İstanbul Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

İstanbul Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile İstanbul Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Üniversitesi[/mantra-button-color]

İstanbul Üniversitesi; verdiği çağdaş, yenilikçi, Atatürkçü, düşünceye saygılı eğitimi ve sosyal-kültürel etkinlikleri, 12 kampüs, 20 fakültesi ve geniş arşivli kütüphanesi ile Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından biridir.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinde yan dal ve çift anadal uygulaması ile öğrencinin üniversiteye giriş puanı dikkate alınmaksızın istediği ve başarılı olabileceği programlara devamı sağlanıyor. Üniversite sosyal, sportif, kültürel ve her türlü bilimsel etkinliği destekliyor, yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel etkinliklere de parasal destek sağlıyor. Türkiye’nin en geniş kitap, dergi ve yayın kaynağı olan İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi yazılı ve basılı her türlü kültürel mirasımızı geçmişten geleceğe taşırken, teknolojinin olanaklarından da faydalanılarak aranılan bilgi ve belgeye en kısa zamanda, hızlı şekilde ulaşmaya olanak sağlar.

İstanbul Üniversitesi (kısaca İÜ), İstanbul’da bulunan devlet üniversitesidir.
18 Kasım 1833’de Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun’un doğrudan devamıdır. Ayrıca okulun bazı birimleri temelleri İstanbul’u fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe kadar uzanır. Bugünkü hali 1933’te kurulmuştur.
2011 yılında, “Dünyanın en iyi 500 üniversitesi” sıralamasına Türkiye’den giren tek üniversitededir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006’dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Tarihçe[/mantra-button-color]

Osmanlı dönemi
Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzında modern bir üniversite kurma girişimleri 1846’da başlamıştır. 1863, 1870 ve 1874’teki başarısız denemelerden sonra nihayet II. Abdülhamit’in fermanıyla 31 Ağustos 1900’de Darülfünûn-ı Şahane adı verilen ilk üniversite açılmıştır. İstanbul Üniversitesi, işte bu kurumun doğrudan devamıdır.
Darülfünûn’un Osmanlı dönemindeki dönüşümü için Darülfünun maddesine bakınız.
Cumhuriyet’in ilk yılları

Osmanlı Devleti’nde bir dönem Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) olarak kullanılan İstanbul Üniversitesi rektörlük binası ve önünde bulunan Atatürk anıtı

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Üniversitesi ziyareti, 2 Temmuz 1933
Türkiye Cumhuriyeti 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun’la İstanbul Darülfünunu’nun tüzel kişiliğini tanıdı.
Lağvedilen Fatih ve Süleymaniye Medreseleri, 7 Ekim 1925’de Darülfünun’a bağlı İlahiyat Fakültesi olarak “reorganize” edildi. (1925-26 ders yılında 284 talebesi olan bu fakülte, 1933 üniversite reformu sonucunda Yüksek İslam Enstitüsüne çevrildi, ertesi yıl sadece 20 öğrencisi kaldığından kapatıldı.)
4 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla ilk ve orta öğretimi devletleştiren Cumhuriyet yönetimi, Darülfünun’un özerk statüsüne kuşku ile yaklaşmıştır.
Yönetim ile üniversiteyi karşı karşıya getiren ilk olay, 1923’te Cumhuriyet’in ilanı üzerine bir kutlama mesajı gönderilmesi teklifine, Darülfünun Talebe Birliği genel kurulunun, “üniversitenin siyasi akımların dışında kalması kanaatiyle” karşı çıkması oldu.
İkinci bir olay, harf devrimi konusunda bazı Darülfünun hocalarının çekinceler ifade etmeleri idi. Ancak bardağı taşıran damla, Atatürk’ün 1930’dan itibaren benimsediği Türk tarih ve dil tezlerine Darülfünun’un ilgi göstermemesidir. 1930 Aralığındaki Darülfünun ziyareti sırasında, “Ankara, Ege, Aka, Eti, ata, arkeos, amiral, kaptan” kelimelerinin kökeni hakkında sınadığı bazı profesörlerin kuşkucu yaklaşımları, Atatürk’ü kızdırmıştır.
1932 Türk Tarih Kongresinde, bazı profesörlerin (Mehmet Ali Ayni ve Zeki Velidi Togan gibi) açıkça, bazılarının tevil ve yumuşatma yoluyla Gazi’nin tezlerine karşı çıkmaları, Darülfünun’un sonunu getirdi. İlhan Başgöz’ün deyimiyle:
“Bu kongrede İstanbul Darülfünunundan bazı öğretmenler resmi dil ve tarih görüşlerini eleştirmek cesaretini gösterirler. Mustafa Kemal’in öz ilgi ve desteği ile yürütülen ve hükümetin kültür politikası halini alan bu iki görüşün Üniversitede destek bulamaması bir yana, bir de eleştirilmesi Ankara’da şiddetli tepki yaratır.”
Kongreden iki ay sonra sonra, Türk tarih tezinin ateşli savunucusu, eski İstiklal Mahkemesi hakimi Dr. Reşit Galip Maarif Vekili tayin edilerek, üniversiteye çeki düzen vermekle görevlendirildi. Daha önce İsviçreli eğitimci Albert Malche ülkeye çağrılarak, Darülfünun’un aksayan yönlerini eleştiren bir rapor yazması sağlanmıştı. 1933 Temmuzunda çıkarılan 2252 sayılı yasa ile Darülfünun ve ona bağlı bütün kurumlar, kadro ve örgütüyle lağvedildi. Yerine İstanbul’da Maarif Vekâletine bağlı yeni bir üniversite kurulması öngörüldü. İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos 1933’te yeni bir kadro ve yapıyla açıldı. 18 Kasım 1933’te Türkiye’nin “ilk ve tek” üniversitesi olarak eğitime başladı.
1946-günümüz

Arka yüzünde İstanbul Üniversitesi ana kapısı çizimi bulunan 500 Türk lirası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altıncı emisyon banknotlarından olan bu banknot 1971 yılında tedavüle girmiş, 1984 yılında tedavülden kaldırılmıştır.
Bugün İstanbul Üniversitesi 6 Eylül 1981 tarihli 2547 sayılı (YÖK)Yüksek Öğrenim Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta olduğundan özerkliğini önemli ölçüde yitirmiştir.
Amblem

İstanbul Darülfünun ‘u 1933 yılında bir yasayla İstanbul Üniversitesi olduktan sonra kullanılan ilk logo.
İstanbul Üniversitesi’nin simgesi olan “yılanlı amblem” 1243 tarihli Selçuklu Şifa Yurdu motiflerinden Prof. Süheyl Ünver tarafından ilham alınarak tasarlanmıştır.
Yerleşkeleri

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu bahçesinde bulunan, Doğu Romalılar’dan kalma kalıntılar
İstanbulun çeşitli semtlerinde bulunan kampuslerde eğitim faaliyetleri göstermektedir.
Avcılar
Bahçeköy
Beyazıt
Vezneciler
Cerrahpaşa
Çapa
Bakırköy
Şişli (Mecidiyeköy)
Kadıköy
Büyükçekmece
Silivri

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

İstanbul Üniversitesi rektörlük binasının içi
Fakülteler
Hukuk Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İktisat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Orman Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İşletme Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Florence Nightingal​​​e Hemşirelik Fakültesi
Bölümler
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Enformatik Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Türk Dili Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Yüksek Okullar
Adalet Meslek Yüksekokulu
Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Devlet Konservatuarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Enstitüler
Adli Tıp Enstitüsü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İşletme İktisadı Enstitüsü
Kardiyoloji Enstitüsü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Onkoloji Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma merkezleri

Bankacılık Araştırma Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi
İleri Analizler Laboratuvarı
İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt – İSTANBUL

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.istanbul.edu.tr/
E-posta: iubilgi@istanbul.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İstanbul Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 212 440 00 00

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir