İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi[/mantra-button-color]

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, akademik kadrosu ve yetiştirdiği değerler ile bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke değerlerini zenginleştirmeyi kendisine misyon kabul ediyor.

Üniversite, teknolojik gelişmeleri eğitim ve öğretim hayatına hızla aktararak dinamik, yenilikçi ve araştırmacı akademik kadrosuyla özgüven sahibi, hayata geniş bir perspektiften bakan, bilgi ve teknoloji çağı ile uyumlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kütüphanesi, sahip olduğu bilgi kaynakları ve hizmetleriyle üniversite ailesi ve çevre halkının, Türkiye ve dünyadaki araştırmacıların bilgi ve belge ihtiyaçları için önemli bir başvuru merkezi olarak ve elektronik ortamda da kullanıcıların bilgiye erişimlerini sağlayarak eğitime direkt katkıda bulunmaktadır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Anlaşmalı Öğrenci Evleri; öğrencilerin eğitim yaşamlarını başarı ve güvenle sürdürmeleri için gerekli her türlü donanıma sahip olmasının yanında İstanbul’da öğrencileri için anlaştığı yaşam merkezlerinde, modern, güvenli, çağdaş bir ortamda, şehrin merkezine yakın ve hayatın içinde güvenli bir ortam sunmaktadır.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir. İlk öğrencilerini 2011 yılında almıştır, 2011-2012 öğretim döneminde eğitime başlamıştır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Tarihçe[/mantra-button-color]

2008 yılında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda vakıf üniversitesi olarak kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda başvuru evrakları hazırlanmış, Kemerburgaz İlçesi’nde kampüs için arazi alımı yapılmış, proje hazırlanmış ve Üniversite ‘’İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’’ olarak adlandırılmıştır. 22 Mayıs 2008 tarihinde kuruluş kanunu TBMM’de kabul edilmiş ancak imar sorunu nedeniyle kampüs inşaatına başlanamamıştır. Kemerburgaz’daki arazi ile ilgili sorunların çözümü için çalışmalar devam ederken Üniversitenin kuruluşunda gecikmeye yol açmamak maksadıyla Altınbaş Holding’in ‘’Mahmutbey Dilmenler Caddesi, Bağcılar’’da bulunan yönetim binasının Üniversiteye devri konusunda Aralık 2010’da karar alınmış ve binanın Üniversite ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.
1 Ağustos 2011 tarihi itibari ile Üniversite tüm birimleri ile eğitim ve öğretime hazır hale getirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ile faaliyetlerine başlayacaktır.
Amaç

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, temel yaklaşımı ‘’her koşulda insan olan’’ Altınbaş Holding’in eğitim alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyetine başlamıştır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde eğitime önemli destek sağlayan Altınbaş Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini holding kurucusu Sayın Mehmet Altınbaş’ın vasiyeti doğrultusunda kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı ile birlikte sürdürmektedir. Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı modern teknoloji ile donatılmış kampusünde Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gençlerimizi en çağdaş yöntemlerle yetiştirmek amacıyla üniversite kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
İlkeler

Araştırma Özgürlüğü
Öğretim elemanları, diğer akademik görevlerini hakkıyla yerine getirmeleri kaydıyla araştırma yapmak ve yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınlamak konusunda tümüyle özgürdürler; ancak gelir getirici araştırmalar üniversite yönetiminin anlayışı dahilinde yapılmalıdır.
Eğitim Özgürlüğü
Öğretim elemanları sınıf içinde kendi alanları ile ilgili konuları aktarmak ve tartışmak konusunda tümüyle özgürdürler; ancak kendi alanları ile ilgili olmayan tartışmalı konuları derslerinde gündeme getirmeme konusunda özen göstermelidirler.
Fikir Özgürlüğü
Öğretim elemanları bir vatandaş olarak konuşurken veya yazarken üniversite tarafından herhangi bir sansüre ya da disiplin işlemine tabi tutulamazlar; ancak toplum içinde sahip oldukları özel konumlarının onlara bazı özel yükümlülükler yüklediğinin bilincinde olmalıdırlar. Kamuoyunun, kendi uzmanlıklarını ve üniversitelerini, onların söylem ve yazıları doğrultusunda yargılayabileceğini göz önünde tutmak zorundadırlar. O nedenle her zaman gerçek ve doğru bilgiyi vermeli, kendi kendilerini kontrol edebilmeli, başkalarının fikirlerine saygı göstermeli ve mensubu bulundukları üniversite adına konuşmadıklarını belirtmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.
Öğrenciye Destek
Üniversite, öğrencilerinin maddi zorluklar nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalmaması için her türlü çabayı göstermeyi görev bilir.
Katılımcılık
Üniversite, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik ve esnek bir yönetim biçimini benimser. Tüm faaliyetlerinde saydam ve hesap verebilir olmayı ilke edinir.
Topluma Katkı
Üniversite, toplumun her kesimine yararlı olmayı ve çevresi ile yakın ilişki içerisinde bulunmayı hedefler. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplulukların sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bu sorunlara çözümler üreterek kamuoyuna yayar. Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda etkileşim sağlamada öncü rol oynar.
Paydaşlarla İlişkiler
Üniversite, çalışması ve gelişimi doğrultusunda paydaşlarının katkılarını göz önüne almak için çaba gösterir. İşlevlerini hakkıyla yerine getirebilmesinin tüm paydaşlarının memnuniyetine bağlı olduğu bilinciyle hareket eder.
Evrensellik
Üniversite, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin evrensel dünyanın saygın birer ferdi olması yönünde gerekli önlemleri alır.
Kalite Yaklaşımı
Üniversite, tüm mensuplarının işlevleri gereği sahip olmaları gereken nitelikleri en üst düzeye getirmek yönünde çaba sarf eder. Kalite kavramını, çalışanlarının, öğrencilerinin ve kurumun başarımı ve başarısı için vazgeçilmez olarak görür.
Sürdürülebilirlik
Üniversite, yaşam boyu öğrenmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir üretkenliği teşvik eder ve bu kavramların hayat bulması için gereken ortamı hazırlar.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Sosyoloji
Sosyal Bilimler
Temel Bilimler
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı
Moda ve Tekstil
Plastik Sanatlar
Takı Tasarımı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Eczacılık Fakültesi (2012-2013 Eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başladı)
Tıp Fakültesi (Henüz öğrenci alınmamaktadır)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Henüz öğrenci alınmamaktadır)
Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu (Henüz öğrenci alınmamaktadır)
Enstitüler ve Lisans Üstü Programlar
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Henüz öğrenci alınmamaktadır)
Araştırma ve uygulama merkezleri
Sürekli Eğitim Merkezi

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 – Bağcılar – İSTANBUL

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.kemerburgaz.edu.tr/
E-posta: info@kemerburgaz.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 212 604 01 00

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir