Ticaret Sekreteri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Ticaret Sekreteri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Ticaret Sekreteri

: BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR
: BÜRO ELEMANLARI
: SEKRETERLER VE KLAVYE KULLANAN ELEMANLAR
: Sekreterler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
:
Büro makineleri kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimleri ve ödemeleri izleme, toplantı ve seyahatleri organize etme işlemlerini yürüten kişidir.

:

Ticaret Sekreteri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

İş yerinde yüz yüze ve telefonla iletişimi sağlamak,
Yöneticinin günlük çalışma programını düzenlemek,
Yöneticiyi günlük faaliyetler hakkında bilgilendirmek
Mesaj kanallarını kullanarak mesajları iletmek
Belge akışını izlemek
Dosyalama ve arşivleme yapmak,
Yazışma yapmak,
İş programı hazırlamak ve uygulamak
Toplantı organizasyonlarını yapmak,
Randevuları düzenlemek
Bilgisayarda dosya oluşturmak, yazı hazırlamak
Seyahat organizasyonu yapmak
Bildirimleri ve ödemeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Ticaret Sekreteri olabilir,
Ticaret Sekreteri mesleğinin zorlukları,
Ticaret Sekreteri nerelerde çalışabilir,
Ticaret Sekreteri mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Ticaret Sekreteri nedir,
Ticaret Sekreteri ne iş yapar,
Ticaret Sekreteri nasıl olunur,
Ticaret Sekreteri maaşı,
Ticaret Sekreteri çalışma koşulları,
Ticaret Sekreteri meslek tanımı,
Ticaret Sekreteri görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Ticaret Sekreteri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Tırmık İmal Ustası nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

TİCARET SEKRETERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TİCARET SEKRETERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

TİCARET SEKRETERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
TİCARET SEKRETERİ

 

:
Büro makineleri kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimleri ve ödemeleri izleme, işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahatleri organize etme işlemlerini yürüten kişidir. 
   

 


  – İş yerinde sözel ve telefonla iletişimi sağlar,
– Yöneticinin günlük çalışma programını düzenler,
– Yöneticiyi günlük faaliyetler hakkında bilgilendirir,
– Mesaj kanallarını kullanarak mesajları iletir,
– Belge akışını izler,
– Dosyalama ve arşivleme yapar,
– Yazışma yapar,
– İş programı hazırlar ve uygular,
– Toplantı organizasyonlarını yapar,
– Randevuları düzenler,
– Bilgisayarda dosya oluşturur,
– Bilgisayarda yazı hazırlar,
– Seyahat organizasyonu yapar,
– Bildirimleri ve ödemeleri izler.
   

 


– Kırtasiye Malzemeleri, ( kağıt, kalem, vb. )
– Bilgisayar, fax, telex, daktilo ve hesap makinesi,
– Telefon ve diğer büro malzemeleri.

 


Ticaret sekreteri olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,
– Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,
– Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
– Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,
– Nazik, güler yüzlü, insanlarla kolay iletişim kurabilen,
– Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir etkendir.

 


Ticaret sekreteri büroda görev yapar. Yapılacak işin özelliğine göre zaman zaman açık alanda da görev alabilir. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu çalışması veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmaları hem veriler (yazılar vb.) hem de insan ilişkileri ile ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunur.
  

 


Ticaret sekreterliği önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan, iş bulma olanağı oldukça geniştir. İş hayatının her alanında ve özel sektör işletmelerinin hemen hemen büyük çoğunluğunda sekreter çalıştırılmaktadır. Ayrıca her ticari kuruluş, dosyalama ve arşivleme yapmak zorunda olduğundan bu işleri de sekreterler yapmaktadır. Bu nedenle, nitelikli ve her türlü mesleki bilgiyle (bilgisayar, fax, yabancı dil vb.) donatılmış sekreterler işveren tarafından talep edilmektedir. Özellikle, yurtdışı bağlantılı çalışan işyerleri yabancı dil bilen nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

 


Mesleğin eğitimi ;
– Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinin ”Büro yönetimi ve Sekreterlik” alanı “Ticaret Sekreterliği” dalında verilmektedir.
  
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerine girebilmek için;
– İlköğretim mezunu olmak,
Anadolu Meslek/Anadolu Teknik Lisesine girebilmek için ise ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir. 

 


   
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak dersler
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, Tarih, TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme. 
Alan ortak dersleri
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, İletişim, İş Programı, Bilgisayarda Ofis Programları, Bilgisayarda Yazı, Yabancı Dil.
  Dal dersleri
İşletmelerde Beceri Eğitimi, Diksiyon, Organizasyon, Dosyalama ve Arşivleme, Sunum, Yazışma, Ticaret Hizmetleri, Hukuk Hizmetleri, Tıp Hizmetleri, Mesleki Yabancı Dil, 2. Yabancı Dil.

 


Meslek liselerinin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanından mezun olanlar istedikleri takdirde Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Orta Kademe Yöneticilik, İnsan Kaynakları ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca, Öğrenci Seçme Sınavına ( ÖSS ) girip, Büro Yönetimi Öğretmenliği Lisans Programını tercih etmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Meslek eğitiminden sonra ticaret sekreteri çalıştığı iş yerinde seminerlere, yabancı dil kurslarına, hızlı okuma ve yazma kurslarına, bilgisayar kurslarına vb. katılarak kendini geliştirebilir. Bu meslekte birimler arası geçişler söz konusu olabilir.
 BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır. 
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerlerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişmektedir. Kamu sektöründe göreve başlanıldığı takdirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar.
Özel işyerlerinde, niteliği yüksek elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.
  

 


– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: İskur


Kaynak: İşkur
meslek , eğitim , yabancı , büro , ticaret , yönetimi , yapar , bilgisayarda , anadolu , mesleki , dersler , dosyalama , sekreteri , öğrenci , bilgisi , yeterlikleri , mezun , bilgisayar , günlük , arşivleme
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları TİCARET SEKRETERİ olabilir,
TİCARET SEKRETERİ mesleğinin zorlukları,
TİCARET SEKRETERİ nerelerde çalışabilir,
TİCARET SEKRETERİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
TİCARET SEKRETERİ nedir,
TİCARET SEKRETERİ ne iş yapar,
TİCARET SEKRETERİ nasıl olunur,
TİCARET SEKRETERİ maaşı,
TİCARET SEKRETERİ çalışma koşulları,
TİCARET SEKRETERİ meslek tanımı,
TİCARET SEKRETERİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

TİCARET SEKRETERİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Ticaret Sekreteri nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir