. H. EK BİLGİLER

 

GÖREV

 

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde

 

 

I- KAYNAKÇA

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir