İstanbul Ticaret Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile İstanbul Ticaret Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Ticaret Üniversitesi[/mantra-button-color]

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerini özgüveni sağlam, kendi olma iddiasını taşıyan, gerekli bilgi donanımına sahip ideal özneler olarak topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

Üniversitede, Avrupa ve Anadolu yakasındaki yerleşkeleriyle öğrencilerin şehir ve sosyal hayattan kopmadan eğitim alabilecekleri imkan ve ortamlar sunuyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi Üsküdar Eminönü ve Küçükyalı Kampüsleri’nde 37.000’i aşkın kaynağıyla, öğrencileri ve öğretim üyeleri ile araştırmacıların kullanımına açık olan çok büyük bir bilgi merkezidir. Gelişmiş aygıtlar ile donatılmış her türlü elektronik aletin yer aldığı labaratuvarlar, her mühendislik bölümü için ayrı özel bilgisayar laboratuvarları, moda tasarım stüdyosu, dikiş, örme ve boyama atölyeleri, iç mimarlık tasarım stüdyoları, iç mimarlık ahşap, metal ve plastik atölyeleri bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde seminer, panel ve sempozyumlar ve bilimsel tartışmaların yanı sıra çeşitli sergi ve konserler, tiyatro, dans gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin günlük yaşamlarına renk katacak tenis kortları, basketbol sahaları ve yüzme havuzları mevcuttur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ya da kısaca İTİCÜ (İngilizce: Istanbul Commerce University, kısaca ICU), İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir. Bursa’daki yüksek lisans programları haricinde, İstanbul’da 4 kampüs ve 1 koruda hizmet vermekte olan İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası’nın yoğun desteğine sahiptir.
Üniversitenin hedefi Türkiye ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı verecek nitelikli insan sermayesini yetiştirmek; bu kaynağı kullanarak teknolojik gelişmeleri izlemek, ürettiği bilgileri değişen dünyaya ve yaşadığı topluma aktarmak olarak belirlenmiştir.
Üniversite, ülke genelinde en çok tercih edilen üç vakıf üniversitesi arasındadır.

Tarih

Kuruluş fikri
1879’da Sadarete getirilen Mehmed Said Paşa (1838-1914) ticaret ve sanayinin sorunları için sektör temsilcilerini aynı çatı altında toplayacak bir kuruluş ortaya çıkarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar neticesinde Meclis-i Mahsus’un kararı ve Sultan II. Abdülhamid’in tasdiki ile Oda’nın kurulması onaylandı; Dersaadet Ticaret Odası örgütlenme çalışmalarını 1882 yılında tamamlayarak kuruldu. Dersaadet Ticaret Odası, ticari hayatın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı çoğunlukla Darülfünun’dan temin etti. Bu durum, zamanla Oda’nın yetişmiş insan gücünü kendisinin eğitmesi sürecine evrilecekti.
Dersaadet Ticaret Odası’nın ismi Cumhuriyet döneminde İstanbul Ticaret Odası olarak değişti. Oda bünyesinde, bir üniversite kurulması önerisi resmi olarak 1992 yılında İTO Genel Kurulu’nda Prof. Dr. İsmail Özarslan tarafından önerildi. Öneri, İstanbul Ticaret Odası Üniversitesi adıyla kabul edildi ve çalışmalara bu tarihte başlandı.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Kuruluş[/mantra-button-color]

Üniversiteyi kurma çalışmalarına başlayan İTO, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı eliyle üniversiteyi kurdu. Kuruluş kanunu olan 14 Nisan 2001 tarih ve 4633 sayılı yasanın 5. maddesi şu şekildeydi:
“ İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabî olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Fen-Edebiyat Fakültesi, b) Ticarî Bilimler Fakültesi, c) Hukuk Fakültesi, d) İletişim Fakültesi, e) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, f) Meslek Yüksekokulu, g) Sosyal Bilimler Enstitüsü, h) Fen Bilimleri Enstitüsü, i) Dış Ticaret Enstitüsünden, oluşur. ”
Üniversitenin Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği ise 23 Kasım 2001 tarihli ve 24592 sayılı resmi gazetede yayınlandı ve böylece 2001 yılında 73 lisans öğrencisiyle, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak öğretime başlandı.
İstanbul Ticaret Odası’nın desteği, üniversitenin öğretim felsefesinin temel taşlarından biri oldu ve iş dünyasına yakın bir öğretim modeli benimsendi. 11 Temmuz 2012 tarihinde Üniversite ve İTO arasında imzalanan işbirliği protokolü ile İTO’nun desteği daha da efektif olarak devam etmek üzere teyit edildi. Kurucu fikir babası olan Prof. Dr. İsmail Özarslan’ın ismi Üniversite’nin Eminönü Kampüsü’ndeki konferans salonuna verildi.
Üniversite her geçen yıl İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle büyüdü ve 2012 yılında altın boynuzun kıyısındaki ikinci kampüs olarak açılan Sütlüce Kampüsü ile beraber, 2012 yılı itibariyle toplam 4 kampüste 811 önlisans, 312 hazırlık, 4141 lisans, 1197 lisansüstü öğrencisine, 295 akademisyenle öğrenim sunar hale geldi.
Renkler ve sembol

İTİCÜ simgesi
Siyah ve sarı, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ve logosunun anahtar renkleridir. Siyah renk kudreti, nüfuzu ve otoriteyi sembolize ederken, sarı renk tarafsızlığın, zenginliğin ve aydınlanmanın sembolüdür.
Oda’nın sembolünün oturduğu merdivenler, evrimin yolunda ilerleme ve gelişmenin sembolüdür. Sınırlı sayıda basamak bulunuyor olması, ilerlemenin ya da evrimin de sınırlı olduğunu ima etmemektedir. Bunun anlamı, her çağda bilinmeyenlerin ve öğrenilecek bilgilerin mevcut olduğu ve olacağıdır. Basamaklar arasında genişlik farkı her bilimsel disiplinin çok taraflı ve birbirinden farklı olduğunu ima eder; katedilen her basamak ile varılan yer, insan türünün eşsiz zekasını ve istidadını ilerletmesiyle elde ettiği ödüldür. Cehaleti ve istikrarsızlığı kazıyıp atarak, üniversite hem kendisine, hem bilime, hem de topluma yeni boyutlar kazandırır ve bunları küresel kılar.
İdare

Üniversitenin Rektörleri
Rektör Görev yılları
Prof. Dr. A. Sait Sevgener 2001 – 2005
Prof. Dr. Ateş Vuran 2005 – 2009
Prof. Dr. Sabri Orman 2009 – 2011
Prof. Dr. Nazım Ekren 2011 – …
Üniversite’nin, en üst karar organı Mütevelli Heyeti’dir. Mali ve İdari Konularda her türlü kararı alma yetkisine sahip olan Mütevelli Heyeti, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından seçilir. 2013 itibarıyla heyet üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır: Ayhan Bermek, Hüseyin Avni Mutlu, Uğur Doğan, İsmail Kahraman, Mehmet Zeki Sayın, Prof. Dr. Nazım Ekren, Avni Çelik, Atalay Şahinoğlu, Dr. Cengiz Ersun, Erhan Erken, Orhan Albayrak, Prof. Dr. Salih Tuğ, Murat Yalçıntaş, Hasan Büyükdere, Erdoğan Demirören, Av. Muharrem Keçeli.
Mütevelli Heyeti tarafından seçilen rektör, üniversitenin idaresi ve temsili için yetkili kişidir. Halihazırda Üniversite’nin rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’dir.

Öğrenci kabulü

Tüm ülkede geçerli olan ÖSYS yöntemiyle öğrenci kabul usulü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde de uygulanmaktadır. Fakat bir vakıf üniversitesi olarak İTİCÜ teamülden ayrılmış, öğrenci kontenjanının çoğunluğunu en başarılı %1’lik dilimde bulunan öğrencilere burs imkanlarıyla tahsis etmiş ve yüksek puanlara sahip öğrencilerle öğrenim yapmayı tercih etmiştir.
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi veya idari personelinin eş ve çocuklarına %25 oranında, Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanı olanların çocuklarına ise %15 oranında burs verilir.
Üniversite, ülke genelinde en çok tercih edilen üç vakıf üniversitesi arasındadır ve doluluk oranı her yıl %99’u bulmaktadır.
Üniversiteye kabul edilen her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar hediye edilir.
Kampüsler

Eminönü Kampüsü
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Eminönü’nde bir, Üsküdar’da bir, Sütlüce’de bir ve Küçükyalı’da iki kampüs; ayrıca Kadıköy’de Yurt Binası ve İTO Cemile Sultan Korusu Sosyal Tesisleri olmak üzere İstanbul’da 6 ve Bursa’da 1 binada hizmet vermektedir.
Eminönü Kampüsü
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü
Galata, Boğaz, Süleymaniye Camii, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı’nın kesişim noktasında yer alan İTİCÜ Eminönü Kampüsü’nde yüksek lisans dersleri verilmektedir.
Sütlüce Kampüsü
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü
Ticari Bilimler, İletişim ve Hukukfakültelerinin yer aldığı kampüs, 2013 yılında Haliç kıyısına kurulmuştur. Kampüste; İletişim Fakültesi öğrencileri için yayın stüdyosu (dekor odası, montaj, radyo, reji), canlandırma atölyesi, medya atölyesi, fotoğraf ve uygulama atölyeleri, MAC laboratuvarları mevcut.
Hukuk Fakültesi öğrencileri için sanal mahkemenin bulunduğu kampüste, 124.000 kitap kapasiteli, her gün ve her saat açık olan gece okuma salonuna sahip bir kütüphane bulunuyor.
Üsküdar Kampüsü
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Üsküdar Kampüsü
Üsküdar sahiline yürüme mesafesinde olan kampüste İngilizce Hazırlık Bölümü bulunuyor.
Küçükyalı Kampüsü
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü
Anadolu yakasının merkezî semtlerinden olan Küçükyalı’daki kampüste Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi yer alıyor. Kampüste; fizik laboratuvarı, internet laboratuvarları, her bölüm için ayrı uzmanlık alanlarını kapsayan bilgisayar laboratuvarları, Bilgisayar Mühendisliği donanım ve yazılım laboratuvarları, Endüstri Mühendisliği Ergonomi ve CİM laboratuvarları bulunuyor. Mevcut binaya ek olarak alınan yeni bölümlerin düzenlenmesinin ardından Küçükyalı kampüsünün geniş bir mühendislik kampüsüne dönüştürülmesi planlanıyor.
Bursa
Üniversite 2013 yılında Nilüfer, Bursa’daki Kumova Plaza’da İşletme, Uluslararası Ticaret, Muhasebe-Denetim ve Uygulamalı Psikoloji alanlarında lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Eşit ağırlık alanında Hukuk ve Uluslararası Ticaret bölümleri, sayısal alanda ise Endüstri Mühendisliği bölümü en yüksek puanlı bölümlerdir.
Hukuk Fakültesi
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanlığını Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın yaptığı fakülte, küreselleşme ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreçlerinin bir hukukçunun ulusal hukuk yanında, uluslararası hukuk düzenlemelerini ve uygulamalarını da bilmesini gerektirmesi nedeniyle, müfredatında genel hukuk formasyonu için gerekli zorunlu derslere ek olarak, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanlarında daha donanımlı hale gelinmesini sağlayacak çeşitli dersler sunmaktadır.
Fakültede öğretim dili Türkçe olmakla beraber zorunlu ders olarak Genel İngilizce, seçimlik ders olarak Hukuk İngilizcesi eğitimi verilmektedir.
Kurulduğu 2001-2002 Öğretim Yılı’ndan bugüne hukuk eğitiminin pratik çalışmalarla desteklenmesine çalışan fakülte, öğrencilerinin moot court tecrübesi edinmelerini desteklemekte ve özendirmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi her yıl Viyana’da düzenlenen Willem C. Vis Uluslararası Tahkim Yarışması’na katılan 6 Türk hukuk fakültesinden biridir.
Fen Edebiyat Fakültesi
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Fakültede eğitim ve öğretim, öğrencilerin katılımıyla, uygulamanın ön planda tutulduğu, iş yaşamından güncel konular incelenerek yapılmaktadır. Bunun yanında zorunlu stajlarla öğrenciler, teorik bilgilerini iş yaşamı ile birleştirme olanağına sahip olmaktadır. Bilimsel araştırma kulüplerinin mezun dernekleri ile dayanışma halinde faaliyet gösterdiği fakültedeki bölümler şunlardır: İstatistik, Psikoloji, Matematik, Eğitim Bilimleri.
İletişim Fakültesi
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi
İlk iki yılda genel kültür dersleri ve temel iletişim bilgileri verilen fakültede, üçüncü ve dördüncü yılların müfredatında uzmanlaşmaya olanak sağlayan seçimlik dersler yer almaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında, medya atölyesinde, radyo ve televizyon stüdyolarında sağlanan uygulamalı eğitim imkânlarıyla öğrencilere bugünün rekabet ortamına uygun, yarışmacı ve donanımlı kimlik kazandıran bir eğitim verilmektedir. Fakültedeki bölümler şunlardır: Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı.
Ticari Bilimler Fakültesi
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi
Öğrencilere zengin bir yelpazede teorik eğitim verilen fakültede, 350.000’den fazla üyesi bulunan İTO’nun imkanlarından faydalanarak sağlanan zorunlu staj olanakları ile teori pratikle beslenmektedir. Fakültede bölümler şunlardır: İşletme, İşletme (İngilizce), İktisat, İktisat (İngilizce), Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Muhasebe ve Denetim.
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
İstanbul Ticaret Odası, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İTİCÜ’nün ortak kurucu oldukları teknoparkistanbul projesini desteklemek için çeşitli sektörlerin istekleri doğrultusunda İngilizce olarak eğitim veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mücevherat Mühendisliği bölümleri açan fakültede, ilk dört yarıyılında temel düzeyde Fen, Matematik ve Teknoloji dersleri verilmekte; son dört yarıyılında ise öğrencilere, seçtikleri alanla ilgili zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır. Öğrenciler; ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda yirmişer iş günü süreli staj yapmaktadırlar. Öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları, verileri yorumlayabilmeleri ve değerlendirebilmeleri, sorunları tanımlayabilmeleri ve analiz yapabilmeleri için; araştırmalara ve kanıtlara dayalı ve iş dünyasının isteklerine uygun bitirme projeleri yapmaktadır. Fakültedeki bölümlerin tamamı şunlardır: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce), Mücevherat Mühendisliği (İngilizce), Moda ve Tekstil Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Ana madde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Kurulma aşamasında olan İTİCÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin, iş dünyasının istek ve talepleri doğrultusunda açılacak olan Basım Yayın Üretim Teknolojileri, Uluslararası Lojistik ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinden oluşması ve ilerleyen yıllarda yine piyasanın talepleri doğrultusunda ilave bölümlerle büyüyüp şekillenmesi planlanıyor.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Ticaret Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Merkez Kampüsü, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84. 34378 – Eminönü – İSTANBUL

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Ticaret Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.iticu.edu.tr
E-posta: rektorluk@iticu.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Ticaret Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 212 511 41 50

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir