Çankaya Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Çankaya Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Çankaya Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Çankaya Üniversitesi[/mantra-button-color]

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, bilgi toplumunun oluşmasında Türkiye’ye öncülük eden, toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmayı amaçlar.

Sağlık merkezindeki tüm çalışmalar; hastaların kişisel sağlık sorunlarını hasta hakları çerçevesinde özenli, titiz ve gizlilik içinde yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün tanımladığı gibi sağlık: bedensel,ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halidir. Çankaya Üniversitesi Kütüphane sistemindeki kayıtlı basılı materyal sayısı 32.915’dir. Bunun yanısıra 2120 adet Compact Disk, 200 adet Disket, 29 adet Audio Kaset, 10 adet online veritabanı, 179 adet Süreli Yayın ve 7550 adet fulltext elektronik dergi mevcuttur. Çankaya Üniversitesi Spor Merkezi, öğrencilerin yoğun akademik faaliyetleri yanında modern spor tesislerimizde, alanında bilgili eğitimcilerle, çağdaş spor eğitimi yapabilmelerini ve onların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini sağlamayı ve topluma kaliteli insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 9 Temmuz 1997 tarihinde kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite 1997-1998 öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim dili, Hukuk Fakültesi dışında İngilizce’dir. 310’u lisansüstü olmak üzere 3.879 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca 262 akademisyen üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin Turkuaz kampüsünün alanı, 70.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 440.000 metrekaredir. Üniversitenin bünyesinde 5 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

Tarihi

Çankaya Üniversitesi, 9 Temmuz 1997 tarihinde Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından bugünkü Balgat yerleşkesinin olduğu yerde kurulmuştur. Üniversite eğitim hayatına 4 fakülte, 1 meslek yüksek okulu, 2 enstitü ve 4 araştırma-uygulama merkezi ile başlamıştır. Daha sonra zamanla yeni bölümler açılmış ve üniversite büyümüştür. 2007 yılında ise Balgat kampüsünün ihtiyaçları karşılayamaması üzerinde Turkuaz kampüsünün yapımına başlanmış ve 2011 yılında bitirilerek eğitim-öğretime açılmıştır.
Üniversiteye kabul

Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile yüzlerce öğrenci Çankaya Üniversitesi’ne kayıt olmaktadır. 2011 yılında yaklaşık 700 öğrenci Çankaya Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanmıştır. 2012 itibariyle hem yeni bölümlerin açılması, hem mevcut bölümlerin kapasitesinin artırılması, hem de yeni yüksek lisans ve doktora bölümlerinin açılmasıyla beraber bu sayının 1.000’i aşması beklenmektedir. Çankaya Üniversite her yıl kabul ettiği öğrencilere çeşitli burs olanakları sağlamaktadır. Üniversitenin burs yönetmeliğindeki açıklamasına göre Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek ve yükseköğretimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çeşitli burslar verilmektedir. Üniversiteye giriş başarı bursu, bilim bursu, sporda başarı bursu ve akademik başarı bursu bunlardan bazılarıdır. Üniversiteye giriş başarı bursu, öğrencilerin YGS-LYS sınavları ve özel yetenek sınavlarındaki başarı derecelerine göre tanınan bir burstur. Üniversiteye giriş başarı bursu öğrenci eğitime devam ettiği sürece hiçbir koşulda kesilmemektedir.
Üniversitenin Hukuk Fakültesi hariç eğitim dili İngilizce olmasında dolayı, Hukuk Fakültesi öğrencileri dışındaki tüm öğrenciler dönem başında İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek zorundadırlar ya da İngilizce bildiğini kanıtlayan uluslararası bir sınav (TOEFL, IELTS vb.) sonuç belgesi sunmalıdırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler bölüme, başarısız olan öğrenciler ise Hazırlık Okulu’na devam ederler. Yeterlilik sınavları sene içerisinde çeşitli tarihlerde yapılır. Hazırlık okulundan mezun olabilmek için kabul edilen İngilizce seviyesi upper-intermediatetir.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabul uygulamalarında genel şartlar benzer olmasına rağmen özel şartlar bölümden bölüme değişmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabul işlemleriyle enstitüler ilgilenmektedir.
Kampüsler

Balgat kampüsü
Balgat kampüsü, Ankara ili Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Çukurambar semtindedir. Bu kampüs ile ODTÜ kampüsü birbirine oldukça yakındır. Kampüse ulaşım olanakları gelişmiş olup yakın çevresinde Armada Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. ODTÜ dışında TOBB ETÜ ve Ufuk Üniversitesi’leri de Balgat kampüsüne yakın mesafededirler.
Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bu kampüstedir.
Turkuaz kampüsü
Turkuaz kampüsü, üniversitenin Balgat yerleşkesinin ihtiyaçları karşılayamaması üzerine Eskişehir Yolu 29. km’ye inşa edilen bir yerleşkedir. 22 Ekim 2007’de dönemin Meclis başkanı Köksal Toptan tarafından temelleri atılan kampüs 2011 yılında açılmıştır. Üniversitenin Turkuaz kampüsü iki parselden oluşmaktadır. 15.232 metrekare olan birinci parsele üniversite personeli için 36 adet lojman yapılması planlanmakta olup 18 dairelik kısmı tamamlanmıştır. Kampüsün esas kısmı olan ikinci parsel ise yaklaşık 442.909 metrekare olup üzerine eğitim-öğretim yapıları, fakülteler, kafeteryalar ve diğer yapılar yapılmıştır. Turkuaz kampüsünün toplam kapalı alanı net 36.148 metrekare, brüt 70.000 metrekaredir. Ayrıca kampüsün yaklaşık 330.000 metrakaresi ağaçlandırılmıştır. Kızılay Karanfil Sokak’ta olan hazırlık sınıfı, Balgat kampüsünde olan birçok bölüm ve fakülte bu yıl Turkuaz kampüsüne taşınmıştır. Turkuaz kampüsünün karşısında Turkuaz Vadisi bulunmaktadır ki zaten yeni kampüsün adı da buradan gelmektedir. Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi dışındaki tüm bölümler ve fakülteler bu kampüstedir.
Turkuaz kampüsü, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2011’in en başarılı mimari eserleri arasında seçildi.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

Çankaya Üniversitesi; 5 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı 24 bölümü bulunmaktadır. Ayrıca 5 araştırma ve uygulama merkezi, 2 enstitü ve hazırlık okulu bulunmaktadır. Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Enstitüler ve Çankaya Üniversitesi Spor Kulübüne ait birçok spor kompleksi Balgat kampüsünde, diğer bütün bölüm ve kompleksler Turkuaz kampüsündedir. Aşağıdaki belirtilen kapalı alan verileri sadece Turkuaz kampüsüne ait kapalı alan verisidir, Balgat kampüsü dahil değildir.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Fen-Edebiyat Fakültesi
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi binası 3.394 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Fakültede aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik-Bilgisayar
Mütercim Tercümanlık
Psikoloji
Dekan vekili: Prof. Dr. Aysu Aryel Erden
Hukuk Fakültesi
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi binası 1.539 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Bu fakültenin kapalı alanının diğer fakültelere göre az olmasının sebebi ortak kullanım alanındaki amfilerin kullanılmasının planlanmış olmasıdır.
Dekan: Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Müdür: Yardımcı Doç. Dr. Eser Us

Turkuaz kampüsünden bir görünüm

Turkuaz kampüsündeki ortak alandan bir görünüm

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi[/mantra-button-color]

Ana madde: Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası 3.593 metrekare kapalı alana sahiptir. Fakültede aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.
Bankacılık ve Finans Bölümü
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Dekan: Prof. Dr. Aykut Kansu
Mimarlık Fakültesi
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi, 3 Ağustos 2012 tarihinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ve Mühendislik diye ayrılması sonucu kurulmuştur. Balgat kampüsünde faaliyet göstermektedir.
Endüstriyel Tasarım
İç Mimarlık
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi 3 bloktan oluşmaktadır. 3 Ağustos 2012 tarihinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin birbirinden ayrılması sonucu kurulmuştur. Birinci blok 4.826 metrekare, ikinci blok 2.398 metrekare ve 3. blok 3.544 metrekaredir. Toplam kapalı alan ise 10.768 metrekaredir. Fakültede aşağıdaki bölümler bulunmaktadır. Turkuaz kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Dekan: Prof. Dr. Celal Zaim Çil
Meslek Yüksekokulu
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Müdür: Prof. Dr. Tolga Omay
Hazırlık Okulu
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu
Hazırlık Okulu iki bloktan oluşmaktadır. İki blokun toplam kapalı alanı 3.608 metrekare olup toplamda 26 adet derslik ve 3 adet bilgisayar laboratuvarı içermektedir.
Müdür: Dr. Bülent İnal

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Enstitüler[/mantra-button-color]

Çankaya Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere toplamda 2 enstitü bulunmaktadır.
Fen Bilimleri Enstitüsü
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü, üniversite ile beraber 1997 yılında kurulmuştur. Enstitüde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Bilgi teknolojileri ve İç mimarlık alanlarında yüksek lisans programları mevcuttur. Ayrıca enstitüde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapılabilmektedir. Enstitünün müdürü Prof. Dr. Taner Altunok’tur.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ana madde: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversite ile beraber 1997 yılında kurulmuştur. Enstitüde; İşletme Yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Uluslararası ticaret ve finansman, Kamu hukuku, Özel hukuk, İngiliz edebiyatı ve Kültür incelemeleri, Finansal ekonomi ve Siyaset bilimi alanlarında yüksek lisans programları mevcuttur. Şu anda enstitünün doktora programı bulunmamaktadır. Enstitünün müdürü Prof. Dr. Mehmet Turhan’dır.[16]
Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Turkuaz kampüsündeki kütüphaneden bir görünüm
Çankaya Üniversitesi’nde 5 araştırma-uygulama merkezi bulunmaktadır.[17]
Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM)
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM)
Atatürk İlkeler ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (AAUM)
Sürekli Eğitim Danışmanlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi (SEDAM)
Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenci toplulukları

Çankaya Üniversitesi’nde 50’den fazla öğrenci topluluğu faaliyet göstermektedir. Öğrenci toplulukları, üniversite tarafından desteklenen ve öğrenciler tarafından yönetilen, ilgili alanda etkinlik, seminer ve çeşitli gösteriler düzenleyen topluluklardır. En son güncel listeyi şuradan görebilirsiniz.
Amatör Doğa Sporları Topluluğu
Amatör Film ve Fotoğrafçılık Topluluğu
Amerikan Futbolu Topluluğu
A.T.A.K (Atatürk İlkeleri, Tarih, Araştırma ve Kültür Topluluğu)
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Bilimsel Düşünce Topluluğu
Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu
Bilişim Teknolojileri Topluluğu (BiLTeC)
Bowling Topluluğu
Capoeira Topluluğu
Çankayalı Aslanlar Topluluğu
Çankayalı Fenerbahçeliler Topluluğu
Çankayalı Kartallar Topluluğu
Dans Topluluğu
Edebiyat Topluluğu
Elektronik Tasarım Topluluğu
Endüstri Mühendisliği Topluluğu
Extreme Sporlar Topluluğu
Felsefe Topluluğu
Gelişen Türkiye Topluluğu
Gençlik Topluluğu
Go-Kart Topluluğu
Halk Bilimi Topluluğu
Hukuk ve iletişim Topluluğu (HİT)
IEEE Topluluğu (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
İletişim Topluluğu
İşletme ve Ekonomi Topluluğu
İş ve Kariyer Klübü
Kayak Dağcılık ve Snowboard Topluluğu
Kişisel Gelişim Topluluğu
Kültür ve Sanat Topluluğu
Liderlik ve Kariyer Topluluğu (LiVKa)
Makine Mühendisliği Topluluğu
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Topluluğu
Mekatronik Topluluğu
Münazara Topluluğu
Müzik Topluluğu
Organizasyon Topluluğu
Satranç Topluluğu
Siyaset ve Diplomasi Topluluğu
Temiz Enerji ve Mühendislik Bilimi Topluluğu
Tiyatro Topluluğu
Toplumsal Dayanışma Topluluğu
Türk Japon Topluluğu
Türk Tarih Platformu Topluluğu
Uluslararası Ticaret Topluluğu
Türk Sanat Müziği Korosu
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi Topluluğu (AMCS)
Yapay Zeka ve Robotik Topluluğu
Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü

Ana madde: Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü
25 Nisan 1986 tarihinde ilk kez Arıspor olarak kurulmuş daha sonra ismi Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü olarak değiştirilmiştir. Balgat kampüsündeki spor tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.[18] Kadın Basketbol Takımı, daha önce uzun yıllar mücadele Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nden 2009-2010 sezonunda Türkiye Kadın Basketbol 2. Ligi’ne düşmüş ancak 2010-2011 sezonunda tekrardan çıkmaya hak kazanmıştır. 2012-2013 sezonundan itibaren Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde tekrardan mücadele etmeye başlayacaktır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Çankaya Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Çankaya Üniversitesi, Eskişehir Yolu 29.km, 06810 – Yenimahalle – ANKARA

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Çankaya Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.cankaya.edu.tr/

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Çankaya Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 312 233 10 00

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Çankaya Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir