TEKSTİL BASKI VE DESEN TEKNİSYENİ NEDİR,NE İŞ YAPAR,NASIL OLUNUR,MAAŞI

TEKSTİL BASKI VE DESEN TEKNİSYENİ

TANIM

Tekstil baskıcılığı ile ilgili birimlerde planlama yaparak amaçlar doğrultusunda her türlü makineyi kullanarak tüm ürünlere baskı yapan ve bilgisayar ve desen programlarını kullanan, kumaş analizi ve tasarımı yapan kişidir.

A- GÖREVLER

 • Desen çalışmaları yapar,
 • Şablon hazırlar,
 • Baskı öncesi hazırlık yapar,
 • Değişik baskı tekniklerini uygular,
 • Numune baskı yapar,
 • Makinelerle baskı yapar,
 • Kumaşa dijital baskı yapar,
 • Özel efektli baskıları yapar,
 • Farklı boyar maddelerle baskı yapar,
 • Boyanacak kumaşın niteliklerine göre uygulanacak deseni ve renkleri saptar,
 • Kumaşın cinsine uygun boya ve apre malzemesini hazırlar,
 • Bilgisayar kullanarak kumaş desen tasarımı yapar,
 • İşletme içerisinde desenlerin takibini yapar,
 • Kumaş analizi yapar,
 • Müşteri odaklı desen tasarımı yapar,
 • Temel tekstil uygulamaları yapar,
 • Temel kimyasal işlemleri yapar.
 • Standart laboratuvar çalışması yapar,
 • Desen çizme yöntemlerini kullanarak desenler çizer,
 • Tekstil alanındaki temel kavramları yabancı dilde kullanır.

KULLANILAN ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

 • Şablon pozlandırma makinesi,
 • Rotasyon baskı, film druck baskı, tops (vigore) baskı, rulo baskı, flok ve transfer baskı, parça baskı ve dijital baskı makineleri,
 • Baskı patında kullanılacak boyar maddeler,
 • Baskı işleminde kullanılacak kimyasallar

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni olmak isteyenlerin;

 • Hareketli sistemlere maksimum dikkatli,
 • Sorumluluk duygusu yüksek,
 • Programlı çalışmayı seven,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Kimya bilimine ilgili,
 • Dikkatli ve gözlemci,
 • Renk bilgisine sahip,
 • Sanatsal beğeni sahibi,
 • Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen

kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları, tozlu, nemli ve gürültülü, iklimine bağlı çalışma ortamı vardır. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi gereklidir. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi ve hareketli sistemlere maksimum dikkat gereksinimi vardır. Tekstil alanında çalışanlar, çalışmalarını kapalı mekânlarda (işletmelerde) ve dış mekanlarda yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevlerini yaparken bireysel çalışabilecekleri gibi ekip hâlinde de çalışabilirler. Alanın altındaki meslekler çeşitli ham madde ve makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından ve kimyasal madde (boyar madde) kullanımı sebebiyle astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Tekstil Teknolojisi” alanının “Tekstil Baskı ve Desenciliği” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • Ortaokulu tamamlamış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 • Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
 • Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
 • sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
 • Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tekstil işletmelerinde çeşitli alt/orta kademe yöneticilik pozisyonlarında çalışırlar. Orta kademe yöneticilerle işçiler arasında iletişimi sağlarlar. İşletmede günlük iş ve programların takibini yaparlar ve programların makinelere uygulanmasını sağlarlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
 • Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
 • Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artabilmektedir.

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı Tekstil Baskı ve Desenciliği dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına tercih ettiklerinde ek puan verilmektedir.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İş Hayatında İlerleme

Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

BENZER MESLEKLER

 • Desinatör
 • Baskı Operatörü
 • Tekstil Tasarım Teknisyeni

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir