Yıldız Teknik Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, enstitüleri, lisansüstü programları ile Yıldız Teknik Üniversitesi adresi, telefonu, yerleşkeleri, sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, ulaşım ve barınma konularında bilgi edinmek için yazımızın devamını ve yorumları okuyunuz

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Yıldız Teknik Üniversitesi[/mantra-button-color]

Yıldız Teknik Üniversitesi; uzman akademik kadrosu ile 9 Fakültede, 2 Enstitüde, Meslek Yüksekokulunda, 17000’i aşan öğrencisine eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli Üye olmak koşulu ile kütüphaneden ve ödünç verme hizmetinden yararlanabilir. Diğer Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları, araştırmacılar, Y.T.Ü mezunları ve özel sektör mensupları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca belirlenen koşullar çerçevesinde Y.T.Ü Kütüphanesinden yararlanabilirler. Bu kullanıcılar ödünç yayın alamazlar. Kütüphane kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilirler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını temin etmek için, Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla bir çok etkinlik planlayıp gerçekleştirmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi (kısaca YTÜ veya Yıldız), İstanbul’da bulunan devlet üniversitesi. 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Ecol de Conducteur’ün müfredat programı esas alınarak, Nafıa Nazırlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Türkiye’nin en eski 2. teknik üniversitesidir. Günümüzde Yıdız, 10 Fakülte, 2 Enstitü, 3 Meslek Yüksekokulu’nda 22000’i aşan öğrencisi ve 1444 öğretim elemanı ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Mayıs 2012 itibariyle de Türkiye’nin ilk tam kapsamlı ISO 9001 belgeli üniversitesi olmuştur.
İstanbul’un Yıldız semtinde Yıldız Kampüsü ve Davutpaşa semtinde Davutpaşa Kampüsünde çeşitli fakülte ve enstitüler; Ayazağa semtinde bulunan yerleşkesinde ise Meslek Yüksekokulu ve yurtlar bulunmaktadır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Tarihçe[/mantra-button-color]

Üniversite günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.
Kondüktör Mekteb-i Alisi (1911-1922):
Vilayet nafia idarelerinin “fen memuru” (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris’teki “Ecol de Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911’de başlanmıştır.
Nafia Fen Mektebi (1922-1937):
1922 ‘de okulun adı Nafia Fen Mektebi’ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926’da 2.5 yıla ve 1931’de 3 yıla çıkarılmıştır.
İstanbul Teknik Okulu (1937-1969):
Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu’nun Maarif Vekaleti’ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti’nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye’de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.
1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):
03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971’de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne bağlanmıştır.
Yıldız Üniversitesi (1982-1992):
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu’nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.
Yıldız Teknik Üniversitesi (1992- ):
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversite 10 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 22000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Akademik Birimler[/mantra-button-color]

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Fakülteler[/mantra-button-color]

Elektrik-Elektronik Fakültesi
Önceden Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dahilindeki Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinin 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi adı altında toplanmasıyla oluşmuştur. 2011 yılı itibariyle üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sekiz bölümden oluşan Fakültenin ilk kuruluşundan bu yana hizmet veren bölümler Fizik, Kimya ve Matematik bölümleridir. Fakülte Davutpaşa Kampüsü’ndeki tarihi taş binada faaliyetlerini sürdüren Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
İnsan ve Toplum Bilimleri
Felsefe Bölümü
Makina Fakültesi
Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden 1992 yılında ayrılmıştır. Makina Fakültesi,1993 yılında kurulmuş olup, Fakülte bölümlerinden, Makina Mühendisliği 1938-1939, Endüstri Mühendisliği 1993 ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1982 yıllarında eğitime başlamıştır.Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2009 yılı itibariyle Makine Fakültesi bünyesinden ayrılmıştır. Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nin kökeni 1967 yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesindeki Makine Bölümü’ne bağlı olarak kurulan Gemi Opsiyonu bölümüne dayanır.Bu bölüm 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesindeki Makine Bölümü’nde Gemi Makinaları Dalı adını almıştır.Gemi Makinaları Dalı,akademinin 1982’de Yıldız Üniversitesi’ne dönüşmesiyle kurulan Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü adıyla faaliyete geçmiştir.1993’te aynı adla Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesine geçmiş,2006’da aynı fakültede Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü adını almıştır.Makina Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile birlikte 2009 yılında Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi olarak Makina Fakültesi’nden ayrılan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Fakültesi
1942 yılında İstanbul Teknik Okulu’nun bir bölümü olarak kurulan Mimarlık Fakültesi, lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 uzmanlık programı (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapi fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekân organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) ile 80 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 43 araştırma görevlisi, 1300’ü aşkın lisans, 350’yi aşkın yüksek lisans, 150 doktora öğrencisi ve 10000’den fazla mezunuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Yıldız Kampüsü’nde 1880’lerde yapılmış tarihi binasında faaliyetlerini sürdüren Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi[/mantra-button-color]

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında Yıldız Kampüsünde yer alan Çukursaray binasında faaliyetine başlamıştır. Fakülte, 1993 yılında kurulan İktisat Bölümü ile faaliyetlerine başlamıştır. 1996 yılında İşletme Bölümü ve 1999 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulmuştur. Fakülte 2000’den beri, Yıldız Sarayının bir parçası olan Yaverler Dairesi’nde hizmet vermektedir. Fakülte binası aynı zamanda 1925 senesinden 1936 senesine kadar hizmet veren ve 1936 yılında Atatürk’ün isteği ile Ankara’ya taşınan bugünkü adı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (Mekteb-i Mülkiye) ev sahipliği yapmıştır. Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnşaat Fakültesi
1911 yılında kurulmuş olan, üniversite’nin en köklü bölümü olan İnşaat Mühendisliği bölümünü’nün de bağlı bulunduğu fakülte Davutpaşa Kampüsünde eğitimine devam etmektedir. Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Kimya-Metalurji Fakültesi
Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Biyomühendislik Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Eğitim Fakültesi
Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri
İlköğretim Bölümü
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde 7 lisans, 5 lisansüstü programı mevcuttur. Geçmişi 1989 yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı’na kadar gitmektedir. Davutpaşa Kampüsü’ndeki Fakülteye bağlı olan bölümler şunlardır:
İletişim Tasarımı Bölümü
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Sanat Bölümü
Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversitede yüksek lisans eğitimine 1959 yılında (o zamanki adı İstanbul Teknik Okulu) “İhtisas Bölümü” adıyla başlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 21 anabilim dalı; 49 tezli, 4 tezsiz ve 4 ikinci öğretimde tezsiz yüksek lisans ve 42 doktora olmak üzere toplam 103 programı bulunmaktadır. Programlardan 57’si mühendislik, 22’si mimarlık ve 20’si temel bilimler alanları ile ilgilidir.Yıldız Kampüsü Çukursaray Binasında yer almaktadır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1983 tarihinde kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsüsü’nde 8 anabilim dalına bağlı 19 programda çalışmalar yapılmaktadır. Enstitü Yıldız Kampüsünde tarihi Çukursaray binasındadır.
Yüksekokullar
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu’nun kurulmasına ilişkin protokol, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Durul Ören tarafından imzalanmıştır. Yıldız Kampüsünde yer almaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksek Okulu, Temel İngilizce ve Modern Diller olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Temel İngilizce Bölümü’nde yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilere İngilizce Hazırlık öğretimi verilir. İleri düzeyde İngilizce dersleri ile diğer yabancı dillerin dersleri Modern Diller Bölümü tarafından verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu Davutpaşa Kampüsü’nde yer almaktadır.
Temel İngilizce
Modern Diller Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Meslek yüksek okulu ve yurtlar bu kampüste yer almaktadır. Ayazağa’dadır [7].
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü
Enformatik Bölümü
Türk Dili Bölümü [8]
Kampüsleri

İstanbul’un Yıldız semtinde Yıldız Kampüsü ve Davutpaşa semtinde Davutpaşa Kampüsünde çeşitli fakülte ve enstitüler; Ayazağa semtinde bulunan yerleşkesinde ise Meslek Yüksekokulu ve yurtlar bulunmaktadır.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Yıldız Teknik Üniversitesi adresi[/mantra-button-color]
Yıldız Teknik Üniversitesi, Barbaros Bulvarı 34349 – Yıldız – İSTANBUL

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Yıldız Teknik Üniversitesi web sitesi ve email adresi[/mantra-button-color]

Site: http://www.yildiz.edu.tr/
E-posta: ogidb@yildiz.edu.tr

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Yıldız Teknik Üniversitesi telefonu[/mantra-button-color]

0 212 383 70 70

Bu yazımızda yandex.com.tr ile tr.wikipedia.org sitelerinden alıntı yapılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında görüşlerinizi sizden sonrakilere bir ışık olması açısından en aşağıya yorumlayabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir