İstanbul Kültür Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile İstanbul Kültür Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kültür Üniversitesi[/mantra-button-color]

İstanbul Kültür Üniversitesi; çağın gereksinimleri doğrultusunda güncellenen program/bölüm içerikleriyle öğrencilerine tam donanım kazandırmayı hedefleyen bir kurumdur.

Üniversitenin bulunduğu yerleşke şehir merkezinde bulunmakta bu sayede yaşamla iç içe yerleşkelerde eğitim alınmaktadır. Öğrencilerine, 27 AB ülkesinde geçerli ek diploma ve uluslararası bağlantılarla dünyaya açılabilme imkanı sağlamaktadır. Üniversite, zengin burslar ve indirim olanaklarıyla öğrencilerine ekonomik açıdan sorunsuz eğitim dönemi yaşatmaktadır. Akademi ve iş dünyasının saygın isimlerinden oluşan öğretim kadrosu tarafından donanımlı araştırma merkezleri ve birimlerinde verilen eğitimle bireylerin mesleklerinin teorik yönü kadar uygulamaya yönelik ayrıntılarına da hakim olmalarını sağlamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yaşam; mesleğine hazırlanan bir üniversitelinin beklentilerine göre tasarlanır. Öğrenci kulüpleriyle; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde aktif olarak rol almasını sağlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 9 Temmuz 1997’de Bakırköy, İstanbul’da kurulan vakıf üniversitesidir.
Üniversite; Ataköy, Şirinevler ve İncirli Kampüsü olarak üç kampüste faaliyet göstermektedir. 2010-2011 öğretim yılı boyunca 7005 öğrenim gören öğrenci mevcuttur İstanbul Kültür Üniversitesinin de ana amacı Kaliteli Yükseköğretim yapmaktır. Kaliteli eğitim ve öğretime ulaşabilmenin sorunları ve bunların çözüm yöntemleri İKÜ için çalışan kişilerin yeni karşılaştıkları sorunlar değildir. Çünkü İKÜ, 1930’lu yıllardan bu yana eğitim ve öğretim ile başarıyla uğraş veren eğitimci kişilerin etkin olduğu bir vakıf tarafından kurulmuştur. Üniversite, eğitimci özelliklere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan Mütevelli Heyet tarafından yönetilmektedir. Yıllarını Anaokuldan Yükseköğretime kadar bütün öğretim aşamalarındaki okul kuruluşlarına vermiş ve eğitim sektöründe başarılarını kanıtlamış Mütevelli Heyet Başkanı ve Üyeleri, kalitenin mükemmel bir fiziki ortam ve seçkin, deneyimli ve yaratıcı bir öğretici kadro ile mümkün olduğunu çok iyi bildiklerinden, başlangıçtan itibaren bu iki hususun gerçekleştirilmesine özen göstermişlerdir.

Fakülteler ve Bölümler

Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik-Bilgisayar
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Özel Yetenek) [25]
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı (Multimedya) (Özel Yetenek)
Sanat Yönetimi
Meslek Yüksek Okulları

İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hava Lojistiği
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Uçak Elektroniği
Adalet Meslek Yüksek Okulu
İKÜ Öğretim Elemanları

İKÜ öğretim elemanları kadrosu seçkin, verimli ve yaratıcı bir kadrodur. Bu kadro ile İKÜ, çok yeni bir kuruluş olmasına karşın, Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilen değerlendirme komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından 1998 de Üniversiteler arasında ilk yarıya, 1999 da ilk on Üniversite arasına girme başarısına ulaşmıştır. Hedefimiz Vakıf Üniversiteleri arasında 4. sırada, Kamu Üniversiteleri sıralamasında 6. sırada bulunan Üniversitemizin ilk üç arasına girmesini sağlamaktır.
İKÜ bu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. YÖK tarafından yapılan denetlemeler ve değerlendirmeler sonucu 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında devlet desteğine hak kazanmıştır.
İKÜ’de öğrencilerin genel yeteneklerini geliştiren, irdeleme ve soyutlama becerilerini kazanmasını sağlayan, kuşku duymayı, eleştirmeyi ve düşünmeyi alışkanlık haline getirmeye özendiren programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi, bilgi üretmeyi öğrenme motivasyonu ile uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip meslek adamları veya araştırmacılar olabilmeleri vizyonuna yönlendirmekteyiz. Ayrıca, bölüm veya programlardan hangisinden mezun olunursa olunsun, bir İKÜ mezununun ingilizce dilini ve bilgisayarı kullanmayı bilmesini, olmazsa olmaz türünden koşul olarak görülmektedir.
Akademik

İstanbul Kültür Üniversitesi 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde çalışmaktadır. 1997-1998 öğretim yılında 3 Fakülte ve 2 Yüksek Okul ile öğretime başlamıştır. Halen 5 Fakülte ve 3 Meslek Yüksekokulu’nda toplam 32 Yükseköğretim Programına öğrenci almaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 14 anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programları sürdürülmektedir.
İKÜ’deki araştırma faaliyetleri, fakülte ve enstitülerden başka, araştırma merkezlerinin bünyelerinde de yürütülmektedir. Araştırma merkezleri, rektörlüğe bağlı kuruluşlar olarak düzenlenmiş olup çok disiplinli araştırmalar, uygulayıcı ticari ve sanayi kuruluşlarının da etkinlikleriyle bu merkezlerde yapılmaktadır.
Araştırma-geliştirme çalışmalarına kamu ve özel sektör kuruluşlarının da katılımları ve katkıda bulunmalarına özen gösterilmektedir. Uygulamalı konularda, bu sektörlerin seçkin elemanlarından, öğretim elemanı olarak yararlanmanın da yararına inanılmaktadır.
Bilimsel Araştırmalar ve Merkezler

Proje bazlı etkinliklerin yanı sıra gelenekselleşen bilimsel çalışmaların da temelini oluşturan İKÜ Araştırma ve Uygulama Merkezleri alanında öncü bir role sahiptir. Hukuk, temel bilimler ve sosyal bilimler olmak üzere farklı disiplinlerde 12 ayrı araştırma merkezi ve birimine sahip olan İKÜ, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda da işbirliklerini sürdürmektedir. 21. yüzyılın gerektirdiği değişimler doğrultusunda teknolojik, akademik ve fiziki olarak başarıyla güncellenen İKÜ Araştırma Merkezleri ve Birimlerinin temel amacı, eleştirel düşünceyle birlikte bilgiyi etkin ve etik olarak kullanabilme becerisini öğrenciye kazandırmaktır. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve geliştirmeyi ilke edinen İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bünyesindeki araştırma merkezleri ve birimler, farklı üniversitelerle birlikte ticari ve sanayi kuruluşlara da araştırma ve geliştirme çalışmalarında destek vermektedir.
Lisansüstü Öğretim

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, doktora ve yüksek lisans programları; küresel ölçekte iş dünyasının gereksinim duyduğu ileri teknoloji birikimiyle donatılmış profesyoneller yetiştirmeyi; temel bilimler, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında ülkemizin araştırmacı potansiyelini arttırmayı amaçlar.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sanat, İletişim, Türk ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında teorik uygulamalı araştırmaları özendirmeyi; aynı zamanda açtığı yüksek lisans ve doktora programları aracılığı ile üniversitenin topluma sunduğu eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Uluslararası Diploma

Akademik eğitim döneminde dünyaya açılmayı kolaylaştıran Erasmus Ve Uluslararası Değişim Programları sunan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin diploması 27 Ab ülkesinde geçerlidir. İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerinin 27 Ab Üyesi Ülkeye ve İsviçre’ye sorunsuzca sidebilmesini ve yurt dışında alınan derslerin İkü’deki denklikleri konusunda hiçbir sorun yaşanmamasını sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Ects) ile uyumludur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi öğrencilerimizin misafir öğrenci olarak Ya Da Lisansüstü Öğretim İçin 27 Ab Üyesi Ülke Ve İsviçre’ye Sorunsuzca Gidebilmesini, Yurt Dışında Öğrenim Gördükleri Derslerin, İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki denklikleri konusunda hiçbir sorun yaşamamalarını sağlayan bir uygulamadır. Sistemin doğru ve öğrenci lehine yürütülmesi, üniversite ya da programlardan mezun olan öğrencilere, aldıkları diplomanın tamamlayıcısı niteliğinde bir belge olan ve İngilizce hazırlanan bir “Diploma Eki” verilmesi yoluyla mümkündür. İstanbul Kültür Üniversitesi de bu alanda gerekli tüm çalışmaları tamamlamış ve öğrencilerine diploma eki vermeye başlamıştır. AB Eğitim Programları’nı uygulayan tüm ülkelerde geçerliliği olan diploma ekleri, ilk olarak 2006-2007 Öğrenim Yılı’nda mezun olan tüm öğrencilerimiz için hazırlanmış ve İKÜ diplomaları ile birlikte kendilerine sunulmuştur.
Bologna Süreci

Bologna süreci, bilindiği gibi, 1999 da Avrupa Birliğinin başlattığı yüksek öğretimin yeniden yapılanmasına ilişkin bir süreçtir. Yaklaşık on yıllık geçen süre içinde Avrupa Birliğinin finansal desteği ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA:European Universities Association), EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), ENQA(the European Association for Quality Assurance in Higher Education) ve ESU (European Students’ Union) nezdinde çalışmalar yapıldı ve yapılmakta. Bu çalışmalar, AB üyesi ülkelerin Eğitim Bakanlıkları aracılığıyla uygulamalara dönüştürülmektedir.
Ülkemizde ise YÖK aracılığıyla Yükseköğretim Kurumlarında benzer çalışmalar yaygınlaşmaya başladı. Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve ona paralel olarak ülkemizde yapılan çalışmalar arasında örneğin Erasmus programlarıyla öğrenci , öğretim elemanı, öğretim persoleni hareketliğinin başlatılması, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne geçilmesini, Diploma Ek’i verilmesini, ortak programlar düzenlemesini, Akademik değerlendirme kurulları oluşturularak üniversitelerin saydamlık ve hesapverebilirlik ilkeleriyle daha etkin çalışmasını, Lisans ve lisansüstü seviyelerde belirlenen yeterlikler çerçevesinde öğrenim programlarının yeniden düzenlenmesini sayabiliriz. İstanbul Kültür Üniversitesi Bologna Süreci kapsamındaki çalışmalarına hız vermiştir.Bu platform aracılığıyla, Bologna çalışmaları ve sonucunda elde edilen gelişmelerin İKÜ ailesiyle paylaşılması amaçlanmaktadır.
Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurt dışındaki üniversite ve yükseköğretim kurumları ile ilişkilerini yürüten European and International Center (EIC), ülkemizin tam üyelik için aday olduğu Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkedeki üniversiteler başta olmak üzere, çeşitli uluslararası yükseköğrenim kurumları ile karşılıklı işbirliği çalışmaları, kurumsal projelerin yapılandırılması ve yürütülmesi konularında çalışmaktadır. Yaşam Boyu Öğrenim Programı (Lifelong Learning Program – LLP) Kurum Koordinatörlüğü, İKÜ öğrencilerine yurtdışında 100’den fazla üniversitede öğrenim görme ve uluslararası şirketlerde staj yapma olanağı sunar. Lifelong Learning Programı kapsamında, ERASMUS Programı’nın yanı sıra mesleki eğitim programı olan LEONARDO ve yetişkinlere yönelik GRUNDTVIG gibi birçok AB Eğitim Programı ile JEAN MONNET çalışmaları da bulunmaktadır.
Yerleşkede Yaşam

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy, Şirinevler ve İncirli Kampüsü olarak üç kampüste faaliyet göstermektedir. Ataköy Kampüsü’nde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Şirinevler Kampüsü’nde ise Hukuk Fakültesi ve İngilizce hazırlık birimleri, kız ve erkek yurtları, İncirli Kampüsü’nde ise Meslek Yüksek Okulları bulunmaktadır. iki kampüs arasındaki mesafe, yürüyerek 15 dakika sürmekte ve Üç Kampüs arasında her 15 dakikada bir karşılıklı otobüs seferleri vardır.
Kampüsler içinde öğrenci yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan sağlanmıştır. Sabah ve Akşam Kadıköy ve Bostancı’dan gelecek öğrenciler için Bakırköy Deniz Otobüsü iskelesine otobüs seferleri düzenlenmektedir.
Her üç kampüste otobüs ve Metro duraklarına yürüyerek 5 dakika mesafede olup, İstanbul’un bütün semtlerine kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kültür Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
İstanbul Kültür Üniversitesi, E5 Karayolu Üzeri, 34510 No:22 – Şirinevler – İSTANBUL

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kültür Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.iku.edu.tr/
E-posta: kultur@iku.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Kültür Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 212 498 41 41

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir