Atılım Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Atılım Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Atılım Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Atılım Üniversitesi[/mantra-button-color]

Atılım Üniversitesi’nin amacı, bilgi çağının gerektirdiği yeteneklere sahip, bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sanat, kültür ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, duyarlı insanlar yetiştirmektir.

Yabancı dille eğitimin önemini bilen ve İngilizce eğitim veren Atılım Üniversitesi, tek dille yetinmeyen ve dünyanın birçok yerinde çalışma ve yaşama olanağı yaratmak isteyen öğrencilerine ikinci bir dil öğrenme fırsatı da tanımaktadır. Uluslararası standartlara uygun eğitim programlarını, üniversiteye üstün hizmet veren 376 akademik, 288 idari personeliyle toplam 664 kişilik yetkin kadroyu, 4495 Lisans, 626 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyle aynı çatıda öğrenim görme olanağını, küçük sınıflarda ders dinleme ve derslere aktif katılma imkanını, en son teknolojik olanaklarla kurulan modern laboratuvarları, öğretim elemanları ile birebir iletişim kurma olanağını ve çeşitli sosyal etkinliklerle desteklenen gerçek bir eğitim ve tartışma ortamını, üniversite yerleşkesinin tüm kapalı ve açık alanlarında kablosuz ağ servisinden yararlanarak internet kullanma olanaklarını sunmaktadır.

Tanıtım

Atılım Üniversitesi kampüsü; şehir merkezine 20 km, çevre yoluna 7 km mesafededir. Tek kampüsü olan MOG yerleşkesinde kuruludur. LYS puanlarına göre başarı ve sporcu bursları sağlamaktadır. Kampüse, Ankara’nın çeşitli bölgelerinden kalkmakta olan servislerle , EGO belediye otobüsleri ve minibüsler ile ulaşılabilmektedir.
Tarihçe ve Üniversite Hakkında Bilgi

Atılım Üniversitesi yabancı dille öğretim olanağı sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. Uluslararası standartlara (ABET 2000 gibi…) uygun eğitim programları uygulamaktadır. 431 akademik, 182 idari personel toplam 613 kişilik yetkin kadrosu bulunmaktadır.
Atılım Üniversitesi “Kardeş Üniversite” olan “University of the Incarnate Word” ‘de (San Antonio TEKSAS’ ta) ve “The Hauge School of European Studies (HEBO)(Hollanda)” ‘de Değişim Programı’ na göre istenildiğinde öğrenim görebilme fırsatı sunmaktadır.
2007-2008 Eğitim – Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci almak üzere Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi açılmıştır.
Akademik Birimler

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-Incarnate World)
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Enerji Mühendisliği Bölümü
İmalat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Bölümü
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
İşletme Bölümü
İşletme Bölümü (Türkçe)
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü (Türkçe)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı (UOLP -Incarnate World)
Matematik Bölümü
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Psikoloji Bölümü
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Bölümü
İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü
Mimarlık
Moda Tasarımı Bölümü
Hukuk Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksek Okulu
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü
Uzaktan Eğitim Programları

Atılım Meslek Yüksek Okulu Uzaktan Eğitim Önlisans Programları
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Programı
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Önlisans Programı
Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları
e-MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı)

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Enstitüler[/mantra-button-color]

Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları
Aşağıdaki ana bilim dallarında Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcuttur:
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Üretim Mühendisliği (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Doktora Programı
Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları
e-MBA / İşletme Yönetimi (Türkçe)
MBA / İşletme Yönetimi (Türkçe)
Finansman (Türkçe)
Uluslararası İlişkiler (Türkçe – İngilizce)
Avrupa Birliği (Türkçe – İngilizce)
Uygulamalı İktisat (Türkçe)
Turizm İşletmeciliği (Türkçe)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Kamu Hukuku (Türkçe)
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Türkçe)
Bankacılık (Türkçe)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Türkçe)
Çeviribilim
Doktora Programı
Politik Ekonomi
Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Akademik Yazım Danışma Merkezi
Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri Ofisi
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
İşletme,Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Dil Eğitim Merkezi Başkanlığı
Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi
Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (RoTAM)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
TÜTAM
Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Atılım Üniversitesi Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezi
Teknolojik Altyapı

Eğitim ve Araştırma Laboratuvarları
Genel Bilgisayar Laboratuvarı (7 adet)
Süper İletken Hazırlama ve İnceleme Laboratuvarı
Yarı İletken Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
İşletim Sistemleri Laboratuvarı
Multimedia ve Web Development Laboratuvarı
Ergonomi Laboratuvarı
Network Laboratuvarı
Bilişim Sistemleri Laboratuvarı
Yapı Malzeme Laboratuvarı
Simülasyon Laboratuvarı
Zemin Mekaniği Laboratuvarı
Genel Kimya Laboratuvarı
Elektrokimya ve Elektropolimerizasyon Araştırma Laboratuvarı
inorganik ve Organik Kimya Sentez Araştırma Laboratuvarı
Biyokimya ve Biyoanorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Kaya Mekaniği Laboratuvarı
Genel Fizik Laboratuvarı
Fizik Mekanik Laboratuvarı
Fizik Elektromagnetik Laboratuvarı
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı
Yönetim Sistemleri Mühendisliği Laboratuvarı
Temel Elektronik ve Sayısal Sistemler Laboratuvarı
İleri Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı
Mikroişlemci ve Sinyal İşleme Laboratuvarı
İmalat Laboratuvarı
Sembolik Manipulasyon Laboratuvarı
Mekatronik Prototip Tasarım ve Üretim Laboratuvarları
Mekatronik Sistemler Laboratuvarı
Robotik Laboratuvarları
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Laboratuvarı
EDM, Mikro EDM ve Mikro İşleme Laboratuvarı
Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarı
Mekatronik Tasarım ve Üretim Laboratuvarı
Biyo-mimetik Tasarım Laboratuvarı
RF Laboratuvarı
Simultane Dil Laboratuvarı
Deneysel Psikoloji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalografi Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mekanik Deney Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Isıl İşlem Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Döküm, Alaşımlama ve Katılaştırma Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Seçimi, Tasarım ve Hesaplamalar Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Biyomalzemeler Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Laboratuvarı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüzey İşlemleri Laboratuvarı
Mini / Mikro Makine / Robot Laboratuvarı
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı
Yapı Malzeme Laboratuvarı
Simülasyon Laboratuvarı
GIS ve Topografya Laboratuvarı
Asfalt Laboratuvarı

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Atılım Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı, Ankara

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Atılım Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.atilim.edu.tr
E-posta: atiliminfo@atilim.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Atılım Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

312 586 80 00

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Atılım Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir