Mersin Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Mersin Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Mersin Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Mersin Üniversitesi[/mantra-button-color]

Mersin Üniversitesi, öğrencisi, idari personeli ve akademisyenleriyle, kentimiz ve ülkemiz nezdinde başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmuş ve bilimsel çalışmalarıyla saygınlığını arttıran bir bilim yuvası olmayı başarmıştır.

1993-1994 öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Kuruluşundan bu yana fakülte sayısını 12’ye, yüksekokul sayısını 8’e, meslek yüksekokulu sayısını 12’ye, enstitü sayısını 5’e, araştırma merkezi sayısını ise 20’ye çıkarmıştır. Bilimsel yayınlarımızdaki artış, öğretim elemanlarımızın ülkemiz ve dünyadaki önemli bilim kuruluşlarından art arda aldıkları ödüller saygınlığımızı pekiştirmektedir. Mersin Üniversitesi, sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda da bölgemize yeni açılımlar sunmaktadır. Kentiyle ve toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerini halka hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi görev edinen üniversitemiz, yeni ve dinamik bir neslin gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Mersin Üniversitesi, ya da kısaca MEÜ 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiş bir devlet üniversitesidir. İlk mezunlarını 1997 yılı Haziran ayında vermiştir.
Mersin Üniversitesi, TBMM’nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında yirminci yaşını dolduran Üniversitemiz, ilk mezunlarını 1997 yılı Haziran ayında vermiştir. Mersin Üniversitesi, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’ne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
1995-1996 eğitim-öğretim yılında Su Ürünleri Fakültesi, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi faaliyete geçmiştir. 15 Mart 1999 tarihinde de Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) hizmete açılmıştır. Merkez, 2007 tarihinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi adını almıştır.
Mersin Üniversitesi mevcut 6 fakültesine, 1999 yılında Eğitim, Mimarlık Fakültelerini, 2000 yılında Eczacılık Fakültesi’ni, 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim ve İletişim Fakültelerini ekleyerek fakülte sayısını 11’e çıkarmıştır. Bu fakültelerimizden Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 02.11.2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı kararı ile kapatılmış ve aynı kararla Teknoloji Fakültesi açılması uygun görülmüştür. Bakanlar Kurulunun 16.12.2011 tarihli 2011/2605 sayılı kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulması uygun görülmüştür bununla birlikte fakülte sayısı 12’ye ulaşmıştır.
Devlet Konservatuvarı, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında orta öğretim düzeyinde öğrenci alarak açılmış; 1997-1998 eğitim-öğretim yılında lisans programına başlamıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu öğretime başlamıştır. Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, 27 Haziran 2005 tarihinde Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 9 Aralık 2005 tarihinde Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve 30 Eylül 2006 tarihinde ise Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 16.12.2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı kararı ile kapatılması ile yüksekokul sayısı 8’e inmiştir. Kuruluşunda 4 meslek Yüksekokulu bulunan üniversitemizde bugün itibarıyla 12 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar; Anamur, Aydıncık, Denizcilik, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Mersin, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler meslek yüksekokullarıdır.
Üniversitemizde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ek olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü faaliyete geçerek lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Üniversitemizde araştırma merkezi sayısı 20’ye yükselmiştir. Bunlar; Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kariyer Merkezi, Kilikya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Restorasyon ve Koruma Merkezi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

Fakülteler
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi: 2000 yılında Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümüne ilk öğrencilerini almış ve 2004 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Su Ürünleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yüksekokullar
Devlet Konservatuvarı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Erdemli Uygulamali Teknoloji ve Isletmecilik Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek yüksekokulları
Anamur Meslek Yüksekokulu
Aydıncık Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Erdemli Meslek Yüksekokulu
Gülnar Meslek Yükseokulu
Mersin Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim)
Mut Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Silifke Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tarsus Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Merkezler
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kariyer Merkezi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Restorasyon ve Koruma Merkezi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Stratejik Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Rektörlüğe bağlı birimler
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü
Türk Dili Bölümü

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Mersin Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Çiftlikköy Kampusu 33343 Yenisehir, Mersin

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Mersin Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.mersin.edu.tr
E-posta: meuoidb@mersin.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Mersin Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

324 361 00 01

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Mersin Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir