Ankara Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Ankara Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Ankara Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Ankara Üniversitesi[/mantra-button-color]

Ankara Üniversitesi; bilim ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri etkili biçimde sunmak; özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak hedefindedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitemizin, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel mükemmeliyetçiliği hedefleyen bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesini desteklemektedir. Kütüphanelerden okuyucuların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetler olup, danışma hizmetleri, ödünç verme hizmetleri ve gör-işit hizmetleri, elektronik veri tabanları ve elektronik yayınlardan oluşur. Kütüphanelerin etkin kullanımını sağlamak için, her öğretim yılı başında ve gerek görüldükçe kütüphane kullanıcılarına kütüphane kullanım eğitimi verilir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak; hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi hizmetleri mevcuttur.

Ankara Üniversitesi 1946 yılında Başkent Ankara’da kurulmuş bir üniversitedir. Daha eski tarihlere dayanan köklü fakülteler Ankara Üniversitesi çatısı altında bir araya getirilmiştir. Ankara Üniversitesi, Üniversite Kanunuyla birlikte kurulan ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi niteliğini taşıyan bir eğitim kurumudur. Türkiye’nin en önemli ve saygın üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nin en eski ve köklü fakülteleri 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye)’dir.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Tarihçe[/mantra-button-color]

Ankara Üniversitesi’nin temeli bizzat Atatürk tarafından atılmıştır. İlk olarak 1925 ‘te kurulan Hukuk Mektebi, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933’te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935’te açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1859’dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936’da Başkent Ankara’ya taşınan ve Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940’ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925’te kurulmuş olan Hukuk, 1935’te faaliyete başlayan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1943’te açılan Fen Fakültesi, 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu.
Üniversite 1948’de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış, 1949’da İlahiyat Fakültesi, 1935’te kurulan 1950’de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu, 1960’ta Eczacılık Fakültesi, 1963’te Yüksekokul olarak kurulan 1977’de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965’te Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdi adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

Fakülteler
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Konservatuarlar
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Yüksek Okullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksek Okulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Başkent Meslek Yüksekokulu
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kalecik Meslek Yüksekokulu
Enstitüler
Adli Tıp Enstitüsü
Biyoteknoloji Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Hepatoloji Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Nükleer Bilimler Enstitüsü
Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi
Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)
Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM)
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)
Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kısırlık Teşhis ve Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)
Ankara Üniversitesi Yayınları

Ankara Üniversitesi Communication Dergisi
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından çıkarılan Communication A1, A2, B ve C serilerinde Matematik, İstatistik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Astronomi, kimya ve kimya mühendisliği, Biyoloji, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği’nin çeşitli dallarında yazılmış özgün araştırma makalelerine yer verilir. Ayrıca editör tarafından çağrıda bulunulan, konusunda uzman tanınmış bilim adamlarınca hazırlanmış son gelişmeleri içeren inceleme tipi çalışmalara yer verilen dergidir.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
1942 yılından beri yayın hayatında olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Sümerce ve Hititce’den Latince ve Yunanca’ya, antik doğu ve batı dilleri yanında modern diller ile coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji Türk ve Türkiye tarihi gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında kaynak yayınlar arasında yer almaktadır.
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümü Araştırma Dergisi
1963 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından çıkarılmaya başlanan Araştırma Dergisi günümüze dek çıkmayı başarmıştır. Özgün inceleme ve araştırmaya dayalı felsefe ve düşünce alanında yayın yapan Araştırma Dergisi aynı zamanda akademik bir yayın olma özelliğini taşır.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Farmasötik Bilimlerin tüm alanlarındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, kısa bildiriler ve derlemelerin yayınlanması için uluslararası bir ortamdır.
Not
Ankara Üniversitesi yayınlarına Pecya aracılığı ile dijital olarak ulaşabilirsiniz.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Ankara Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 – Tandoğan – ANKARA

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Ankara Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.ankara.edu.tr/
E-posta: ankara@ankara.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Ankara Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 312 212 60 40

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Ankara Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir