Koç Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Koç Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Koç Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Koç Üniversitesi[/mantra-button-color]

Koç Üniversitesi, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusunda ve öğrenci odaklı öğretim anlayışında 6 fakültesinde 5.130 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.

Koç Üniversitesi’nin eşsiz kampüsünde düzenli olarak kültür, sanat ve spor faaliyetleri organize edilmektedir. Ayrıca, Koç Üniversitesi öğrencileri için kampüste geçirdikleri süre boyunca ihtiyaç duyacakları, yurtlar ve sağlık hizmetleri gibi her tür hizmet sağlanmaktadır. Koç Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından oluşturulan ve Öğrenci Aktiviteleri Ofisi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan öğrenci kulüpleri ve öğrenci grupları bulunmaktadır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, güncel teknoloji paralelinde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin araştırmalarını desteklemek için kullanılabilecek yayınlardan oluşmaktadır.

Koç Üniversitesi, 1993 yılında İstanbul’da eğitime başlamış olan bir vakıf üniversitesidir. İlk başlarda İstinye’de eğitim veren okul, 2000 yılında, Rumelifeneri yolu üzerindeki kalıcı kampüsüne taşınmıştır ve faaliyetlerine 400 öğretim üyesi ve 5,130 öğrenciyle burada devam etmektedir. Üniversite, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitim sunan Koç Üniversitesi, 22 lisans, 27 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile eğitim vermektedir.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Tarihçe[/mantra-button-color]

Koç Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. 1993 yılında İstinye’de bulunan geçici kampüsünde eğitime başlayan Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumeli Feneri’ndeki daimi kampüsüne taşınmıştır.
1969 yılındaki kuruluşundan bugüne yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı (VKV), Sadberk Hanım Müzesi, Atatürk Kitaplığı, Koç Özel Lisesi gibi önemli yatırımlardan sonra, merhum Vehbi Koç’un üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir.
Vehbi Koç, “Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur…” sözleri ile eğitimli gençlerin yetişmesine ne derece önem verdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenlerle, Koç Üniversitesi,
bir “Mükemmeliyet Merkezi” çatısı altında ‘nitelikli uzman-nitelikli insan’ bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı,
kaynaklarının önemli bir kısmının eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve
lider karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
Vehbi Koç’un Koç Üniversitesi’nin 4 Ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde dile getirdiği gibi “Koç Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır… Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…”
Koç Üniversitesi, açılışından bu yana geçen onsekiz yıl içerisinde Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitime hizmet etmekte olan Koç Üniversitesi, 22 lisans, 23 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi Bilim Kapısı
Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.
Öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında Koç Üniversitesi’nin en üst sıralarda olması araştırmaya verilen önemin, öğretim üyelerinin ve araştırma programlarının başarısının bir göstergesidir. Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlar (üniversiteler, Avrupa Komisyonu, kamu kurumları, araştırma ve geliştirme kurumları, iş dünyası ve sanayi kuruluşları) ile çeşitli araştırma projelerinde işbirliği içinde çalışmaktadır.
Araştırma faaliyetleri Mühendislik, Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Tıp Fakültelerindeki öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir. Lisans öğrencileri ilgi duydukları özel alanlarda öğretim üyeleriyle araştırma projelerinde çalışabilmekte, araştırma yeteneği yüksek ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedirler. Öğretim üyelerimizin %95’i doktora derecelerini ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Koç Üniversitesi’nde 11 öğretim üyesi Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) asli, 1 öğretim üyesi emeritus, 4 öğretim üyesi ise yardımcı üye olarak onurlandırılmıştır. 2011 yılı itibariyle 9 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, bir öğretim üyesi TÜBİTAK özel ödülü, 21 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü, 37 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.
Koç Üniversitesi belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek, akademik birikimi toplumsal, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli araştırma merkezleri kurmuştur. Aynı zamanda Koç Üniversitesi’nin Rumeli Feneri Kampüsü’nde ve Hemşirelik Yüksek Okulu’nda sayıları bölümlerine göre çeşitlilik gösteren 72 adet laboratuvarı mevcuttur.
Lisans Programları

Fen Fakültesi
Matematik
Kimya
Fizik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendislik Fakültesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Felsefe
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Medya ve Görsel Sanatlar
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Hemşirelik Yüksek Okulu
Hemşirelik
İngilizce Hazırlık Bölümü
İngilizce Hazırlık Programı
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Lisansüstü Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans (MA)
Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi
Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Bilimleri
Uluslararası İlişkiler
Ekonomi
Psikoloji
Gelişim Psikolojisi
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Doktora (PhD)
Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler
Psikoloji
İşletme Enstitüsü
Yüksek Lisans
Finans
İşletme (MBA)
Yöneticiler için İşletme (Executive MBA)
Uluslararası Yönetim
Doktora
İşletme

Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Programları
Yüksek Lisans (MS)
Fizik
Matematik
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik
Doktora (PhD)
Fizik
Matematik
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik
Mühendislik Programları
Yüksek Lisans (MS)
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Malzeme Bilimleri ve Mühendislik
Doktora (PhD)
Makine Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Malzeme Bilimleri ve Mühendislik
Sosyal Hayat

Koç Üniversitesi’nde seçimle iş başına gelen bir Öğrenci Konseyi vardır. Konsey başkanının Üniversite Akademik Kurulu’na katılma hakkı vardır. Velilere, okulun eğitim olanakları ve gelişmeler konusunda bilgi verilmek için her yıl, Veliler Günü düzenlenmektedir.
Her öğrencinin öğretim üyeleri arasından bir akademik danışmanı (advisor) vardır. Koç Üniversitesi’ndeki ilk döneminde, her öğrenci okulun sosyal ve akademik hayatına rahat uyum sağlaması için, büyük sınıflardan başarılı bir öğrencinin (mentor) liderliğinde bir akran destek grubuna dahil edilir. Yurt yaşamına uyumu kolaylaştırmak için yurtta kalan deneyimli öğrenciler Bina Sorumlusu (RA) olarak görev yaparlar. Üniversitede değişik sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren, Öğrenci Dekanlığı’na bağlı elliyi aşkın öğrenci kulübü ve organizasyonu bulunmaktadır.
Öğrenci Kulüp ve Toplulukları

Koç Üniversitesi’ndeki Öğrenci Kulüpleri
Akademi Kulübü
Almanca Kulübü
Bilgisayar Kulübü
Bilim Topluluğu
Borsa Kulübü
Çağdaş Sanat Topluluğu
Dağcılık Kulübü
Dans Kulübü
Folklor Kulübü
Fransızca Kulübü
FRP ve Warhammer Kulübü (KUFRP)
Hemşirelik Kulübü
Hukuk Kulübü
İletişim Kulübü
KURadyo
İspanyolca Kulübü
İtalyanca Kulübü
Koç Ekonomi Kulübü
Koç İşletme Kulübü
Koç Rams (Amerikan Futbolu Takımı)
KoçPost
Endüstri Mühendisleri Topluluğu
KU Gönüllüleri
MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü
Münazara Kulübü
Müzik Kulübü
Pazarlama Kulübü
Rusça Kulübü
Sanat Kulübü
Sinema Kulübü
Sosyal Aktiviteler Kulübü
Sosyal Bilimler Kulübü
Sualtı ve Araştırma Kulübü
Tiyatro Kulübü
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Uluslararası Öğrenci Kulübü
Yelken Kulübü
Zeka Oyunları Kulübü
Yıllık Komitesi
Öğrenci Konseyi
Geleceğin Liderleri Kulübü
IEEE Grubu
Koçlu Aslanlar (Galatasaray) Grubu
Aikido Grubu
Beşiktaş Grubu
Düşünce ve Tarih Kulübü
Fenerbahçe Grubu
İngilizce Hazırlık Programı (ELC)

İngilizce Hazırlık Programı, Koç Üniversitesi’nin lisans veya İşletme Enstitütüsü programlarından birine girmiş, ancak programın gerektirdiği İngilizce dil bilgisine sahip olmayan öğrenciler için İngilizce eğitimi vermektedir. İngilizce Hazırlık Programı ayrıca, Hemşirelik Yüksek Okulu’nda verilen İngilizce programını da hazırlar. Her yıl yaklaşık 500 öğrenci İngilizce Hazırlık Programına başlar.
Bilişim altyapısı

Rumeli Feneri Kampusu’nda üniversitenin öğrencilerin kullanımına açtığı bilgisayarlar ve üniversitenin ağına bağlı, ağ hizmetlerinden yararlanan öğrencilere ait bilgisayarlar da göz önünde bulundurulursa 1,6 öğrenciye 1 bilgisayar düşmektedir. Master ve doktora öğrencilerine okul tarafından dizüstü bilgisayar verilmektedir.
Üniversitenin kendine ait 100 Mbps kapasiteli, yedekli İnternet erişimi bulunmaktadır. Kampus içinde ağ erişimi kablosuz veya yerel ağ prizlerinden sağlanmaktadır. Okulda yaklaşık 63 tane kablosuz İnternet vericisi vardır. Yurt odalarında, öğrencilerin kendi sistemlerini ücretsiz olarak bağlayabilecekleri, yerel ve İnternet ağı hizmetleri alabilecekleri ağ erişim noktaları bulunmaktadır.
Fakülte binalarında 20 bilgisayar laboratuvarı vardır. Bunlardan ikisi, İngilizce Dil Hazırlık Programı tarafından kullanılan Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğrenim Laboratuvarı bir diğeri ise diğer yabancı diller öğrencilerinin kullandıkları Leonardo Lab’dir.
Her Koç Üniversitesi öğrencisi, İnternet, e-posta, yerel ağ dahil olmak üzere üniversitenin sahip olduğu tüm bilişim altyapısından yaygın olarak faydalanabilmektedir. Her öğrencinin ku.edu.tr uzantılı bir mail adresi vardır. Üniversitenin bilişim altyapısından ve servislerinden Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi departmanı (CIT) sorumludur.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Koç Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu 34450 – Sarıyer – İSTANBUL

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Koç Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.ku.edu.tr/
E-posta: information@ku.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Koç Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 212 338 10 00

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Koç Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir